Novosti u pomoći države: Za prvo dete novčana pomoć, nova i pomoć za kupovinu stana

Novosti u pomoći države: Za prvo dete novčana pomoć, nova i pomoć za kupovinu stana

Za prvo dete novčana pomoć, nova i pomoć za kupovinu stana

Izvor: Novosti, Euronews
Vlada Srbije usvojila je nove mere koje se tiču finansijske pomoći porodicama sa decom, utrostručena je jednokratna novčana pomoć, a davaće se i finansijska podrška pri kupovini ili izgradnji stana.

Sva prvorođena deca u porodici posle Nove godine dobiće od države 300.000 dinara jednokratne novčane podrške. Zahtev za ostvarivanje prava na ovu novčanu pomoć podnosiće se nadležnom organu jedinice lokalne samouprave (opštini) u roku od godinu dana od rođenja deteta, odnosno službama dečije zaštite.

Kako pokazuje statistika, prvorođenčad čini polovinu od broja svih novorođenih beba u toku jedne godine.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, od januara do oktobra ove godine, broj živorođenih beba u Srbiji bio je 50.974, što znači da će ih, prema procenama, do kraja godine biti oko 60.000. Prvu prinovu u porodici dobilo je oko 30.000 roditelja, te će tako u ove svrhe država morati da izdvoji na godišnjem nivou oko devet milijardi dinara.

Tatjana Macura, iz udruženja “Mame su zakon”, pozdravlja ovu meru i naglašava da su oni i dalje pri stavu da Srbija mora da izdvaja veći deo BDP-a za podršku porodicama, sa posebnim osvrtom na one koje se odlučuju za prvo ili drugo dete.

“Pred ministrima se našla još jedna velika izmena koja podrazumeva uvođenje čitavog jednog odeljka koji će urediti pitanje finansijske podrške za izgradnju, učešće ili kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta, pri čemu će se kao vlasnica nepokretnosti upisivati majka, a samo u izuzetnim slučajevima, na primer u slučaju smrti majke, otac deteta”, navodi Macura za “Novosti”.

Pravo na novac iz državne kase za kupovinu stana imaju majke koje imaju državljanstvo i prebivalište u Srbiji, ali i one koje imaju status strane državljanke ili stalno nastanjenog stranca, uz uslov da je dete rođeno u našoj zemlji.

Važno je napomenuti da brak nije uslov za ostvarivanje ovog prava.

Kupljena nekretnina, po slovu zakona, ne bi mogla da se otuđi pet godina od kupovine, odnosno bez saglasnosti organa starateljstva.

Zahtev će majke moći da podnesu najduže godinu dana od rođenja prinove, a iznos koji će dobiti odrediće Vlada.

Ova finansijska podrška, čije će kriterijume u podzakonskim aktima bliže odrediti Vlada, biće značajna za bračne parove koji vagaju da li da zbog neizvesne ekonomske situacije porodicu šire u Srbiji ili van granica naše države.

“S druge strane, time što će se kao vlasnica buduće nekretnine upisivati majka, sprečiće se potencijalne zloupotrebe, u smislu prisilnih trudnoća. Takođe, ovo je i snažna preventivna mera zaštite mogućih žrtava porodičnog nasilja, koje upravo zbog veoma česte loše ekonomske i stambene situacije trpe nasilje godinama. Očekujemo da vidimo i kako će izgledati najavljena mere podrške studentskoj populaciji”, naglašava sagovornica Novosti.

O pravu na kupovinu stana uz državno učešće odlučivaće komisija koju imenuje Vlada. U njoj će biti predstavnici organa i ustanova nadležnih za socijalna pitanja, brigu o porodici, demografiju, finansije, privredu, građevinarstvo, brigu o selu i Republičkog geodetskog zavoda. Predsednik komisije će biti ministar za socijalna pitanja.

U Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju kažu za Euronews Srbiju da bi sve mere trebalo da važe od 1. januara 2022. godine.