Radno vreme: BENU APOTEKA OPOVO

Radno vreme: BENU APOTEKA OPOVO

BENU APOTEKA OPOVO

Opovo, 18. mart 2020;

Benu apoteka Opovo obaveštava građane o radnom vremenu tokom vanredne situacije:

Radnim danom 7:00 – 19:00h

Subota 7:00 – 15:00h

Nedelja 8:00 – 15:00h

Opštinski štab za vanredne situacije: RADNO VREME PREHRAMBENIH PRODAVNICA DO 18:00 ČASOVA, POSLE 20 ZABRANA KRETANJA

Opštinski štab za vanredne situacije: RADNO VREME PREHRAMBENIH PRODAVNICA DO 18:00 ČASOVA, POSLE 20 ZABRANA KRETANJA

RADNO VREME PREHRAMBENIH PRODAVNICA DO 18:00 ČASOVA, POSLE 20 ZABRANA KRETANJA

Opovo, 18. mart 2020;

U skladu sa novim merama koje su uvedene Opštinski štab za vanredne situacije je doneo sledeće odluke:

1. Izdaje se naredba Opštinskoj upravi Opovo za skraćenje radnog vremena:

– Ugostiteljskih objekata i drugih objekata koji se bave prodajom neprehrambenih proizvoda (restorani, kafići, barovi, prodavnice i ostali ugostiteljski i trgovinski objekti) od 08,00 do 18,00 časova.

– Objekti koji se bave prodajom prehrambenih proizvoda, radno vreme najranije od 06,00 do najkasnije 18,00 časova.

– Pekare najranije od 05,00 do najkasnije 18,00 časova.

– Benzinske stanice najranije od 06,00 do najkasnije 19,00 časova.

– Objekti brze hrane najranije od 08,00 do najkasnije 18,00 časova.

2. Izdaje se naredba privrednim subjektima čiji je rad organizovan u smenama i radno vreme traje duže od 20,00 časova, da na memorandumu svoje firme uz potpis ovlašćenog lica privrednog subjekta zaposlenim radnicima dostavi potvrdu o radnom angažovanju u periodu između 20,00 i 05,00 časova. 

Potvrda mora da sadrži: ime i prezime radnika, naziv radnog mesta, adresa iz lične karte, JMBG i broj lične karte. Ova potvrda se izdaje u skladu sa novim merama Vlade Republike Srbije o ograničenju kretanja.

Poslodavac je dužan da izda gore navedenu potvrdu i zaposlenom koji će zbog dolaska i odlaska sa posla biti u situaciji da u vremenskom periodu od 20,00 do 05,00 budu van svojih kuća.

Ova mera stupa na snagu 18.03.2020. godine u 20,00 časova.

3. Izdaje se naredba građanima opštine Opovo starijim od 70 godina da poštuju mere Vlade Republike Srbije o ograničenju kretanja na teritoriji naše opštine a koja se odnosi na potpunu zabranu kretanja dok traje ova mera.

Ova mera stupa na snagu 18.03.2020. godine u 10,00 časova.

4. Izdaje se naredba svim građanima opštine Opovo bez obzira na godine starosti da poštuju mere Vlade Republike Srbije o ograničenju kretanja na teritoriji naše opštine, i da u vremenu od 20,00 časova do 05,00 časova ujutru  moraju biti kod kuće.

Ova zabrana kretanja ne odnosi se na:

– lica kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć;

– lica koja su na radnom zadatku odnosno imaju radnu obavezu;

Lica koja se nalaze na radnom zadatku su: pripadnici bezbednosnih službi, vatrogasno – spasilačkih službi, zdravstveni radnici kao i članovi Opštinskog štaba za vanredne situacije uz pismenu potvrdu   komandanta Štaba za vanredne situacije opštine Opovo.

–  lica koja su posebnim rešenjem predsednika opštine, imenovana za uručenje rešenja o izolaciji, 

–  kao i druga lica koja imaju radnu obavezu u predviđenom vremenu ograničenja kretanja uz pismenu potvrdu   komandanta Štaba za vanredne situacije opštine Opovo. 

5. Izdaje se naredba svim ugostiteljskim objektima da na ulaznim vratima ugostiteljskog objekta, pored radnog vremena, istaknu obaveštenje o površini svog lokala  u m2 i u skladu sa merama Vlade Republike Srbije ograniče maksimalan broj lica koja mogu biti prisutna u objektu (na 4 m2 1 lice).

6. Na osnovu dopisa Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave od dana 18.03.2020. godine a u cilju privremene odluke o zabrani kretanja na javnim mestima odnosno van stanova, prostorija i objekata za stanovanje u stambenim zgradima izvan domaćinstava u vremenu od 20,00 do 05,00 časova neophodno je da kabinetu predsednika opštine sve institucije čiji je osnivač opština Opovo (Opštinska uprava Opovo, JP „Mladost“ Opovo, PU „Bambi“ Opovo, OŠ „Dositej Obradović“, Opštinska narodna biblioteka, Centar za socijalni rad Opovo, Crveni krst Opovo) 18.03.2020. godine, do 20,00 časova dostave spisak  lica koji imaju obavezu obavljanja poslova u vremenskom periodu od 20,00 do 05,00 časova. Spisak treba da sadrži: ime i prezime radnika, JMBG, kao i funkciju odnosno naziv radnog mesta zaposlenog kojima je utvrđena radna obaveza za rad u vremenu od 20,00 do 05,00 časova u tim organizacijama.

