Uprava carina: Na prvoj e-licitaciji Uprave carina dostupni raznovrsni predmeti

Uprava carina: Na prvoj e-licitaciji Uprave carina dostupni raznovrsni predmeti

Na prvoj e-licitaciji Uprave carina dostupni raznovrsni predmeti

Izvor: Biznis.rs, Autor: Julijana Vincan

Uprava carina Srbije najavila je da će u sredu, 30. marta, biti održana prva elektronska licitacija za koju su prijave počele u ponedeljak, 21. marta. Naglašeno je da, u skladu sa idejom potpune digitalizacije poslovanja, Uprava carina uvodi novi način prodaje trajno oduzete robe, i to isključivo putem interneta.

„Na prvoj elektronskoj licitaciji Uprave carina biće izloženo ukupno 20 prodajnih brojeva, od kojih neki podrazumevaju pojedinačne predmete, a neki se prodaju zbirno, kao skup predmeta. Za redne brojeve koji sadrže veću količinu istih ili različitih vrsta roba mogu licitirati samo pravna lica. Na spisku roba čija je javna prodaja oglašena nalaze se tri skupocena ručna sata za koje će moći da licitiraju i fizička lica“, istakli su iz Uprave carina za Biznis.rs.

Naši sagovornici dodaju da najveću početnu cenu, od 885.000 dinara, ima ručni sat Hublot, kao i da je na spisku za prodaju i nekoliko mobilnih telefona, četiri brendirane ženske tašne, tri projektora, slušalice i USB kablovi, kao i izgubljeni prtljag koji se prodaje zbirno i za koji mogu licitirati samo pravna lica.

Šta je ono što završava na licitacijama?

Iz Uprave carina za naš portal je objašnjeno da na javnoj prodaji može da bude izložena sva trajno oduzeta roba, osim one koja se zbog zdravstvenih, ili bezbednosnih razloga uništava pod carinskim nadzorom (npr. narkotici, duvanske prerađevine bez akciznih markica i sl).

„Carinskim zakonom su jasno uređene procedure uvoza, izvoza i tranzita robe, kao i njenog prenosa preko granice u putničkom prometu. Kada je reč o pravilima koja se odnose na putnike, oni su prilikom prelaska granice dužni da prijave sve što osim ličnog prtljaga nose sa sobom. Svako kršenje propisa, odnosno svaki pokušaj krijumčarenja, koje carinici otkriju prilikom različitih kontrola, rezultira pokretanjem postupaka pred nadležnim sudovima, pa ukoliko sud u pravosnažnoj presudi odluči da se roba trajno oduzima, u istoj propisuje i način na koji se sa njom dalje postupa (npr. da li se uništava ili se izlaže javnoj prodaji)“, naglasili su naši sagovornici.

Značaj ovakve licitacije i ponovno organizovanje

Iz Uprave carina istakli su da se očekuje da će elektronske licitacije, koje će kao i ranije biti organizovane periodično, kada se akumulira dovoljna količina robe, doneti višestruku korist kako državi, tako i građanima.

„Javne prodaje robe, koje je Uprava carina i do sada kontinuirano organizovala na tradicionalan način, predstavljaju dodatni izvor prihoda za državni budžet, pa je tako na ovaj način samo tokom 2021. godine ostvaren prihod od 73 miliona dinara. Na elektronskim licitacijama će moći da učestvuje mnogo više zainteresovanih, samim tim i prihod za budžet će biti veći, a roba smeštena u carinskim magacinima će se brže prodavati, čime će biti sprečeno njeno neminovno propadanje“, naglasili su naši sagovornici.

Rok za prijavljivanje potencijalnih učesnika i uplatu kaucije za učešće je petak 25. mart.

Svi zainteresovani za učešće na prvoj e-licitaciji mogu da se prijave na sajtu Uprave carina: https://www.carina.rs/servisi/elektronske-licitacije.html.

Kako izgleda spisak koji se izlaže prodaji može se videti na: https://licitacije.carina.rs/#/.

Opšti uslovi prodaje robe, kao i Korisničko uputstvo takođe su dostupni na sajtu Uprave carina u rubrici „Objašnjenja“: https://www.carina.rs/dokumenti/carinski-propisi/objasnjenjaupravecarina.html.

