Škola fudbala Spartanac: Osam dana na letnjem kampu u Soko Banji (video)

Škola fudbala Spartanac: Osam dana na letnjem kampu u Soko Banji (video)

Osam dana na letnjem kampu u Soko Banji

OPOVO, 9. jul 2021 – Škola fudbala „Spartanac“ i ove godine je organizovala letnji kamp u Soko Banji. Oko 40 mališana otputovalo je zajedno sa svojim trenerima i vaspitačima gde će uz treninge i edukaciju provesti osam dana.

Spartance je ispratio predsednik opštine Miloš Markov i tom prilikom im poželeo srećan put i kvalitetan rad tokom kampa.
Markov je ispred lokalne samouprave svakom od mladih fudbalera i fudbalerki uručio majicu sa grbom Spartanca i Opštine Opovo. 

Dragana Đurić predstavila knjigu: Dani u nedelji u narodnoj kulturi Južnih i Istočnih Slovena (video)

Dragana Đurić predstavila knjigu: Dani u nedelji u narodnoj kulturi Južnih i Istočnih Slovena (video)

Dani u nedelji u narodnoj kulturi Južnih i Istočnih Slovena

OPOVO, 8. jul 2021 – U maloj sali kulturnog centra Opovo predstavljena je knjiga “Dani u nedelji u narodnoj kulturi Južnih i Istočnih Slovena” čija je autorka naša sugrađanka dr Dragana Đurić. O sadržaju knjige, istraživanju i prikupljanju materijala, pored same autorke govorio je i profesor dr Ljubinko Radenković, dopisni član SANU i naučni savetnik Balkanološkog instituta SANU.

U knjizi je posebna pažnja poklonjena pitanju vremena i sedmice, značaju dana u narodnom kalendaru, zatim u obrednom i magijskom ponašanju, dok su likovi personifikovanih dana istraživani kako u narodnim verovanjima, tako i u narodnoj književnosti.

dr Ljubinko Radenković i dr Dragana S. Đurić

Autorka Dragana Đurić ističe da je istraživanje i prikupljanje informacija nalazila i u našoj sredini, Opovu, Barandi i Sakulama.

„Knjiga Dani u nedelji u narodnoj kulturi Južnih i Istočnih Slovena” je u stvari moja dopunjena i obrađena doktorska disertacija, koja je objavljena kao 145. knjiga u okviru posebnih izdanja Balkanološkog instituta SANU. Knjiga predstavlja jedan celovit uvid u narodne predstave o danima i kod Južnih i kod Istočnih Slovena, tako da je obrađen jedan veliki korpus. Građu čine etnografski izvori s početka 19. veka pa do naših dana, rukopisi etnografskih zbirki SANU, terenska građa, koja je između ostalog sakupljana i u našem kraju, Opovu, Barandi i Sakulama, ali i u Šumadiji, okolini Beograda, koje u stvari predstavlja savremeno stanje i pokazuje aktuelnost narodnih predstava, narodnih verovanja o danima u nedelji“ rekla je Dragana Đurić.

Nakon više književnih i poetskih susreta, ovo je prvo predstavljanje naučnog sadržaja u Opštinskoj narodnoj biblioteci i Kulturnom centru Opovo. A koliko je pažnje i interesovanja izazvalo, daje za pravo, da se i ubuduće slični događaji organizuju.

Inspekcija za zaštitu životne sredine: Obaveštenje o sistematskoj deratizaciji na teritoriji Opštine Opovo

Inspekcija za zaštitu životne sredine: Obaveštenje o sistematskoj deratizaciji na teritoriji Opštine Opovo

Obaveštenje o sistematskoj deratizaciji na teritoriji Opštine Opovo

OPOVO, 9. jul 2021 – U periodu od 12. do 24. jula na teritoriji opštine Opovo sprovodiće se sistematska deratizacija koja će obuhvatiti sva domaćinstva u sva četiri naseljena mesta, nesređenu deponiju – smetlište u Sakulama, divlje deponije  i neuređene javne površine.

Sistematska deratizacija – suzbijanje miševa i pacova vršiće se preparatima na bazi brodifakuma koji može biti otrovan za ljude i životinje.  Da bi se izbegla nepoželjna trovanja pozivamo građane da se pridržavaju sledećeg:

– Sprečiti decu da dođu u kontakt sa zatrovanim mamcima

– Onemogućiti domaćim životinjama pristup postavljenim mamcima

– NE DIRATI zatrovane mamce

U slučaju trovanja obratiti se najbližoj zdravstvenoj ustanovi ili pozvati Nacionalni centar za kontrolu trovanja ( tel. 011/3608440)

Kao antidot primenjuje se vitamin K1.

Deratizaciju sprovede ekipe „EKO-SAN PLUS“ DOO na osnovu Ugovora broj 404-42/21 od 18.06.2021. godine zaključenog  sa Opštinskom upravom Opovo za 2021. godinu u svrhu kontrole glodara kao štetočina i kao  prenosioca  zaraznih bolesti čoveka, domaćih i divljih životinja. (M.M.)