Brantner otpadna privreda: Prikupljanje pet ambalaže

Brantner otpadna privreda: Prikupljanje pet ambalaže

Brantner otpadna privreda: Prikupljanje pet ambalaže

OPOVO, 30. jul 2021 – U subotu 31. jula sprovodi se redovno mesečno prikupljanje pet ambalaže (limenke, tetrapak, papir i karton) u sva četiri naseljena mesta Opštine Opovo. Pripremite džakove sa pet ambalažom koje će terenske ekipe Brantnera pokupiti ispred vaših kuća.