važni telefoni

OPŠTINA OPOVO

Borisa Kidriča 10, Opovo

013/681-030 (centrala)

radno vreme: 7:30 – 15:30

kabinet@opovo.org.rs.

www.opovo.org.rs

SKUPŠTINA OPŠTINE OPOVO

013/682-070

radno vreme: 7:30 – 15:30

LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA

Borisa Kidriča 10, Opovo

013/681-030, lokal 8

radno vreme: 7:30 – 15:30

KOMUNALNA INSPEKCIJA

Bratstva jedinstva  7, Opovo

013/681-212

radno vreme: 7:30 – 15:30

GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA

Borisa Kidriča 10, Opovo

013/681-212

radno vreme: 7:30 – 15:30

INSPEKCIJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Borisa Kidriča 10, Opovo

013/681-212

radno vreme: 7:30 – 15:30

MESNA ZAJEDNICA OPOVO

Borisa Kidriča 8, Opovo

013/681-027

radno vreme: 09:00 – 13:00

MESNA ZAJEDNICA BARANDA

Trg Maršala Tita 37, Baranda

radno vreme: 08:00 – 11:00; 16:00 – 19:00

MESNA ZAJEDNICA SAKULE

Borisa Kidriča 5, Sakule

013/685-111

radno vreme: 7:00 – 13:00

MESNA ZAJEDNICA SEFKERIN

Narodnog Fronta 89, Sefkerin

013/684-103

radno vreme: 08:00 – 10:00; 12:00 – 14:00

MATIČNA SLUŽBA OPOVO

JNA 2, Opovo

013/682-142

radno vreme: 07:30 – 15:30

MATIČNA SLUŽBA BARANDA

Trg Maršala Tita bb, Baranda

013/686-104

radno vreme: utorak i četvrtak 07:30 – 15:30

MATIČNA SLUŽBA SAKULE

Borisa Kidriča 5, Sakule

013/685-106

radno vreme: ponedeljak, sreda i petak 07:30 – 15:30

MATIČNA SLUŽBA SEFKERIN

Narodnog Fronta 89, Sefkerin

013/684-101

radno vreme: 07:30 – 15:30

JAVNO PREDUZEĆE „MLADOST“ OPOVO

Ive Lole Ribara bb, Opovo

013/681-544 (direkcija)

013/681-316 (proizvodnja)

Besplatna telefonska linija za potrošače: 0800/000-207

Hitne intervencije: 066/817-8820

radno vreme: 07:30 – 14:00 (rad sa strankama)

AUTOBUSKA STANICA OPOVO

Ive Lole Ribara bb, Opovo

013/681-318

radno vreme: 05:00 – 23:00;

subota: 05:00 – 15:00

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPOVO

Bratstva jedinstva 7, Opovo

013/682-443 (centrala)

radno vreme: 07:30 – 15:30

e-mail: socopovo@yahoo.com

e-mail: opovo.csr@minrzs.gov.rs

DOM ZDRAVLJA OPOVO

Borisa Kidriča 6, Opovo

013/681-104; 013/681-108

062/681-104 (hitna služba)

e-mail: office@dzopovo.rs

ZDRAVSTVENA AMBULANTA BARANDA

Trg Maršala Tita bb, Baranda

013/686-105

radno vreme: 07:00 – 14:00;

ponedeljak: 11:00 – 18:00

ZDRAVSTVENA AMBULANTA SAKULE

Trg Maršala Tita 1, Sakule

013/685-102

radno vreme: 07:00 – 14:00;

sreda: 11:00 – 18:00

ZDRAVSTVENA AMBULANTA SEFKERIN

Oslobođenja bb, Sefkerin

013/684-102

radno vreme: 07:00 – 14:00;

utorak: 12:00 – 19:00

APOTEKA OPOVO

Borisa Kidriča 6, Opovo

013/682-158

radno vreme: 07:00 – 20:00;

subota: 07:00 – 14:00

APOTEKA BARANDA

Trg Maršala Tita bb, Baranda

013/686-457

radno vreme: 07:00 – 14:00;

ponedeljak: 11:00 – 18:00

APOTEKA SAKULE

Trg Maršala Tita 1, Sakule

013/685-528

radno vreme: 07:00 – 14:00;

sreda: 11:00 – 18:00

APOTEKA SEFKERIN

Oslobođenja bb, Sefkerin

013/684-704

radno vreme: 07:00 – 14:00;

