Republički geodetski zavod: Najskuplji stanovi u kuće u Beogradu a najskuplje zemljište u Vojvodini

Republički geodetski zavod: Najskuplji stanovi u kuće u Beogradu a najskuplje zemljište u Vojvodini

Najskuplji stanovi u kuće u Beogradu a najskuplje zemljište u Vojvodini

BEOGRAD, 2. marta (Tanjug) – Najskuplji kvadrat stana u Srbiji lane je prodat na lokaciji Beograd na vodi i koštao je 10.400 evra po kvadratu, a reč je o stanu u novogradnji, dok je u starogradnji najveća cena postignuta za stan u beogradskoj opštini Stari grad i iznosila je 5.238 evra po kvadratu, navodi se u izveštaju Republičkog geodetskog zavoda o stanju na tržištu nepokretnosti u 2022. godini. I najskuplja kuća je prodata u Beogradu, u opštini Savski venac za 5,1 milion evra. Beograd je prednjačio i kada je reč o cenama poslovnog prostora i garažnih mesta, pa je najskuplji kvadrat poslovnog prostora prodat u opštini Stari grad za 18.253 evra, a najskuplje garažno mesto po ceni od 58.400 evra. Najskuplji kvadrat poljoprivrednog zemljišta prodat je u Kaću po ceni od 40 evra po kvadratu za parcelu površine 52 ara a najskuplje poljoprivredno zemljište prodato je u opštini Čoka po ceni od 2,36 miliona evra za 163 hektara

Miloš Đorđević: Prvak beogradskog Narodnog pozorišta ponovo u Opovu

Miloš Đorđević: Prvak beogradskog Narodnog pozorišta ponovo u Opovu

Prvak beogradskog Narodnog pozorišta ponovo u Opovu

OPOVO, 2. mart 2023 – Miloš Đorđević je široj filmskoj i televizijskog publici uglavnom poznat po sporednim i epizodnim ulogamana, koje su po pravilu maestralne minijature. Međutim, na pozorišnoj sceni Đorđević je glumački as koji bukvalno nosi svaku predstavu. U dva navrata, u to je imala prilike da se uveri i opovačka publika kada je Đorđević nastupao u pozorišnim komadima „Udaj se muški“ i „Pomahnitali“.  Ovaj vrsni glumac, ponovo će nastupiti na sceni Kulturnog centra Opovo 16. marta u predstavi „Sokin i Bosina“, urnebesnoj komediji u kojoj pored njega igraju Ljiljana Blagojević, Kalina Kovačević i Vesna Stanković.

Miloš Đorđević je prvak Narodnog pozorišta u Beogradu, a pored glume bavi se i pozorišnom režijom. Od 2019. godine je profesor na Fakultetu savremene umetnosti na odseku glume. Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada za glumačke bravure i pozorišnu režiju.

 

Mart – mesec borbe protiv raka: Prevencija malignih tumora prevencija i rano otkrivanјe

Mart – mesec borbe protiv raka: Prevencija malignih tumora prevencija i rano otkrivanјe

Mart – mesec borbe protiv raka: Prevencija malignih tumora prevencija i rano otkrivanјe

Prevencija malignih bolesti ima ogroman javnozdravstveni potencijal i predstavlјa najefikasniji pristup u kontroli malignih bolesti, jer je na približno dve trećine faktora rizika koji su odgovorni za nastanak raka moguće uticati, menjati ih ili ih potpuno eliminisati.

40% malignih bolesti može biti izbegnuto jednostavnim merama: prestankom pušenјa, ograničenim konzumiranјem alkohola, izbegavanјem suvišnog izlaganјa suncu, zadržavanјem prosečne težine konzumiranјem zdrave hrane, vežbanјem, kao i zaštitom od infekcija koje se mogu razviti u rak.

pušenјe duvana je kao pojedinačni faktor rizika odgovoran za svaki treći slučaj raka i dokazano je da 80 do 85% karcinoma pluća nastaje kao posledica pušenja. Pored karcinoma pluća pušenje je odgovorno za razvoj karcinoma usne duplјe, oro i hipofaringsa, laringsa i jednjaka, a dodatni je faktor rizika za razvoj karcinoma mokraćne bešike, bubrega, pankreasa i grlića materice.

PREKOMERNA TELESNA TEŽINA I GOJAZNOST povećavaju rizik od nastanka raka tela materice, debelog creva, dojke (kod žena u menopauzi) i prostate kod muškaraca.

Teško se procenjuje izolovani doprinos FIZIČKE NEAKTIVNOSTI kao faktora rizika u nastanku malignih tumora. Fizička aktivnost i izbalansirana ishrana su mere prevencije raka debelog creva, dojke i prostate.

KONZUMIRANјE ALKOHOLA povećava rizik od nastanka raka usta, ždrela, dojke, debelog creva i jetre. Četiri, odnosno šest puta veći rizik od nastanka raka organa za varenje imaju osobe koje dnevno popiju oko 1 litar vina ili 2 litra piva u odnosu na osobe koje povremeno ili nikada ne konzumiraju alkohol.

