Opštinsko veće Opštine Opovo 25. sednica: Razmatrani godišnji planovi i programi

23/12/2021

OPOVO, 23. decembar 2021 – Na 25. sednici Opštinskog veća Opštine razmatrano je šest tačaka dnevnog reda, uglavnom godišnjih planova i programa javnih ustanova i preduzeća.

1. Razmatranje  Zapisnika sa 24. sednice Opštinskog veća opštine Opovo;

2. Razmatranje Predloga Komisije za ocenu Godišnjih programa sportskih organizacija i donošenje Rešenja o odobravanju  sredstava za finansiranje Godišnjih programa;

3. Razmatranje godišnjeg Programa poslovanja JP „Mladost“ Opovo  za 2022. godinu i utvrđivanje predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Program;

4. Razmatranje godišnjeg Plana i programa Opštinske narodne biblioteke Opovo za 2022. godinu;

5. Utvrđivanje predloga rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama  Statuta Opštinske narodne  biblioteke Opovo;

6. Tekuća pitanja.

Takođe verifikovana su tri rešenja i tri zaključka od 21. decembra 2021. godine:

1. Rešenje o prenosu sredstava, iz sredstava utvrđenih Odlukom o budžetu opštine Opovo za 2021. godinu, u tekuću budžetsku rezervu u ukupnom iznosu od 1.200.000 dinara;         

2. Rešenje o  upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve budžeta opštine Opovo za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 600.000,00 dinara za obezbeđenje dodatnih sredstava za potrebe Opštinske uprave Opovo, na aproprijaciji 426 Materijal;

3. Rešenje o  upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve budžeta opštine Opovo za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 50.000,00 dinara za obezbeđenje dodatnih  sredstava na ime socijalnih davanja u okviru razdela 4 Opštinska uprava, na aproprijaciji 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta.

4. Zaključak o davanju saglasnosti na Ugovor o pokriću razlike troškova za pružanje usluge prevoza građana opštine Opovo na relaciji Beograd – stajalište puta za Vrbovski – Sefkerin – stajalište Sefkerin – Opovo – stajalište Opovo 1 – stajalište Opovo (autobuska stanica) i povratna linija, sa 15 polazaka dnevno, prevoznika JKP „GSP Beograd“ Beograd za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine.                                                           

5. Zaključak o davanju saglasnosti na Sporazum o pokriću razlike do definisanih troškova ostvarenih prilikom prevoza putnika na relacijama Beograd – Sefkerin – Beograd i Beograd – Sakule- Beograd za period 01.01.2022. do 30.06.2022. godine u ukupnom mesečnom iznosu od 300.000,00 dinara;

6. Zaključak o davanju saglasnosti na Sporazum o pokriću razlike do definisanih troškova ostvarenih prilikom prevoza putnika na relacijama Pančevo – Opovo – Pančevo autobusima prevoznika „Pantransport – Pančevo“ za period 01.01.2022. do 30.06.2022. godine.

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

Akcija orezivanja krošnji u Sefkerinu

Akcija orezivanja krošnji u Sefkerinu

SEFKERIN, 11. jul 2024 – U Sefkerinu su danas startovali radovi na orezivanju krošnji i granja koje predstavljaju smetnju žicama na elektrovodovima. Lokalna samouprava i Mesna zajednica Sefkerin su u konsultaciji sa građanima detektovali 15 lokacija u Sefkerinu gde je...

najnovije

najčitanije