Umetnički i stari zanati, domaća radinost: Bespovratna sredstva za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica

Umetnički i stari zanati, domaća radinost: Bespovratna sredstva za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica

Bespovratna sredstva za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica

NOVI SAD, 12. jul 2021 – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2021. godini

CILJ: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (u daljem tekstu: Sekretarijat) dodeljuje bespovratna sredstava radi unapređenja i očuvanja procesa proizvodnje na način koji ne ugrožava tradicionalnu tehnologiju karakterističnu za umetnički ili stari zanat ili posao domaće radinosti, u cilju povećanja konkurentnosti, odnosno ukupnog razvoja preduzetništva u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

NAMENA SREDSTAVA:

Sredstva su namenjena kao podrška poslovima koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti na osnovu Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata („Sl. glasnik RS“, br. 56/2012).

U tom smislu tradicionalni zanat označava veštinu, naročito ručnog rada, kao i profesiju koja podrazumeva celokupan proces izrade unikatnih proizvoda i pružanja usluga, a koje su zasnovane na tradicionalnim znanjima i tehnologijama, upotrebom prirodnih materijala u procesu proizvodnje, uz korišćenje pretežno jednostavnih alata.

Sredstva su namenjena za nabavku opreme ili repromaterijala.

Pod nabavkom opreme podrazumeva se proizvodna oprema i oprema uključena u proizvodni proces. Oprema koja je predmet subvencije mora biti u skladu sa delatnošću privrednog subjekta i namenjena za profesionalnu upotrebu.

Pod nabavkom repromaterijala podrazumeva se nabavka sirovina i poluprerađevina koje treba preraditi ili doraditi do konačnog proizvoda, koji mora biti u skladu sa delatnošću privrednog subjekta. Strana 2 od 4

VISINA SREDSTAVA: Sekretarijat dodeljuje sredstva u iznosu od 5.000.000,00 dinara, od kojih 2.500.000,00 tekuće subvencije i 2.500.000,00 kapitalne subvencije.

Sredstva se odobravaju za subvencionisanje troškova nabavke opreme ili repromaterijala na osnovu predračuna, ponude ili predugovora ne stariji od dana objavljivanja Javnog konkursa, sa datumom u toku trajanja Javnog konkursa (samo za jednu namenu).

Subvencionisani iznos se odobrava:

(1) za opremu u visini od najmanje 100.000,00 dinara do najviše 250.000,00 dinara;

(2) za repromaterijal u visini od najmanje 80.000,00 dinara do najviše 200.000,00 dinara.

Sredstva se odobravaju u visini do 100% od fakturne (kupovne) vrednosti sa PDV-om.

Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU

Pravo da konkurišu imaju privredna društva i preduzetnici čija je delatnost stari i umetnički zanati, odnosno poslovi domaće radinosti na osnovu Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata („Sl. glasnik RS“, br. 56/2012), sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom (ogranak, izdvojeno mesto) na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: APR):

1) najkasnije do 31. decembra 2019. godine (imaju aktivan status) i

2) razvrstana na mikro ili mala pravna lica.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU: Učesnik na Javnom konkursu podnosi prijavu pod sledećim uslovima:

1) da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;

2) da u periodu od tri meseca pre datuma objavljivanja Javnog konkursa nije smanjivao broj zaposlenih lica za više od 10% (na dan 07.07.2021. godine, u odnosu na dan 07.04.2021. godine);

3) da u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine zaključno sa danom donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava nije primio dozvoljenu de minimis državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara;

4) da za iste namene u prethodnoj ili tekućoj godini nije primio bespovratna sredstva koja potiču iz javnih sredstava po nekom drugom programu državne pomoći ili iz drugih izvora finansiranja.

Učesnik na Javnom konkursu može podneti samo jednu prijavu za jednu namenu (oprema ili repromaterijal).

Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 22.07.2021. godine.

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE:  Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 021/ 487 – 4668 ili 0800/021027 svakog radnog dana, od 1000 do 1400 časova. POKRAJINSKI SEKRETAR Detaljnije: OVDE

Kulturni centar Opovo: Dečja predstava „Guska na Mesecu“ na sceni u subotu

Kulturni centar Opovo: Dečja predstava „Guska na Mesecu“ na sceni u subotu

Dečja predstava „Guska na Mesecu“ na sceni u subotu

OPOVO, 12. jul 2021 – U okviru kulturnog leta, na sceni Kulturnog centra Opovo na programu je nova dečja predstava, a gostuje Pozorište „Zvezdica“ iz Zrenjanina.

Pozorišnu predstavu „Guska na Mesecu“, imali smo već prilike da gledamo u oktobru 2020. godine, a kako je naišla na lep prijem kod najmlađe publike, biće igrana još jednom u subotu, 17. jula sa početkom u 12:00 časova.

Ulaznice po ceni od 200 dinara mogu se kupiti u biblioteci u Opovu i biletarnici kulturnog centra.

ED Pančevo najava radova: U četvrtak deo Barande bez struje

ED Pančevo najava radova: U četvrtak deo Barande bez struje

U četvrtak deo Barande bez struje

BARANDA, 12. jul 2021 – Zbog planiranih radova Eletrodistribucije Pančevo, u četvrtak 15. jula, u Barandi će u vremenskom intervalu od 9:00 do 13:00 časova bez struje biti ulice Oslobođenja i Borisa Kidriča.

U slučaju vremenskih neprilika radovi će se otkazati