Društvo: Direktorka PIO fonda u Pančevu razrešava nedoumice oko penzionerskih kartica

Društvo: Direktorka PIO fonda u Pančevu razrešava nedoumice oko penzionerskih kartica

Direktorka PIO fonda u Pančevu razrešava nedoumice oko penzionerskih kartica

PANČEVO, 16. mart 2023
– Građani zahteve za izdavanje nove generacije penzionerskih kartica mogu da podnesu i u Filijali PIO fonda u Pančevu, kao i u ispostavama ove filijale – u Opovu, Kovačici, Alibunaru i Kovinu.

Pravo na  penzionerske kartice na teritoriji PIO fonda filijala Pančevo ima više od 45 hiljada ljudi, od toga su 44.000 korisnici penzija. Podnošenje zahteve počelo je 15. marta.

Tanja Vergić Topić, direktorka Filijale PIO fonda u Pančevu za naš portal objašnjava ko sve ima pravo na penzionerske kartice i čemu će one služiti.

„Zadovoljni smo odzivom korisnika penzija prevashodno, ali pored korisnika penzija zahtev mogu podneti i korisnici tuđe nege i pomoći, kao i oni koji primaju naknadu za telesno oštećenje i korisnici nekih drugih vrsta naknada po ranijim zakonima. Svi koji se faktički nalaze u isplatnoj bazi PIO fonda mogu da podnesu zahteve. Zadovoljni smo brojem podnetih zahteva juče. Bilo je dosta prijava i putem e-portala, kako saznajem u našoj direkciji. Radili smo do 18 časova u filijali u Pančevu. Produženo radno vreme biće do kraja marta, kada će građani do 18 sati u filijali moći da podnesu zahtev za izdavanje penzionerske kartice. Naravno i u ostatku godine građani će moći da podnesu zahteve za izdavanje penzionerske kartice i preko portala i dolaskom lično ovde u Filijalu ili neku od naših ispostava, u regularnom radnom vremenu“, kaže Tanja Vergić Topić.

Građani mogu da se prijave elektronski ili da dođu u filijalu PIO Fonda u mestu gde žive. Penzionerske kartice će im omogućiti da ostvare popuste u trgovinskim lancima, salonima, restoranima, kao i pogodnosti pri plaćanju roba i usluga kod firmi sa kojima Fond sklopi sporazum o saradnji. Primena kartica počeće 1. oktobra.

„Građani koji odluče da dođu u Filijalu da podnesu zahtev potrebno je da znaju da sama prijava vrlo kratko traje. Cela procedura traje dva minuta kod naših službenika. Potrebno je da se ponese lična karta ili neki drugi dokument zbog indetifikacije lica i da se ostavi broj telefona ili mejl adresa gde bismo im poslali obaveštenje da je kartica gotova i da mogu da dođe po nju, da je lično preuzmu. Preporuka je da broj telefona ponesu zapisan na papiru, jer su u pitanju uglavnom stariji ljudi, pa ume da potraje postupak dobijanja broja telefona. Suština je da svaki građanin koji bude želeo da mu se izradi penzionerska kartica, će dobiti popust pri plaćanju roba i usluga u celoj zemlji, ali će biti i drugih pogodnosti“, kaže Tanja Vergić Topić, direktorka PIO Fonda filijala Pančevo.

Isporučivanje kartica ići će sukcesivno.

„Već smo krenuli sa zaključivanjem ugovora sa društveno odgovornim kompanijama i institucijama tako da će korisnici penzionerskih kartica nove generacije imati brojne pogodnosti. Skupljaće se određeni bodovi, jedan bod će biti 500 dinara i mesečno će moći da se skupe bodovi do visine prosečne penzije u Republici Srbiji. Mi ćemo voditi evidenciju prikupljenih bodova. Korisnici kartica te bodovi će moći da koriste ili za razne popuste, poklone, ali neće moći da dobiju novac. Kartice su predviđene za dobijanje pogodnosti na teritoriji cele Srbije. Moći će da ih koriste i u banjama, i u pozorištu u Beogradu, biće širok opseg ustanova koje će davati pogodnosti ili poklone, u zavisnosti kako se sa kojim preduzećem ili ustanovom bude dogovorilo. Spisak će biti objavljen na sajtu PIO fonda, tako da će znati gde sve mogu da koriste penzionerske kartice. Blagovremeno ćemo korisnike kartica obaveštavati o svemu. Penzioner ili korisnik penzionerske kartice moći će da koristi pogodnosti širom zemlje“, objasnila je Tanja Vergić Topić.

