Ko ima pravo na oslobađanje ili umanjenje poreza pri promeni vlasništva nad nekretninom?

Ko ima pravo na oslobađanje ili umanjenje poreza pri promeni vlasništva nad nekretninom?

Izvor: Biznis.rs
Iako je proces upisa imovine i određivanja poreza od 2020. godine pojednostavljen, tako da možete sve završiti samo odlaskom kod javnog beležnika, ipak je potrebno spremiti određenu dokumentaciju. Bez obzira na to da li nekretninu prodajete, kupujete ili dobijate kao nasledstvo, bićete u obavezi da platite porez.

Kada kupac postane vlasnik nekretnine, od dana zaključenja ugovora u obavezi je da izmiruje porez na imovinu, koji se plaća kvartalno prema godišnjem obračunu.

Većina kupaca prvog stana zna da ima pravo da bude oslobođena plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava za 40 kvadratnih metara. Kod kupovine nekretnine na koju se plaća PDV kupac ima pravo da izvrši povraćaj (refundiranje) plaćenog PDV-a za 40 m2. Za svakog člana zajedničkog domaćinstva moguće je ostvariti povraćaj za dodatnih 15 kvadratnih metara.

Ipak, ono što je manje poznato je da svako ko kao član domaćinstva doprinese umanjenju poreza na prenos apsolutnih prava ili povraćaju PDV-a za 15 m2 za kupovinu nekretnine kasnije gubi mogućnost da to pravo ostvari kada sam bude kupac prvog stana.

Pravo na oslobađanje ili umanjenje poreza kupci mogu imati ukoliko u kući za stanovanje ili stanu površine do 60 kvadratnih metara stanuju samo lica starija od 65 godina. U tom slučaju obaveza za porez na imovinu se umanjuje za 75 procenata.

Vlasnici nekretnina imaju i pravo na poreski kredit, odnosno umanjenje poreza na imovinu za 50 odsto. Na osnovu amortizacije objekta vlasnici mogu ostvariti pravo na smanjenje osnovice za porez na imovinu.

Kada je reč o plaćanju poreza na prenos apsolutnih prava, prema zakonu prodavac je taj koji je u obavezi da plati ovu vrstu naknade. Međutim, u praksi je to uglavnom obaveza kupca. Kada se nekretnina kupuje direktno od investitora plaća se porez na dodatu vrednost.

Kupac nekretnine postaje poreski obveznik danom zaključenja ugovora o kupoprodaji. Ali u nekim slučajevima može se ostvariti pravo na oslobođenje ili umanjenje naknade.

Osim kupaca prvog stana, pravo na umanjene poreske obaveze može se steći u slučaju otkupa objekta koji je u društvenoj svojini. Takođe, mogućnost oslobođenja ili umanjenja poreske naknade mogu ostvariti i oni koji do nekretnine dolaze na osnovu prava na obeštećenje kojim se vraća oduzeta imovina, ili ukoliko je vlasnik nekretnine stekao stan na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju, a zakonski je naslednik izdržavane osobe.

Nasleđivanje nekretnine koja nije upisana u katastar

Ako nasleđujete imovinu za koju ne postoje podaci u katastru nepokretnosti, potrebno je da predate poresku prijavu za porez na imovinu u roku od 30 dana od pravosnažnosti odluke o nasleđivanju poreskom organu jedinice lokalne samouprave, ili kod javnog beležnika u slučaju da je predajete istog dana kada odluka o nasleđivanju postaje pravnosnažna.

Vlasnici nekretnina koji su vlasničko pravo stekli nasledstvom takođe su u obavezi da plate porez. Poreska obaveza nastaje danom pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju, ili danom zaključenja ugovora o poklonu, odnosno danom overe izjave kojom se imovina prenosi bez naknade ili prijemom poklona u slučaju da nije zaključen pisani akt o prenosu nepokretnosti uz poklon.

Pravo na oslobođenje ili umanjenje poreske obaveze mogu ostvariti naslednici koji pripadaju prvom naslednom redu.

Takođe, ukoliko ste naslednik, poljoprivrednik drugog naslednog reda koji na poklon prima imovinu koja mu služi za obavljanje poljoprivredne delatnosti ili u slučaju da ste na imovini koja vam je ustupljena u ostavinskom postupku, koju bi nasledili da se naslednik – poklonodavac odrekao nasleđa.

