Poljoprivreda: Održana prva konferencija „Poljoprivrednik nove generacije”

Poljoprivreda: Održana prva konferencija „Poljoprivrednik nove generacije”

Održana prva konferencija „Poljoprivrednik nove generacije

NOVI SAD, 23. decembar 2021 – Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Čedomir Božić obratio se na prvoj edukativnoj agrarnoj konferenciji „Poljoprivrednik nove generacije“, koju organizuje Zavičajno društvo „Fruškogorje“ uz podršku resornog sekretarijata.

Cilj je da se poljoprivrednici edukuju u domenu novih konkursnih linija, izvora finansiranja, osiguranja poljoprivredne proizvodnje, nabavke novih mašina i opreme, udruživanja, te da se upoznaju s novim trendovima u agraru.

Sekretar Božić je ovom prilikom kazao da agrarni budžet za 2022. godinu iznosi 8,3 milijarde dinara, te da će poljoprivrednici u AP Vojvodini na raspolaganju imati znatno više novca nego ove godine.

„I u novoj godini ćemo, kroz brojne konkursne linije, nastaviti sa značajnom podrškom našim poljoprivrednicima. Važno je istaći da za većinu konkursa ima više sredstava nego ove godine“, kazao je Božić.

Prema njegovim rečima, tako je za ulaganje u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, za koje je ove godine vladalo  najveće interesovanje, u novoj budžetskoj godini opredeljeno 240 miliona dinara. Za sisteme za navodnjavanje obezbeđeno je 370 miliona, a za startap za mlade 200 miliona dinara. Veću podršku imaće stočari, povrtari, pčelari.

Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Senad Mahmutović kazao je da će Ministarstvo i u 2022. godini raspisati konkurs namenjen mladim poljoprivrednicima, koji će biti inoviran u odnosu na ovogodišnji, na kojem je podržano gotovo 3000 mladih  poljoprivrednika.

„Ministarstvo u narednu kalendarsku godinu ulazi sa budžetom od 62 milijarde dinara, što je gotovo 18 odsto više nego ove godine“, rekao je Mahmutović i dodao da su jedan od prioriteta investicije, zarad podizanja konkurentnosti, te da je za tu namenu znatno povećan iznos sredstva.

U okviru konferencije, koja je održana u Kongresnom centru „Master“ na  Novosadskom sajmu, uručena su i priznanja „Poljoprivrednik nove generacije“, koja je dobilo deset mladih poljoprivrednika iz AP Vojvodine.

Sefkerin: Strugani asfalt za zemljane podloge i udarne rupe

Sefkerin: Strugani asfalt za zemljane podloge i udarne rupe

Strugani asfalt za zemljane podloge i udarne rupe

SEFKERIN, 23. decembar 2021 – U Sefkerinu se izvode radovi na nasipanju zemljanih ulica struganim asfaltom. Radovi su startovali danas nasipanjem parking prilaza na sefkerinskom groblju.

Tim povodom radove su obišli predsednik opštine Miloš Markov i njegova zamenica Anka Simin Damjanov, odbornik Predrag Ginculj, predsednik Saveta mesne zajednice Sefkerin Stevan Stankov i član Saveta Jovan Toma.

Kako je istaknuto, pored programa asfaltiranja ulica, značajno je i nasipanje struganim asfaltom kako bi zemljane ulice bile što funkcionalnije. Osim parkinga kod groblja, ovim radovima obuhvaćene su delovi ulica Vlade Petrova i Milana Damjanova, udarne rupe u ulici Nestorov Stevana i parking kod fudbalskog igrališta.

Radove izvodi javno preduzeće „Mladost“ Opovo, a strugani asfalt je obezbedila lokalna samouprava.

Opštinsko veće Opštine Opovo 25. sednica: Razmatrani godišnji planovi i programi

Opštinsko veće Opštine Opovo 25. sednica: Razmatrani godišnji planovi i programi

OPOVO, 23. decembar 2021 – Na 25. sednici Opštinskog veća Opštine razmatrano je šest tačaka dnevnog reda, uglavnom godišnjih planova i programa javnih ustanova i preduzeća.

