Vremenske prilike: Danas pretezno sunčano, uveče naoblačenje

Vremenske prilike: Danas pretezno sunčano, uveče naoblačenje

Danas pretezno sunčano, uveče naoblačenje

Srbija, 3. Mart 2022
U Vojvodini tokpm dana umereno naoblačenje. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temepratura od -5 do 2, najvisa dnevna od 4 do 10 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
U Beogradu promenljivo oblačno sa periodima sunčanog vremena. Vetar uglavnom slab, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -1 do 1, najvisa dnevna oko 8 stepeni.
U Srbiji do ponedeljka promenljivo oblačno, u petak na severu ponegde s kišom, a za vikend padavine se očekuju u ostalim predelima – u nižim kiša i sneg, u brdsko-planinskim sneg.
Početkom sledeće sedmice uglavnom suvo. U utorak naoblačenje s kišom, susnežicom i snegom sa jugozapada ce se u sredu i ćetvrtak proširiti i na ostale krajeve.

Ko ima pravo na oslobađanje ili umanjenje poreza pri promeni vlasništva nad nekretninom?

Ko ima pravo na oslobađanje ili umanjenje poreza pri promeni vlasništva nad nekretninom?

Izvor: Biznis.rs
Iako je proces upisa imovine i određivanja poreza od 2020. godine pojednostavljen, tako da možete sve završiti samo odlaskom kod javnog beležnika, ipak je potrebno spremiti određenu dokumentaciju. Bez obzira na to da li nekretninu prodajete, kupujete ili dobijate kao nasledstvo, bićete u obavezi da platite porez.

Kada kupac postane vlasnik nekretnine, od dana zaključenja ugovora u obavezi je da izmiruje porez na imovinu, koji se plaća kvartalno prema godišnjem obračunu.

Većina kupaca prvog stana zna da ima pravo da bude oslobođena plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava za 40 kvadratnih metara. Kod kupovine nekretnine na koju se plaća PDV kupac ima pravo da izvrši povraćaj (refundiranje) plaćenog PDV-a za 40 m2. Za svakog člana zajedničkog domaćinstva moguće je ostvariti povraćaj za dodatnih 15 kvadratnih metara.

Ipak, ono što je manje poznato je da svako ko kao član domaćinstva doprinese umanjenju poreza na prenos apsolutnih prava ili povraćaju PDV-a za 15 m2 za kupovinu nekretnine kasnije gubi mogućnost da to pravo ostvari kada sam bude kupac prvog stana.

Pravo na oslobađanje ili umanjenje poreza kupci mogu imati ukoliko u kući za stanovanje ili stanu površine do 60 kvadratnih metara stanuju samo lica starija od 65 godina. U tom slučaju obaveza za porez na imovinu se umanjuje za 75 procenata.

Vlasnici nekretnina imaju i pravo na poreski kredit, odnosno umanjenje poreza na imovinu za 50 odsto. Na osnovu amortizacije objekta vlasnici mogu ostvariti pravo na smanjenje osnovice za porez na imovinu.

Kada je reč o plaćanju poreza na prenos apsolutnih prava, prema zakonu prodavac je taj koji je u obavezi da plati ovu vrstu naknade. Međutim, u praksi je to uglavnom obaveza kupca. Kada se nekretnina kupuje direktno od investitora plaća se porez na dodatu vrednost.

Kupac nekretnine postaje poreski obveznik danom zaključenja ugovora o kupoprodaji. Ali u nekim slučajevima može se ostvariti pravo na oslobođenje ili umanjenje naknade.

Osim kupaca prvog stana, pravo na umanjene poreske obaveze može se steći u slučaju otkupa objekta koji je u društvenoj svojini. Takođe, mogućnost oslobođenja ili umanjenja poreske naknade mogu ostvariti i oni koji do nekretnine dolaze na osnovu prava na obeštećenje kojim se vraća oduzeta imovina, ili ukoliko je vlasnik nekretnine stekao stan na osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju, a zakonski je naslednik izdržavane osobe.

Nasleđivanje nekretnine koja nije upisana u katastar

Ako nasleđujete imovinu za koju ne postoje podaci u katastru nepokretnosti, potrebno je da predate poresku prijavu za porez na imovinu u roku od 30 dana od pravosnažnosti odluke o nasleđivanju poreskom organu jedinice lokalne samouprave, ili kod javnog beležnika u slučaju da je predajete istog dana kada odluka o nasleđivanju postaje pravnosnažna.

Vlasnici nekretnina koji su vlasničko pravo stekli nasledstvom takođe su u obavezi da plate porez. Poreska obaveza nastaje danom pravnosnažnosti rešenja o nasleđivanju, ili danom zaključenja ugovora o poklonu, odnosno danom overe izjave kojom se imovina prenosi bez naknade ili prijemom poklona u slučaju da nije zaključen pisani akt o prenosu nepokretnosti uz poklon.

Pravo na oslobođenje ili umanjenje poreske obaveze mogu ostvariti naslednici koji pripadaju prvom naslednom redu.

Takođe, ukoliko ste naslednik, poljoprivrednik drugog naslednog reda koji na poklon prima imovinu koja mu služi za obavljanje poljoprivredne delatnosti ili u slučaju da ste na imovini koja vam je ustupljena u ostavinskom postupku, koju bi nasledili da se naslednik – poklonodavac odrekao nasleđa.

Kao posledica otuđenja može nastati i obaveza po osnovu poreza na kapitalni dobitak, za koji su obveznici pojedina lica. Otuđioci su u ovom slučaju potencijalni poreski obveznici i treba da podnesu poresku prijavu.

Pri kupovini stana u izgradnji prodavac je u obavezi da plati porez na prenos apsolutnih prava, a poreska prijava se predaje Poreskom organu – organizacionoj jedinici nadležnoj za teritoriju na kojoj se nalazi nepokretnost, u roku od 30 dana od primopredaje. Kupac je u obavezi da plati porez na imovinu, a poreska prijava se predaje Poreskom organu jedinice lokalne samouprave u roku od 30 dana od dana primopredaje stana.