Kao posledica otuđenja može nastati i obaveza po osnovu poreza na kapitalni dobitak, za koji su obveznici pojedina lica. Otuđioci su u ovom slučaju potencijalni poreski obveznici i treba da podnesu poresku prijavu.

Pri kupovini stana u izgradnji prodavac je u obavezi da plati porez na prenos apsolutnih prava, a poreska prijava se predaje Poreskom organu – organizacionoj jedinici nadležnoj za teritoriju na kojoj se nalazi nepokretnost, u roku od 30 dana od primopredaje. Kupac je u obavezi da plati porez na imovinu, a poreska prijava se predaje Poreskom organu jedinice lokalne samouprave u roku od 30 dana od dana primopredaje stana.

Fudbalske pripreme: Tempo odigrao utakmicu na veštačkoj travi i pod reflektorima

Fudbalske pripreme: Tempo odigrao utakmicu na veštačkoj travi i pod reflektorima

Tempo odigrao utakmicu na veštačkoj travi i pod reflektorima

SEFKERIN, 2. mart 2022 – Prvog dana marta fudbaleri sefkerinskog Tempa su odigrali još jednu pripremnu utakmicu. Puleni trenera Plazinića su gostovali na Adi Ciganliji gde su na terenu sa veštačkom travom i pod reflektorima odigrali meč sa ekipom KFK Ravna Gora.

Jedno iskustvo više za Sefkerince, a domaćin je zasluženo pobedio rezultatom 2:0 (1:0).

Matične knjige umrlih: U februaru 24 preminulih

Matične knjige umrlih: U februaru 24 preminulih

U februaru 24 preminulih

OPOVO, 2. mart 2022 – Tokom februara  u matičnim i pogrebnim knjigama na teritoriji Opštine Opovo upisano je 24 preminulih. Devet u Opovu, sedam u Sakulama i osam u Sefkerinu.

OPOVO: Srboljub Marković (1948), Kalinka Latić (1941), Stevan Rakić (1956), Gorana Slavković (1963), Rodoljub Jasić (1965), Slavica Šimšić (1967), Milan Poledica (1956), Jovanka Prodanović (1946), Persida Mihalj (1930); SAKULE: Dimitrije Stepančev (1930), Slobodan Đurin (1969), Milan Šuvak (1930), Miloš Vučinić (1950), Ingelina Ankić (1957), Sofija Nestorov (1936), Bogoljub Zarić (1943); SEFKERIN: Steva Đin (1931), Vukosava Damjanov (1933), Dušica Cvetković (1934), Živan Vujić (1956), Dragica Mladenović (1934), Milica Cvetanović (1947), Milentije Todorović (1939), Zarije Mladenović (1940).

Srcem kroz ravnicu: Bačka Palanka

Srcem kroz ravnicu: Bačka Palanka

Bačka Palanka

Emisija Srcem kroz ravnicu vodi nas u Bačku Palanku

Četvrtkom u 17:30 na Balkan trip kanalu i reprizno u 22:30
Petkom u 18:30 na Agro tv
Subotom u 12:05 na RTV i u 12:45 na Star tv

Ministarstvo energetike / Opština Opovo: Finansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova (video)

Ministarstvo energetike / Opština Opovo: Finansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova (video)

Finansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova

Opovo, 1. mart 2022
Opština Opovo je po raspisanom javnom pozivu Ministartva rudarstva i energetike, uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti za finansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koje sprovode jedinice lokalne samouprave u 2022. godini aplicirala za dodelu sredstava.

Tim povodom oglasio se predsednik opštine Miloš Markov, koji je poslao poruku građanima o benefitima ovog konkursa i na koji naćin će se projekat sufinansirati od strane javnog sektora. kao i sa željom da što više građana budu korisnici finansiranja ovog programa.