Svaka preterana IZLOŽENOST SUNČEVOJ SVETLOSTI ILI VEŠTAČKIM IZVORIMA SVETLOSTI, kao što su solarijumi, povećava rizik od dobijanja svih vrsta raka kože.

Dejstvo kancerogena životne i radne sredine nastaje posle dužeg latentnog perioda, koji traje od pet do 40 godina, koliko je u proseku potrebno vremena da se normalna ćelija transformiše u malignu ćeliju.

Svaki deseti slučaj raka je posledica INFEKCIJE i skoro 22% smrtnih ishoda od raka u zemlјama u razvoju i 6% u razvijenim zemlјama su posledica hronične infekcije.

Više na:

https://www.zjzpa.org.rs/mart-mesec-borbe-protiv-raka…/

 

Matične knjige umrlih: U februaru 17 preminulih

Matične knjige umrlih: U februaru 17 preminulih

U februaru 17 preminulih

OPOVO, 2. mart 2023 – Tokom februara u matičnim i pogrebnim knjigama na teritoriji Opštine Opovo upisano je 16 preminulih, šest u Opovu, jedan u Barandi, pet u Sakulama i četiri u Sefkerinu.

OPOVO: Nikola Pavlovski (1952), Nataša Gasenberger (1971), Dobroslav Petričević (1956), Slavko Legetić (1947), Bogdan Bogdanov (1948), Jovanka Tomić (1926).

BARANDA: Gordana Svirac (1937), Marina Živanov (1994).

SAKULE: Gojkа Gecin (1950), Vlastimir Milić (1952), Zlatoje Vodeničar (1954), Ljubomir Savkov (1951), Sava Cuca (1976).

SEFKERIN: Jovan Lazarov (1937), Radmila Jockov (1939), Jovanka Aća (1949), Milorad Pavlov (1940).

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: Obaveštenje o otpočinjanju izrade Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: Obaveštenje o otpočinjanju izrade Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Obaveštenje o otpočinjanju izrade Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju

 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u skladu sa odredbom člana 77. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 -dr. zakon i 47/18), kojom je propisano da su ministarstva i posebne organizacije dužni da obaveste javnost putem svoje internet stranice i portala e-uprave o otpočinjanju izrade nacrta zakona, pri čemu objavljuju i osnovne informacije o planiranim rešenjima koja će biti predložena, obaveštava zainteresovanu javnost da se otpočelo sa izradom teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Početak rada na izradi Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju iniciralo je uvođenje savremenog softverskog rešenja eAgrar. Zakonodavni okvir za uvođenje softverskog rešenja eAgrar u oblasti vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava stvoren je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 114/21). Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju primena ovog sistema uređuje se i u oblasti postupka za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Novi informacioni sistem eAgrar uvodi se u cilju modernizacije i ubrzanja procesa upisa podataka, obnove registracije i promene podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava, kao i modernizacije i ubrzanja postupka za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji obuhvata podnošenje zahteva, odnosno prijava za korišćenje podsticaja, administrativnu obradu zahteva i prijava, pribavljanje i razmenu potrebnih podataka, kao i odobravanje i isplatu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Uvođenje softverskog rešenja eAgrar će omogućiti:

  • online registraciju poljoprivrednih gazdinstava;
  • pristup i upravljanje podacima o svom registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu preko portala na dnevnom nivou od strane poljoprivrednika (izmene podatka, brisanje poljoprivrednog gazdinstva i dr.);
  • online podnošenje zahteva za upis, obnovu registracije i promenu podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava;
  • elektronsko podnošenje zahteva i prijava za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
  • uštedu vremena kod obrade zahteva usled uvođenja automatske provere formalnih uslova zahteva, kao i elektronske obrade zahteva;
  • brže odobravanje podsticaja i bržu isplatu podsticajnih sredstava;
  • smanjenje mogućnosti greške pri podnošenju i obradi zahteva, kao i ubrzanje obrade zahteva usled uvezivanja relevantnih baza, registara i drugih službenih evidencija;
  • ukidanje potrebe za štampanjem i arhiviranjem papirne dokumentacije;
  • efikasnije izveštavanje, praćenje statistike podsticaja i veći stepen kontrole.

Pravila i procedure vezane za odobravanje podsticaja formulisane su još  2004. godine, te su mnoga tehnološka, softverska, ali i proceduralna rešenja zastarela. Procedura je bila komplikovana, zbog čega su odobravanje i isplata podsticaja kasnili. Obrađivači zahteva i prijava za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Upravi za agrarna plaćanja bili su u obavezi da za svaki zahtev, odnosno prijavu, podnete u papirnom obliku, ručno provere svaki pojedinačni podatak, upoređujući podatke iz zahteva i dokaznu dokumentaciju, međusobno, kao i sa podacima iz službenih baza i drugih evidencija, da koriste tri različite aplikacije u obradi zahteva, zahtevaju i primaju potrebne ispravke, dopune i izmene zahteva i prijava putem podnesaka i dopisa u papirnom obliku, kao i da štampaju dokumentaciju i arhiviraju veliki broj papira. Gubilo se puno vremena u izradi, donošenju, uručenju i obezbeđivanju dokaza o dostavi papirnih zahteva, prijava, rešenja i drugih akata u postupku.

Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju bliže se uređuje elektronsko postupanje Uprave za agrarna plaćanja u pokretanju i vođenju postupka za ostvarivanje prava na podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju, shodno propisima o elektronskoj upravi, elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Podnošenje zahteva i prateće dokumentacije, razmena podataka i dostavljanje elektronskih dokumenata između organa javne vlasti u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje obavlja se putem eletronske pošte, servisne magistrale organa, usluge kvalifikovane elektronske dostave ili drugim elektronskim putem, u skladu sa navedenim propisima. Imajući u vidu navedeno, poljoprivredni proizvođači neće više morati da pribavljaju papirne isprave sa podacima iz službenih evidencija organa državne uprave, niti da zahteve i dokumentaciju dostavljaju u papirnom obliku putem pošte ili lično na pisarnici republičkih organa uprave u Beogradu, čime se značajno smanjuju troškovi postupka za stranku, u vidu taksi i naknada za izdavanje uverenja, potvrda, drugih isprava i prateće dokumentacije, štampanja i overe papirne dokumentacije, poštanskih troškova, troškova prevoza, itd. Sa druge strane, službenici Uprave za agrarna plaćanja neće više morati da sakupljaju, prekucavaju i ručno upoređuju i obrađuju podatke sadržane u više papirnih dokumenata, od kojih se većina već nalazi u elektronskim bazama organa, već će sve potrebne podatke imati na jedinstvenom elektronskom mestu, čime se postiže efikasan i ekonomičan postupak i otklanjanje najvećeg problema u dosadašnjem sistemu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji se ogleda u velikim kadrovskim i tehničkim kapacitetima Uprave za agrarna plaćanja potrebnim za ručnu obradu velikog broja zahteva i prijava, a koji su u krajnjoj liniji prouzrokovali veliki vremenski period potreban za pravilnu obradu svih zahteva i prijava, te samim tim i kašnjenje u prijemu, obradi, odobravanju i isplati podsticaja.

Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, takođe se precizira da pojmovi nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, poljoprivrednika, poljoprivrednog gazdinstva i porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, pored obavljanja poljoprivredne proizvodnje, obuhvataju i obavljanje prerade poljoprivrednih proizvoda, odnosno drugih nepoljoprivrednih aktivnostima (ruralni turizam, stari zanati i sl.). Time se značenje navedenih izraza upotrebljenih u ovom zakonu usaglašava sa značenjem ovih izraza propisanim Zakonom o izmenama i dopunama zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službenom glasniku RS”, broj 114/21).

Dalje, u pogledu obaveza korisnika podsticaja propisanih odredbama člana 10. osnovnog zakona, ovim Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju precizira se da je korisnik podsticaja dužan da vrati novčana sredstva i plati zateznu kamatu počev od dana isplate podsticaja srazmerno vrednosti predmeta podsticaja na koju se odnosi nepridržavanje obaveze iz stava 1. tač. 2) – 4) ovog člana.

Zatim, u cilju povećanja ekonomičnosti postupka za ostvarivanje prava na podsticaje, Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju propisuje se brisanje odredbi o podsticajima za krave dojilje, kao posebnoj vrsti podsticaja u stočarstvu, s obzirom da se u skladu sa propisanim uslovima za ovu kategoriju krava podsticaji mogu ostvariti u okviru drugih propisanih vrsta podsticaja u stočarstvu.

Najzad, umesto nominalnog iznosa podsticaja za premiju za mleko u iznosu od sedam dinara po litru mleka, odnosno maksimalnog iznosa za osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju, u iznosu do 6.000 dinara po hektaru, Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, propisuju se minimalni iznosi podsticaja, i to za premiju za mleko u minimalnom iznosu od 10 dinara po litru mleka, odnosno u minimalnom iznosu od 6.000 dinara po hektaru, za osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju. Maksimalne iznose navedenih podsticaja, kao i za druge vrste podsticaja, za svaku budžetsku godinu Vlada propisuje posebnim aktom, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva predstavnike državnih organa i organizacija, poslovnih udruženja, privrednih subjekata, stručne javnosti, poljoprivredna gazdinstva, poljoprivrednike, kao i druge zainteresovane strane da se upoznaju sa tekstom radne verzije Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i da najkasnije do 8. marta 2023. godine daju svoje komentare, sugestije i predloge.

Komentari, sugestije i predlozi dostavljaju se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede putem elektronske pošte na e-mail adresu podsticaji@minpolj.gov.rs

Radnu verziju Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju preuzeti – ovde