1. Razmatranje  Zapisnika sa 24. sednice Opštinskog veća opštine Opovo;

2. Razmatranje Predloga Komisije za ocenu Godišnjih programa sportskih organizacija i donošenje Rešenja o odobravanju  sredstava za finansiranje Godišnjih programa;

3. Razmatranje godišnjeg Programa poslovanja JP „Mladost“ Opovo  za 2022. godinu i utvrđivanje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Program;

4. Razmatranje godišnjeg Plana i programa Opštinske narodne biblioteke Opovo za 2022. godinu;

5. Utvrđivanje predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama  Statuta Opštinske narodne  biblioteke Opovo;

6. Tekuća pitanja.

Takođe verifikovana su tri rešenja i tri zaključka od 21. decembra 2021. godine:

1. Rešenje o prenosu sredstava, iz sredstava utvrđenih Odlukom o budžetu opštine Opovo za 2021. godinu, u tekuću budžetsku rezervu u ukupnom iznosu od 1.200.000 dinara;         

2. Rešenje o  upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve budžeta opštine Opovo za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 600.000,00 dinara za obezbeđenje dodatnih sredstava za potrebe Opštinske uprave Opovo, na aproprijaciji 426 Materijal;

3. Rešenje o  upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve budžeta opštine Opovo za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 50.000,00 dinara za obezbeđenje dodatnih  sredstava na ime socijalnih davanja u okviru razdela 4 Opštinska uprava, na aproprijaciji 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta.

4. Zaključak o davanju saglasnosti na Ugovor o pokriću razlike troškova za pružanje usluge prevoza građana opštine Opovo na relaciji Beograd – stajalište puta za Vrbovski – Sefkerin – stajalište Sefkerin – Opovo – stajalište Opovo 1 – stajalište Opovo (autobuska stanica) i povratna linija, sa 15 polazaka dnevno, prevoznika JKP „GSP Beograd“ Beograd za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine.                                                           

5. Zaključak o davanju saglasnosti na Sporazum o pokriću razlike do definisanih troškova ostvarenih prilikom prevoza putnika na relacijama Beograd – Sefkerin – Beograd i Beograd – Sakule- Beograd za period 01.01.2022. do 30.06.2022. godine u ukupnom mesečnom iznosu od 300.000,00 dinara;

6. Zaključak o davanju saglasnosti na Sporazum o pokriću razlike do definisanih troškova ostvarenih prilikom prevoza putnika na relacijama Pančevo – Opovo – Pančevo autobusima prevoznika „Pantransport – Pančevo“ za period 01.01.2022. do 30.06.2022. godine.

Koncert: Moj svet klasične muzike

Koncert: Moj svet klasične muzike

OPOVO, 22. decembar 2021 – Tradicionalno, učenici Muzičke škole „Jovan Bandur“ u klasi naše sugrađanke, profesorke Ivane Josić, održali su na kraju godine koncert za Opovčane. Uz klavirsku saradnju profesorke Ane Milatović, 15 mladih muzičara izveli su 32 numere.

Nastupali su: Lenka Sknepnek (klavir), Julia Petrov (klavir), Vanja Vasiljev (klavir), Marta Resimić (sopran), Mina Delić (sopran), Andrea Vaić (sopran), Isidora Ninkov (klavir), Ognjen Strahinić (gitara), Marija Magdalena Tasić (klavir), Viktor Lalić (bariton), Marko Mijatović (tenor), Nina Stojanović (sopran), Mina Delić (sopran), Saša Gambiroža (bariton, gitara) i Relja Milatović (klavir).

Autobuska stanica Opovo: Obaveštenje o prodaji mesečnih karti za januar 2022

Autobuska stanica Opovo: Obaveštenje o prodaji mesečnih karti za januar 2022

Autobuska stanica Opovo obaveštava kupce o terminima za prodaju mesečnih karti za mesec januar 2022.

Prodaja mesečnih Lastinih markica

27.12.2021.                                         06:00 – 20:00 časova

28.12.2021.                                         06:00 – 20:00 časova

29.12.2021.                                         06:00 – 12:00 časova

30.12.2021.                                         06:00 – 20:00 časova

04.01.2022.                                         06:00 – 20:00 časova

05.01.2022.                                         06:00 – 20:00 časova

06.01.2022.                                         06:00 – 16:00 časova

Prodaja mesečnih GSP markica

29.12.2021.                                         11:00 – 16:30

30.12.2021.                                         11:00 – 16:30

03.01.2022.                                         11:00 – 16:30

04.01.2022.                                         11:00 – 16:30