„Danas imam jednu lepu vest za naše sugrađane i zadovoljstvo mi je što imam priliku da da predstavim. Prepoznajući interesovanje naših sugrađana iz prošle godine kada su počeli projekti sa unapređenjem energetske efikasnosti na domaćinstvima, ove godine smo opredelili četiri miliona dinara iz našeg budžeta za sufinansiranje tih projekata, a uz to podržani smo od strane Ministarstva energetike gde smo kroz konkurs za lokalne samouprave dobili još četiri miliona za unapređenje energetske efikasnosti domaćinstava što naš fond ukupno sada čini osam miliona dinara, gde ćemo mi sufinansirati određene radove a tiču se direktno samih domaćinstava naših sugrađana. Ovo je jedan nov program, prvi put ga implementiramo na nivou naše opštine, prepoznali smo to jer su se ljudi javljali i interesovali za ovaj projekat, a nama je to bilo vrlo interesantno, tako da smo obezbedili novac i na taj način finansirati 50% radova. Ukupni fond za realizaciju će biti 16 miliona dinara, gde će sa osam miliona partcipirati javni sektor, odnosno Opština Opovo i država, a osam miliona će biti učešće samih građana, kako bi oni dobili krajnji benefit, a to je unapređenje energetske efikasnosti.

Mi prvi put ovo realizujemo, tako da ćemo pratiti korake kako je to sam program propisao. Prvo ćemo morati da raspišemo javni poziv za potencijalne izvođače radova da bi mogli da se jave na konkurs i izabrati potencijalne firme koje će sprovoditi posao, a nakon toga ono najbitnije, raspisujemo konkurs za naše sugrađane gde će oni imati priliku da se prijave u više oblasti za unapređenje energetske efikasnosti u svojim domaćinstvima“, najavio je Markov.

Predsednik opštine je istakao dve osnovne komponente za koje će građani moći da konkurišu.

„Naši sugrađani će imati priliku po ovom javnom pozivu da konkurišu za dve komponente. Jedna komponenta jeste unapređenje energetske efikasnosti kuća i stambenih zgrada kroz izolacije, pvc stolarije, dok je druga komponenta unapređenje sistema grejanja za kuće i stambene zgrade kroz zamenu starih i uvođenja novih sistema grejanja“, rekao je Markov.

Predsednik opštine je takođe izrazio želju da što više domaćinstava učestvuje i bude podržano ovim programom.

„Uz sredstva lokalne samouprave, sredstva Vlade Republike Srbije i sredstva samog građanstva, smatram da imamo jedan prilično dobar fond za unapređenje energetske efikasnosti i iskreno se nadam da će što više domaćinstava na teritoriji naše opštine biti podržano i da ćemo na taj način i direktno unaprediti kvalitet života naših sugrađana“, poručio je Markov.

Realizacija ovog programa od raspisivanja javnih poziva do završetka radova planira se do kraja ove godine.

Mere energetske efikasnosti koje će se ovim modelom finansirati su sledeće:

UNAPREĐENJE TERMIČKOG OMOTAČA STAMBENIH ZGRADA, KUĆA I STANOVA PUTEM POJEDINAČNIH MERA:

(1) zamene spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača, ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore / vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr., kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži  prozora / vrata  kao što je demontaža  starih prozora / vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora / vrata, obrada oko prozora / vrata gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora / vrata sa unutrašnje strane zida.

(2) postavljanja termičke izolacije zidova, krova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru;

(3) postavljanje termičke izolacije ispod krovnog pokrivača. Оva mera može obuhvatiti, u slučaju da je oštećeni krovni pokrivač i hidrozolacioni krovni sistem, građevinske radove na zameni hidroizolacije i drugih slojeva krovnog pokrivača, kao i limarske radove, ali ne i radove na zameni konstruktivnih elemenata krova;

UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČKIH SISTEMA ZGRADE PUTEM ZAMENE SISTEMA ILI DELA SISTEMA EFIKASNIJIM SISTEMOM PUTEM:

(1) zamene postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim na pelet ili gas,

(2) zamene  postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora,

(3) ugradnje toplotnih pumpi (grejač prostora ili  kombinovani grejač),

(4) ugradnjom elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi, 

(5) opremanjem sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili),

(6) ugradnje solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošnje tople vode,

(7) ugradnje solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene  električne energije i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem.

POSTUPAK ĆE BITI SPROVEDEN KROZ DVA JAVNA KONKURSA KOJA ĆE RASPISATI OPŠTINA OPOVO A TO SU:

1. Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera o sufinansiranju energetske sanacije stambenih zgrada, kuća i stanova na teritoriji opštine opovo,

2. Raspisivanje javnog konkursa za građane.