7. Izdaje se naredba a u skladu sa instrukcijom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave od dana 18.03.2020. godine, institucijama čiji je osnivač opština Opovo (Opštinska uprava Opovo, JP „Mladost“ Opovo, PU „Bambi“ Opovo, OŠ „Dositej Obradović“, Opštinska narodna biblioteka, Centar za socijalni rad Opovo, Dom zdravlja Opovo, Crveni krst Opovo) da u planiranju i organizaciji rada a u cilju smanjenja rizika od širenja zaraze sprovedu anketu i omoguće ugroženim licima sa hroničnim oboljenjima i licima starijim od 60 godina kao i roditeljima dece do 12 godina a naročito ukoliko sami vrše roditeljska prava  ili je drugom roditelju ustanovljena radna obaveza da se izjasne kako i na koji način žele da im se ustanovi radna obaveza uz poštovanje minimuma procesa rada kao i poštovanje uslova proglašenog vanrednog stanja. Prioritetno za navedena lica treba omogućiti rad od kuće u skladu sa planom rada koji utvrđuje rukovodilac organizacione jedinice gde se u planu utvrđuju obaveze svih zaposlenih u pogledu rasporeda obavljanja poslova u poslovnim prostorijama odnosno poslova kod kuće. Preporuka je da se plan rada priprema na nedeljnom nivou i prilagođava odlukama Vlade i situacije vezane za širenje zaraze i potrebama radnih procesa.


GSP po subotnjem redu vožnje: POSLEDNJA LASTA IZ BEOGRADA U 18:30 ČASOVA

GSP po subotnjem redu vožnje: POSLEDNJA LASTA IZ BEOGRADA U 18:30 ČASOVA

POSLEDNJA LASTA IZ BEOGRADA U 18:30 ČASOVA

Opovo, 18. mart 2020;

Uvođenjem novih vanrednih mera došlo je i do redukcije reda vožnje autobuskih linija. Prva jutarnja Lasta za Beograd ide iz Farkaždina u 5:00h, a poslednja iz Beograda u 18:30 časova.

GSP vozi po subotnjem redu vožnje.

SP Lasta AD Beograd

prvi polazak Farkaždin-Beograd – 5.00 časova

poslednji polazak Farkaždin-Beograd – 16.15 časova

poslednji polazak Beograd-Sefkerin-Farkaždin – 18.30 časova

JKP ATP Pančevo

prvi polazak Opovo-Pančevo – 5.00 časova

poslednji polazak Opovo-Pančevo – 15.30 časova

poslednji polazak Pančevo-Opovo – 18.30 časova

Star City Express

prvi polazak Opovo-Pančevo – 5.20 časova

poslednji polazak Opovo-Pančevo – 17.10 časova poslednji polazak Pančevo-Opovo – 18.20 časova

Da li se pridržavamo novih mera: ULICE BEZ PENZIONERA, KAFIĆI PRAZNI

Da li se pridržavamo novih mera: ULICE BEZ PENZIONERA, KAFIĆI PRAZNI

ULICE BEZ PENZIONERA, KAFIĆI PRAZNI

Opovo, 18. mart 2020:

Povodom uvođenja strožijih mera u okviru vanrednog stanja naši reporeteri su obišli centar Opova u toku prepodneva. Policija patrolira ulicama, obilaze radnje, kao i komunalna inspekcija Opštinske uprave Opovo. Nove mere se uglavnom poštuju ali sporadično ima i onih koji se ne pridržavaju zbog čega nadležni intervenišu.

Radnici u apotekama, pekarama, banci i pošti su veoma odgovorni, svi nose rukavice, a većina i maske. U marketima je polovično, u nekima nose rukavice, a u pojedinim situaciju izgleda ne shvataju ozbiljno.

Što se tiče građana, dosta njih nosi rukavice, a pojedinci imaju i maske.

U svim manjim objektima (apoteke, banka, pošta, pekare, biblioteka…) ograničen je broj prisutnih u prostoriji od jednog do tri u zavisnosti od veličine prostorije. Maski i sredstava za dezinfekciju još uvek nema u apotekama, ali se očekuje da  uskoro stignu.

Informacije i pomoć: SVI VAŽNI TELEFONI NA JEDNOM MESTU

Informacije i pomoć: SVI VAŽNI TELEFONI NA JEDNOM MESTU

SVI VAŽNI TELEFONI NA JEDNOM MESTU

Opovo, 18. mart 2020;

Na snazi je vanredna situacija, uz ograničeno kretanje mnoge ustanove ne rade, tako da se dobar deo javnog i društvenog života odvija telekomunikacijama. U ovom prilogu nalaze se svi važni telefoni za obaveštavanje i dobijanje informacija, kao i za pomoć građanima, posebno starijim osobama kojima je potrebna dostava namirnica, lekova i slično.

DOM ZDRAVLJA OPOVO

013 681-104; 062 681-104 (od 00:00 do 24:00h), pedijatrija 013 681-108 (od 7:00 do 19:00h)

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE PANČEVO:

062 8869-721; 066 86-66-836 (od 8:00 do 22:00h)

MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE SRBIJE:

064 894-5235 (od 8:00 do 22:00h)

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE

011 26-84-566; 060 018-02-44

OPŠTINSKA UPRAVA OPOVO:

013 681-030 taster 0 (od 7:30 do 15:30h); e-mail: pisarnica@opovo.org.rs

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD i CENTAR ZA PRUŽANJE INFORMACIJA ZA POMOĆ GRAĐANIMA:

013 682-443 (od 7:30 do 15:00h); 061 640-4011 (od 00:00 do 24:00); e-mail: socopovo@yahoo.com  

CRVENI KRST OPOVO:

013 682-143; 063 703-5044 (od 7:30 do 15:00h)

UPRAVNI POSLOVI (šalter sala) PS OPOVO

064 606-8357