Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu: Skup supervizora malih centara u Opovu

Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu: Skup supervizora malih centara u Opovu

Skup supervizora malih centara u Opovu
OPOVO, 3. mart 2023 – Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu pruža redovnu podršku svim supervizorima centara na teritoriji AP Vojvodina. Formirane su grupe po okruzima. Sastav grupe su supervizori iz velikih i malih centara. Skupovi se održavaju četiri puta godišnje, gde domaćin uvek bude drugi CSR, a početkom svake godine održava se Tribina supervizora u Novom Sadu, kojoj prisustvuju zajedno, svi supervizori. Razmatraju se rezultati rada i predlaže se plan i program za narednu godinu.

Na prošlogodišnjoj tribini, došlo je do zaključka da se supervizori iz malih centara suočavaju sa drugačijim izazovima i problemima u odnosu na supervizore u velikim centrima.  U malim centrima supervizor je u višestrukoj ulozi, jer osim poslova supervizije obavlja i poslove stručnog rada, odnosno i voditelja slučaja na predmetima.

Zbog toga je formirana još jedna grupa, gde prisustvuju samo supervizori malih centara.

U četvrtak, 2. marta, održan je skup supervizora malih centara u Opovu. Prisustvovali su supervizori iz CSR Ada, CSR Temerin, CSR Kovin, CSR Plandište, CSR Bela Crkva, CSR Bački Petrovac, CSR Kovačica, CSR Kanjiža i CSR Srbobran. Skup je bio interaktivan. Razmatrani su se primeri dobre prakse  u cilju održavanja kvaliteta rada u postupanju po Pravilniku o organizaciji, normativima i standardima rada centra za socijalni rad u uslovima povećanog obima poslova i nedovoljnog broja radnika kao i višestruke uloge koju vrši supervizor u malim centrima za socijalni rad.

Koordinatorke skupa su bile savetnice Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, Jasmina Radivojević i Aleksandra Raičević, a u ulogu domaćina skupa, supervizorka, Valentina Stoja Ugronov, dipl. psihološkinja, CSR Opovo.

Javni poziv: Prezentacija urbanističkog projekta za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije za izgradnju  kompleksa farme brojlera na katastarskoj parceli br.2041ko Opovo u Opovu

Javni poziv: Prezentacija urbanističkog projekta za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije za izgradnju kompleksa farme brojlera na katastarskoj parceli br.2041ko Opovo u Opovu

Javni poziv: Prezentacija urbanističkog projekta za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije za izgradnju  kompleksa farme brojlera na katastarskoj parceli br.2041ko Opovo u Opovu

Opovo, 3. mart 2023
Na osnovu  člana 63.stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije” br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13- odluka US , 50/13- odluka US, 98/13- odluka US,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon, 9/2020 i 52/2021), Opštinska uprava opštine Opovo, Odeljenje za imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine

OGLAŠAVA JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA POTREBE URBANISTIČKO –ARHITEKTONSKE RAZRADE LOKACIJE

za izgradnju  kompleksa farme brojlera ( hala za uzgoj brojlera, portirnica  nastrešnica za slamu i bazen za hidrantsku vodu) na katastarskoj parceli br.2041KO OPOVO u Opovu

 

  1. Javna prezentacija Urbanističkog projekat za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije za izgradnju kompleksa farme brojlera ( hala za uzgoj brojlera, portirnica , nastrešnica za slamu i bazen za hidrantsku vodu) na katastarskoj parceli br. 2041 KO OPOVO u Opovu , za investitora  Vasiljev Bojana, Beograd, Gvozdićeva br.3.

 

2.Obrađivač predmetnog Urbanističkog projekta, broj projekta 17/22 od februara 2023.godine je Arhitektonski studio “ART” iz Kovačice ,ul.Patrisa Lumumbe br.2  odgovorni urbanista je Janko Bireš, dipl.inž.arh.-licenca br.200 0947 06

 

  1. 3. Javna prezentacija održaće se u trajanju od sedam dana u prostorijama zgrade Opštinske uprave Opovo ulica Borisa Kidriča br.10 u periodu od 10.03.2023.godine do 17.03.2022.godine u vremenu od 7,30 do 15,30 časova.

 

4.Informacije i sva obaveštenja o javnoj prezentaciji možete dobiti na uvid u prostorijama Opštinske uprave Opovo, Odeljenje za imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine i na telefon 013/681 212 ili 681 666.

 

5.Urbanistički projekat biće dostupan na uvid zaiteresovanoj javnosti u digitalnom obliku ,u toku trajanja javne prezentacije , na zvaničnoj internet glasilu „Glas Opovo“ i na sajtu Opštine Opovo ( www.opovo.org.rs.)

 

6.Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat , kao i da u toku trajanja javne prezentacije od sedam dana  dostave svoje primedbe i sugestije u pisanoj  formi Odeljenju za  imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine, putem pisarnice  Opštinske uprave opštine Opovo, ul.Borisa Kidriča br.10, poštanski broj 26 204 Opovo, najkasnije do poslednjeg dana trajanja javne prezentacije zaključno sa 17.03.2023.godine.

IDEJNO REŠENJE.pdf

URBANISTIČKI PROJEKAT.pdf

 

Sportski vikend: Na programu fudbal i košarka

Sportski vikend: Na programu fudbal i košarka

Na programu fudbal i košarka

OPOVO, 3. mart 2023 – U nedelju nas očekuju tri pripremne fudbalske utakmice od kojih se dve igraju u Pančevu i jedna u Sakulama.

Košarkaši Opova utakmicu 15. kola igraju u utorak sa Tamišon, koji je van konkurencije, dok mlađe pionirke igraju meč pretposlednjeg kola u Beogradu.

FUDBAL: pripremne utakmice

Pančevo, 4. mart (subota) 11:00h; DINAMO – RADNIČKI (Baranda)

Sakule, 5. mart (nedelja) 14:30h; BORAC – PKB (Padinska Skela)

Pančevo, 5. mart (nedelja) 13:30h; RADNIČKI (Baranda) – TEMPO (Sefkerin)

KOŠARKA: Međuregionalna KSV liga – jug / 16. kolo

Pančevo, 7. mart (utorak) 21:00h; OPOVO 99 – TAMIŠ (Pančevo)

KOŠARKA: Regionalna KSB liga / mlađe pionirke / grupa 2 / 13. kolo

Beograd, 5. mart (nedelja) 10:15h; ČUBURA – AGROS BASKET