Pored toga što neko može da podnese zahtev za karticu elektronski ili da dođe lično u filijalu, postoji i grupa ljudi koja može da se prijavi jedino preko zakonskog zastupnika ili punomoćnika.

„Na primer, imamo decu koja koriste penziju, obično od jednog roditelja, drugi roditelj dođe sa izvodom iz matične knjige rođenih da dokaže da je zakonski zastupnik i da podnesu zahtev u ime maloletnog deteta. U slučaju kada zahtev podnosi punomoćnik, onda punomoćje mora biti overeno kod javnog beležnika. Prijavljivanje za karticu je dobrovoljno, nije obavezno, ali preporučujem svakom ko ima pravo da podnese zahtev, jer će imati niz pogodnosti. Cilj ovih penzionerskih kartica je da se poboljša životni standard korisnika tih kartica tako da je naša preporuka od srca. Gledaćemo da završimo što veći broj ugovora kako na nivou grada tako i širom Srbije gde će moći da koriste veliki broj pogodnosti“, kaže Tanja Vergić Topić.

Pravo na kartice imaju starosni, invalidski i porodični penzioneri. Pravo imaju i korisnici tuđe nege i pomoći, korisnici naknade za telesno oštećenje što do sada nije bio slučaj, kao i korisnici posebnih naknada u PIO Fondu koji se nalaze u isplatnoj službi Fonda.

Penzionerske kartice će im omogućiti da ostvare popuste u trgovinskim lancima, salonima, restoranima, imaće i pogodnosti pri plaćanju roba i usluga kod firmi sa kojima Fond sklopi sporazum o saradnji. Primena kartica počeće 1. oktobra.

Violeta Jovanov Peštanac

Opština Opovo: Poziv za učešće u anketi za izbegla i interno raseljena lica koja žive na teritoriji opštine Opovo

Opština Opovo: Poziv za učešće u anketi za izbegla i interno raseljena lica koja žive na teritoriji opštine Opovo

Poziv za učešće u anketi za izbegla i interno raseljena lica koja žive na teritoriji opštine Opovo

Opovo, 16. mart 2023
Lokalna samouprava poziva sva izbelga i interno raseljena lica koja žive na teritoriji opštine Opovo da učestvuje u anketi. Anketu možete popuniti u mesnim kancelarijama (Barandi, Sakulama, Sefkerinu) i Upravi opštine Opovo od 17.03.2023. godine.
Anketa je informativnog karaktera i sprovodi se u svrhu prikupljanja i pravljenja nove baze podataka na teritoriji opštine Opovo zarad lakše i efikasnije saradnje građana i Povereništva za izbeglice i interno raseljenih lica.
Ovim putem pozivamo sve ljude dobre volje da nam pomognu u sprovođenju ankete kojom čemo olakšati i poboljšati komunikaciju između Povereništva, izbeglih i interno raseljenih. Obavestite svoje komšije, rođake, prijatelje da popune anketu i samim tim daju doprinos ovoj akciji.
Za više informacija možete se obratiti u Upravi opštine Opovo ili pozivom na broj (0652685490) Nenad.

Obrazac za popunjavanje možete preuzeti OVDE

Oglas: Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta na katastarskim parcelama br.4193 i 4194 KO SEFKERIN u Sefkerinu

Oglas: Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta na katastarskim parcelama br.4193 i 4194 KO SEFKERIN u Sefkerinu

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta na katastarskim parcelama br.4193 i 4194 KO SEFKERIN u Sefkerinu
Opovo, 16. mart 2023

Na osnovu  člana 63.stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije” br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13- odluka US , 50/13- odluka US, 98/13- odluka US,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon, 9/2020 i 52/2021), Opštinska uprava opštine Opovo, Odeljenje za imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine


OGLAŠAVA JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU  URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA POTREBE URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKE RAZRADE LOKACIJE

za izgradnju  poljoprivrednog radnog komleksa sa objektima za potrebe primarne poljoprivredne proizvodnje i skladištenja poljoprivrednih proizvoda na katastarskim parcelama br.4193 i 4194 KO SEFKERIN u Sefkerinu

 

  1. Javna prezentacija Urbanističkog projekta za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije za izgradnju poljoprivrednog radnog komleksa sa objektima za potrebe primarne poljoprivredne proizvodnje i skladištenja poljoprivrednih proizvoda na katastarskim parcelama br.4193 i 4194 KO SEFKERIN u Sefkerinu, za investitora Miloš Kreculj,Žarka Zrenjanina 164,Sefkerin.

 

2.Obrađivač predmetnog Urbanističkog projekta,br.j tehničke dokumentacije E019-2022 od januara  2023.godine je “EVLA ENGINEERING” doo, Beograd odgovorni urbanista je Tamara Tasić, dipl.inž.arh.-licenca br.200 1242 10.

 

  1. 3. Javna prezentacija održaće se u trajanju od sedam dana u prostorijama zgrade Opštinske uprave Opovo ulica Borisa Kidriča br.10 u periodu od 23.03.2023.godine do 30.03.2023.godine u vremenu od 7,30 do 15,30 časova.

 

4.Informacije i sva obaveštenja o javnoj prezentaciji možete dobiti na uvid u prostorijama Opštinske uprave Opovo, Odeljenje za imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine i na telefon 013/681 212 ili 681 666.

 

5.Urbanistički projekat biće dostupan na uvid zaiteresovanoj javnosti u digitalnom obliku ,u toku trajanja javne prezentacije, na zvaničnom internet glasilu „Glas Opova“ i na sajtu Opštine Opovo ( www.opovo.org.rs.)

 

6.Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat , kao i da u toku trajanja javne prezentacije od sedam dana  dostave svoje primedbe i sugestije u pisanoj  formi Odeljenju za  imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine, putem pisarnice  Opštinske uprave opštine Opovo, ul.Borisa Kidriča br.10, poštanski broj 26 204 Opovo, najkasnije do poslednjeg dana trajanja javne prezentacije zaključno sa 30.03.2023.godine.

Urbanistički projekat.pdf

Uhapšeni u Opovu: Na ime tuđeg pasoša digli više od 100.000 u Pošti Srbije

Uhapšeni u Opovu: Na ime tuđeg pasoša digli više od 100.000 u Pošti Srbije

Uhapšeni u Opovu: Na ime tuđeg pasoša digli više od 100.000 u Pošti Srbije

Opovo, 16. mart 2023
V. J. (28) i N.K. (28) uhapšeni su zbog sumnje da su uz upotrebu tuđeg pasoša podigli novac u iznosu od 97.000,00 dinara i 23.200,00 dinara od radnica u JP Pošta Srbije.

Po nalogu dežurne zamenice OJT Pančevo V.J. i N.K. je određeno zadržavanje u trajanju od 48 časova i nakon saslušanja istih podnet je predlog za određivanje pritvora zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke i da će ponoviti krivično delo, na osnovu kog predloga je Osnovni sud u Pančevu osumnjičenima odredio pritvor.Uhapšeni su u saradnji sa PS Opovo.

 

 


 

Ravnanje atarskih lenija: Radni sastanak sa sakulskim poljoprivrednicima

Ravnanje atarskih lenija: Radni sastanak sa sakulskim poljoprivrednicima

Radni sastanak sa sakulskim poljoprivrednicima
OPOVO, 16. mart 2023 – Kao i prethodnih godina, pred prolećne radove, kabinet predsednika opštine organizuje radne sastanke sa predstavnicima poljoprivrednika u cilju organizovanja ravnanja atarskih lenija.
Lokalna samouprava u ovim akcijama finansira gorivo za sve učesnike, a danas je održan sastanak sa sakulskim predstavnicima, koji su i ove godine prvi pokrenuli ovu akciju. Kako je dogovoreno, ravnanje atarskih lenija u Sakulama biće održano u ponedeljak (20. mart) ako budu povoljne vremenske prilike i pedološki uslovi.