utorak: 12:00 – 19:00

OPŠTINSKA NARODNA BIBLIOTEKA

Borisa Kidriča 8, Opovo

013/682 -174

radno vreme: 07:00 – 15:00

GALERIJA „JOVAN POPOVIĆ“ OPOVO

JNA 2, Opovo

013/681-028

radno vreme: 07:00 – 15:00

e-mail: galopovo@panet.rs

PREDŠKOLSKA USTANOVA „BAMBI“ OPOVO

Borisa Kidriča 10, Opovo

013/681-660

e-mail: pubambiopovo@gmail.com

PREDŠKOLSKA USTANOVA „BAMBI“ BARANDA

Trg Maršala Tita 12, Baranda

013/686-459

PREDŠKOLSKA USTANOVA „BAMBI“ SAKULE

Trg Maršala Tita 9, Sakule

PREDŠKOLSKA USTANOVA „BAMBI“ SEFKERIN

Parkovska 2, Sefkerin

013/684-556

OSNOVNA ŠKOLA „DOSITEJ OBRADOVIĆ“ OPOVO

Bratstva jedinstva 14, Opovo

013/681-512; 013/681-312; 013/681-169

osdobradovic.opovo@gmail.com

osdobradovic@panet.rs (stručna služba)

pps.opovo@gmail.com (psihološko – pedagoška služba)

www.osopovo.znanje.info

OSNOVNA ŠKOLA „ZORAN PETROVIĆ“

ODELJENJE „OLGA PETROV“ BARANDA

Trg Maršala Tita 12, Baranda

013/686-110

OSNOVNA ŠKOLA „ZORAN PETROVIĆ“

ODELJENJE „ZORAN PETROVIĆ“ SAKULE

Trg Maršala Tita 9, Sakule

013/685-109

OSNOVNA ŠKOLA „DOSITEJ OBRADOVIĆ“

ODELJENJE „SVETI SAVA“ SEFKERIN

Parkovska 2, Sefkerin

013/684-106

POLICIJSKA STANICA OPOVO

Ribarska 9, Opovo

013/681-002 (centrala)

VATROGASNO SPASILAČKA JEDINICA OPOVO

Ribarska 11

193

UPRAVNI POSLOVI – ŠALTER SALA

Ribarska 9, Opovo

064/606 8357

radno vreme: 07:30 – 15:30

OPŠTINSKI SUD ZA PREKRŠAJE

Ribarska 11, Opovo

013/681-208

PORESKA UPRAVA OPOVO

Borisa Kidriča 10, Opovo

013/681-975

radno vreme: 08:00 – 12:00 (rad sa strankama)

SLUŽBA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI

Borisa Kidriča 10, Opovo

013/681-016

radno vreme: 07:00 – 15:00

e-mail: skn.opovo@rgz.gov.rs

CRVENI KRST OPOVO

Bratstva jedinstva 7, Opovo

013/682-143

radno vreme: 07:30 – 15:30

e-mail: opovo@redcross.org.rs

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Borisa Kidriča 9, Opovo

013/681-259

radno vreme: 08:00 – 15:00

CRKVENA OPŠTINA OPOVO

Bratstva jedinstva 5, Opovo

013/681-209

CRKVENA OPŠTINA BARANDA

Trg Maršala Tita 34, Baranda

013/686-129

CRKVENA OPŠTINA SAKULE

Trg Maršala Tita 17, Sakule

013/685-259

CRKVENA OPŠTINA SEFKERIN

Milana Stojanova 2, Sefkerin

013/684-160; 064/684-8977

ŠUMSKA UPRAVA OPOVO

JNA 3, Opovo

013/681-017

svetlana.djurickovic@banatsume.rs

radno vreme: 07:00 – 15:00

POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD

Borisa Kidriča 9, Opovo

013/681-036; 013/681-430

013/681-310 (za pravna lica)

radno vreme: 08:00 – 16:00

subota: 08:00 – 12:30

POŠTA OPOVO

Borisa Kidriča, Opovo

013/681-040

013/681-099 (monter)

radno vreme: 07:00 – 13:00

subota: 07:00 – 11:00

POŠTA BARANDA

Trg Maršala Tita 9, Baranda

013/686-294

radno vreme: 07:00 – 14:00

POŠTA SAKULE

Partizanska 5, Sakule

013/685-400

radno vreme: 07:00 – 14:00

POŠTA SEFKERIN

Oslobođenja 4, Sefkerin

013/684-370

radno vreme: 07:00 – 14:00

AGROS DOO OPOVO

Ribarska 2, Opovo

013/681-242

radno vreme: 07:00 – 15:00 (uprava)

e-mail: agrosadopovoopovo@gmail.com

SILOS AGROS

Beli breg bb, Opovo

013/681-302; 064/8534-104

radno vreme: 07:00 – 15:00

AUTOSERVIS AGROS

Beli breg bb, Opovo

013/681-307; 064/8534-103

radno vreme: 07:00 – 15:00

HOTEL „STARI BANAT“ OPOVO

Ribarska 2, Opovo

013/681-242; 063/871-3380

radno vreme: 24h

e-mail: mihajlovico@gmail.com