Sefkerin: Postavljena ukrasna slova sa natpisom mesta (video)

Sefkerin: Postavljena ukrasna slova sa natpisom mesta (video)

Postavljena ukrasna slova sa natpisom mesta (video)

SEFKERIN, 24. mart 2022 – U centru Sefkerina postavljena su ukrasna slova sa natpisom mesta, sa podlogom i tri jarbola sa zastavama Republike Srbije, AP Vojvodine i Opštine Opovo.

Instalaciju je obišao predsednik opštine Miloš Markov zajedno sa opštinskim odbornicima iz Sefkerina i članovima Saveta mesne zajednice Sefkerin.

Ovaj mini projekat rezultat je donacije građana Sefkerina i Sefkerinaca iz dijaspore, preciznije Austrije, koji i pored udaljenosti ne zaboravljaju svoje rodno mesto.

Odbornica Kristina Krunić se zahvalila na donacijama i istakla realizaciju aktuelnih projekata kao i projekte koji će se raditi u narednom periodu.

„U centru našeg mesta, postavili smo ukrasna slova sa natpisom Sefkerin i ja bih se zahvalila donatorima koji su finansijski pomogli realizaciju ovog projekta, Neđi Rajkovu, kao i našim sugrađanima koji žive u dijaspori. Takođe istakla bih da se u Sefkerinu trenutno realizuje niz projekata, među kojima je najvredniji i najznačajniji izgradnja vrtića, a zatim i izgradnja mini pič terena i tribina na rukometnom igralištu. U narednom periodu radićemo asfaltiranje preostalih ulica kao i sanaciju udarnih rupa“, izjavila je odbornica Krunić.

Sa postavljanjem ove instalacije, sada sva četiri opštinska mesta imaju ukrasna slova u svojim centralnim zonama.

Lokalna samouprava: Javni poziv za dodelu autosedišta za decu

Lokalna samouprava: Javni poziv za dodelu autosedišta za decu

OPOVO, 24. mart 2022 – Opštinsko veće Opštine Opovo raspisalo je Javni poziv za dodelu autosedišta za decu.

Pravo na dodelu autosedišta za decu mogu da ostvare roditelji deteta  koji su ostvarili pravo na „paket za bebe“ u 2021. godini ili u 2020. godini počev od decembra pa unzad zavisno od broja raspoloživih autosediša i broja podnetih zahteva, koji imaju prebivalište na teritoriji opštine i koji imaju u vlasništvu putničko vozilo.

Potrebno je da podnosilac zahteva  ispuni sledeće uslove:

1. da je ostvario pravo na „Paket za bebe“,

2. da jedan od roditelja ili član zajedničkog domaćinstva deteta ima u vlasništvu putnički automobil.

Uz zahtev za dodelu autosedišta za decu, podnosilac je dužan da dostavi sledeće dokaze:

1. Fotokopiju  lične karte;

2. Fotokopiju saobraćajne dozvole za putnički automobil.

Dokazi  se dostavljaju  u fotokopiji, a originalna dokumenta se proveravaju od strane opštine prilikom prijema zahteva.

Kriterijumi za rangiranje:

1. Da je ostvario pravo na „paket za bebe“

2. Da je jedan od roditelja ili član zajedničkod domaćinstva vlasnik putničkog automobila

3. Broj dece u porodici kojima je autosedište potrebno ( kao pomoćni kriterijum u koliko bude više zahteva u odnosu na broj raspoloživih autosedišta)

Oglas ostaje otvoren 6 dana od dana objavljivanja.

Захтев_за_попуњавње.docx

Javni konkursi: Dodela subvencija za samozapošljavanje i poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica

Javni konkursi: Dodela subvencija za samozapošljavanje i poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica

Dodela subvencija za samozapošljavanje i poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica

NOVI SAD, 24. mart 2022 – Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je 23. marta dva javna konkursa za samozapošljavanje i zapošljavanje.

Javni konkurs za dodelu subvencija za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2022. godini (tekst konkursa, pravilnik i obrazac zahteva sa biznis planom možete preuzeti preko linka : OVDE i Javni konkurs za dodelu subvencija poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2022. godini (tekst konkursa, pravilnik, obrazac zahteva sa biznis planom i izjavu de minimus možete preuzeti preko linka OVDE

AP Vojvodina: Uključi se i ti i utiči na kreiranje plana razvoja Vojvodine

AP Vojvodina: Uključi se i ti i utiči na kreiranje plana razvoja Vojvodine

Uključi se i ti i utiči na kreiranje plana razvoja Vojvodine

NOVI SAD, 24. mart 2022 – Početkom marta započela je nova faza izrade Plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030. koja podrazumeva definisanje vizije i pravca razvoja, kao i aktivnosti koje će dovesti do postavljenih ciljeva Pokrajine u narednoj dekadi. Plan razvoja je najvažniji razvojni dokument, koji daje strateški okvir na osnovu koga se definišu konkretne aktivnosti i usmeravaju resursi. Na taj način će se značajno uticati na unapređenje uslova za život i rad u Vojvodini.

