O NAMA

image_pdfimage_print
Udruženje građana „GLAS OPOVA„  je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti informisanja i promovisanja upotrebe savrememenih komunikacionih tehnologija u društvu.Ciljevi  udruženja su: Unapređivanje sistema informisanja na svim društvenim nivoima i oblastima sa posebnim naglaskom ka omladinskom angažovanju, rodnoj ravnopravnosti i nacionalnim manjinama. Produkcija filmskog, televizijskog i radio programa.

Sakupljanje i arhiviranjem filmskog i foto materijala.

Organizovanje filmskih i foto radionica, prezentacija, festivala i revija filmova, stručnog osposobljavanja i usavršavanja svojih članova i zainteresovanih građana.

Organizovanje informativno – izdavačke delatnosti iz okvira svoga delokruga a radi ostvarenja zajedničkih ciljeva i zadataka u oblasti informisanja sa posebnim naglaskom u oblasti kulture, sporta, turizma, društvenog delovanja, rodne ravnopravnosti i nacionalnih manjina

Podrška razvoju i širokoj primeni savremenih informacionih tehnologija i grafičkih okruženja.

UDRUŽENJE GRAĐANA “Glas Opova”, podaci u Agenciji za privredne registre: http://www.apr.gov.rs

JAVNO GLASILO Internet sajt Glas Opova, podaci u Agenciji za privredne registre: http://www.apr.gov.rs