Letnje računanje vremena: U nedelju 27. marta pomeranje sata  

Letnje računanje vremena: U nedelju 27. marta pomeranje sata  

U nedelju 27. marta pomeranje sata  
Srbija, 23. mart , 2022
Letnje računanje vremena počinje u nedelju 27. marta, saopšteno je iz Direkcije za mere i dragocene metale Ministarstva privrede.
U noći subotu na nedelju, u 2.00 časa posle ponoći, kazaljke na satu će se pomeriti za jedan čas unapred.

To znači da će, umesto 2.00, biti 3.00 časa.

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i Dom zdravlja Opovo: Preko šest miliona za novu opremu

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i Dom zdravlja Opovo: Preko šest miliona za novu opremu

Preko šest miliona za novu opremu

Opovo, 23. mart 2022
Dom zdravlja Opovo, pored svojih redovnih aktivnosti koje podrazumevaju pružanje kvalitetne i dostupne zdravstvene usluge stanovništvu Opštine Opovo radi i na unapređenju i zanavljanju medicinske opreme koja je neophodna za bržu i bolju dijagnostiku stanja i oboljenja naših građana.

Dom zdravlja Opovo je 28.02.2022.godine izvršio prijavu na Javni konkurs Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo u Novom Sadu, na kome se dodela sredstava vrši u skladu sa Odlukom o postupku i kriterijumima za dodelu budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo za izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina.

Na konkursu su zatražena sredstva za nabavku ultrazvučnog aparata sa kardiološkom sondom-kako bi stanovnici Opštine Opovo ultrazvuk srca mogli obaviti u Domu zdravlja Opovo i Rendgen aparat za snimanje zuba koji ne postoji u Domu zdravlja Opovo. U konkursu su obrazloženi svi benefiti koje stanovništvo ostvaruje nabavkom ovih aparata, a to su dostupne usluge koje su se do sada obavljale u drugim centrima i koje su stanovništvo izlagale nepotrebnim trošenjem novčanih sredstava, dugim listama čekanja.

Pokrajinski skretarijat za zdravstvo je saglasan sa nabavkom ultrazvučnog aparata i rendgen aparata za snimanje zuba i Domu zdravlja Opovo je odobrio sredstva u iznosu od 6.212.732,00 dinara za nabavku.

22.03.2022.godine potpisan je Ugovor između Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i Doma zdravlja Opovo, a na osnovu Rešenja o dodeli sredstava po Javnom konkursu za finansiranje odnosno sufinansiranje, gradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2022.godini.

U narednim danima Dom zdravlja Opovo će sprovesti postupke nabavke ultrazvučnog aparata sa kardiološkom sondom i rendgen aparata za snimanje zuba.

Ministarstvo unutrašnjih poslova: Konkurs za 300 vatrogasaca – spasilaca

Ministarstvo unutrašnjih poslova: Konkurs za 300 vatrogasaca – spasilaca

OPOVO, 23. mart 2022 – U toku je konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za upis 300 polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica na koji se zainteresovani mogu prijaviti zaključno sa 6. aprilom 2022. godine.

Pravo učešća na konkursu ima lice koja ispunjava sledeće uslove:

 1) da je državljanin Republike Srbije

2) da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, do dana zaključenja konkursa

3) da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa

4) da ima završenu srednju školu

5) da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova

6) da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije

7) da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazičnomotoričke sposobnosti.

Napominjemo da pravo učešća ima i lice koje poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da ga položi u roku od 18 meseci od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Tekst i bliže uslove konkursa možete naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs  i sajtu  Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.

Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva sve zainteresovane da se prijave na konkurs.

Književni susret u četvrtak: Rečnik srpskih mitoloških bića i Rečnik slovenske mitologije

Književni susret u četvrtak: Rečnik srpskih mitoloških bića i Rečnik slovenske mitologije

Rečnik srpskih mitoloških bića i Rečnik slovenske mitologije

OPOVO, 23. mart 2022 – U četvrtak, 24. marta u 19:00 časova, Opštinska narodna biblioteka Opovo organizuje književni susret sa Tamarom Lujak koja će predstaviti knjige „Rečnik srpskih mitoloških bića“ i „Rečnik slovenske mitologije“.

Književni susret se održava u prostorijama biblioteke u Opovu.

Tamara Lujak (1976, Beograd), piše kratke priče, aforizme, epigrame, haiku, književne prikaze i dr. Bavi se prevođenjem. Književnik, novinar, saradnik i urednik mnogih časopisa. Objavljivana u časopisima, zbornicima i antologijama.