Shodno tome, Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, poziva građane i građanke Vojvodine da se uključe u ovu fazu izrade Plana razvoja AP Vojvodine i time doprinesu određivanju prioriteta i postavljanju realnih i održivih ciljeva razvoja koje oni smatraju najvažnijim za kvalitet života u Pokrajini u narednih devet godina.  Bolji životni standard, kvalitet vazduha koji udišemo, čista i dostupna voda koju pijemo, bolje obrazovne i poslovne mogućnosti za mlade, kvalitetnije javne usluge, samo su neki od ciljeva koje mogu da označe kao važne i time utiču na njihovo ostvarivanje.

“Plan razvoja će nam omogućiti da donosimo i sprovodimo odluke koje su po mišljenju stanovnika Vojvodine najvažnije za njen razvoj. Zato su nam pomoć i aktivno učešće što više građana i građanki svih uzrasta, akademske i poslovne zajednice, organizacija civilnog društva i svih zainteresovanih strana u ovoj fazi veoma važni. U saradnji sa Razvojnom agencijom Vojvodine, omogućili smo svima da aktivno učestvuju u ovom procesu kroz jednostavne, dostupne i jasne alate, kako bi odgovor građana bio što masovniji,” kaže Aleksandar Sofić, Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu AP Vojvodine.

U cilju informisanja i uključivanja javnosti u definisanje vizije i ciljeva Plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030. svim građanima je dostupna internet stranica planrazvojaapv.rs. Označavanjem tri od 19 ponuđenih oblasti u jednostavnom grafičkom prikazu u okviru rubrike “Uključi se i ti” na ovoj stranici, građani mogu da biraju one oblasti koje smatraju najvažnijim za kvalitet njihovog života i u kojima žele da vide najveći napredak u razvoju Vojvodine do 2030. godine. Glasanje je anonimno i trajaće do 24. marta 2022. godine. Na ovoj stranici nalazi se i upitnik koji omogućava građanima da daju svoje mišljenje o stanju u ključnim oblastima društveno-ekonomskog života i životne sredine i time doprinesu postavljanju realnih i održivih ciljeva Plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030.

“Planom razvoja nećemo moći da rešimo sve izazove sa kojima se suočavamo, ali se možemo dogovoriti šta nam je najvažnije i u kom pravcu bi trebalo da se krećemo kako bi unapredili životni standard u Vojvodini,“ zaključuje Sofić.

Proces izrade Plana razvoja podržavaju projekti Nemačko-srpske razvojne saradnje „Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja EU“ i „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“, koje sprovodi GIZ. Oba projekta finansira Savezno ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke, dok se drugi projekat sprovodi uz kofinansiranje Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

U svim aspektima izrade Plana razvoja AP Vojvodine integrisani su ciljevi Agende za održivi razvoj do 2030, koji predstavljaju održivi pristup razvoju društva. Sveobuhvatno načelo Agende 2030. je princip “Niko ne sme biti izostavljen”, koje se u 17 ciljeva održivog razvoja Agende 2030. konkretizuje kroz standarde poput dostupnih, pristupačnih, povoljnih i kvalitetnih javnih usluga za sve, demokratizaciju procesa planiranja, donošenja i sprovođenja odluka, partnersku i intersektorsku saradnju… Ovo načelo ukazuje da ciljevi Agende 2030. moraju biti ispunjeni na taj način da se u održivi razvoj uključe svi slojevi društva, a pre svega one grupe koje su najviše izostavljene. Ostvarivanje ciljeva održivog razvoja Agende 2030. kompatibilan je proces pristupanju Srbije Evropskoj uniji.

Na internet stranici planrazvojaapv.rs dostupni su i dokumenti iz oblasti društvenog razvoja, životne sredine, ekonomskog razvoja i infrastrukture, koji sadrže podatke i zaključke o stanju u ovim oblastima. Ove analize rezultat su višemesečnog rada eksperata u pripremnoj fazi izrade Plana razvoja, a verifikovane su kroz javne konsultacije. Istovremeno, ovi dokumenti biće osnova za definisanja ciljeva i mera Plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030.

Osim na ovoj interenet stranici, aktivnosti na izradi Plana razvoja AP Vojvodine 2022-2030 građani mogu da prate i na fejsbuk stranici Plan razvoja AP Vojvodine 2022-2030.

Osnovna škola: Ana Manasić treća na regionalnom takmičenju iz matematike

Osnovna škola: Ana Manasić treća na regionalnom takmičenju iz matematike

Ana Manasić treća na regionalnom takmičenju iz matematike

OPOVO, 24. mart 2022 – Osnovna škola „Žarko Zrenjanin“ u Banatskom Novom Selu bila je 12. marta domaćin regionalnog školskog takmičenja iz matematike.

Nakon Opštinskog školskog takmičenja i postignutih rezultata u znanju, na poziv Društva matematičara našu opštinu su na regionalnom takmičenju predstavljali učenici četvrtog razreda Ana Manasić i Dimitrije Đorđević, kao i Sara Birač učenica šestog razreda, sve troje iz Opova.

Najbolji uspeh ostvarila je Ana Manasić osvojivši odlično treće mesto.