Rok za prijavu za podsticaje za organsku stočarsku proizvodnju ističe sutra

Rok za prijavu za podsticaje za organsku stočarsku proizvodnju ističe sutra

Rok za prijavu za podsticaje za organsku stočarsku proizvodnju ističe sutra
BEOGRAD, 30. avgusta (Tanjug) – Poljoprivrednici zainteresovani za dobijanje podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju mogu još danas i sutra da se prijave na poziv koji je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo 31. jula. Zahtevi se podnose preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji a na ime podsticaja po korisniku se za celu godinu može dobiti najviše 55 miliona dinara.

Agencija za bezbednost saobraćaja: Javni poziv za podnošenje zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor

Agencija za bezbednost saobraćaja: Javni poziv za podnošenje zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor

Na osnovu čl. 6. i čl.12. st.1. Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor (,,Službeni glasnik RS” broj 144/22);

Agencija za bezbednost saobraćaja objavljuje:

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG  RAMA ZA UPOTREBLjAVANI TRAKTOR

 

 1. Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica na teritoriji Republike Srbije koja ispunjavaju uslove u skladu sa čl.6. Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor, da zaključno sa 30. septembrom 2023. godine podnesu zahtev Agenciji za bezbednost saobraćaja za subvencionisanu dodelu.

 

 1. Modeli i tipovi traktora za koje se vrši subvencionisana dodela zaštitnih ramova su;
Vrsta Model  
 
IMT 533  
539  
540  
542  
549  

 

 1. Podnosioci zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor moraju ispunjavati sledeće uslove:

 

 1. podaci o podnosiocu zahteva:

 

(1)       za pravna lica i preduzetnike – naziv i sedište, matični broj i PIB, Izvod iz Registra privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje, ime i prezime, broj telefona i e-mejl adresu kontakt osobe;

(2)       za fizička lica – ime i prezime, adresu stanovanja, JMBG, kontakt telefon i e-mejl;

 

 1. potvrda da protiv pravnog lica nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija, u skladu sa propisima kojim se uređuju stečaj i likvidacija i da nije pokrenut postupak prinudne likvidacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i drugih oblika organizovanja;

 

 1. potvrda da pravno lice ili preduzetnik nema pravosnažnu sudsku ili upravnu meru zabrane obavljanja delatnosti ili osudu zbog privrednog prestupa;

 

 1. dokaz da je pravno lice ili preduzetnik izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, odnosno da je zaključio sporazum o reprogramu o isplati poreskog duga, s tim da ukupan iznos poreskog duga po sporazumu o reprogramu o isplati poreskog duga ne može da iznosi više od 500.000 dinara na dan podnošenja zahteva, kao i dokaz da obaveze po reprogramu o isplati poreskog duga izmiruje redovno, odnosno da nema neizmirenih obaveza po reprogramu o isplati poreskog duga na dan podnošenja zahteva;

 

 1. potvrda da je fizičko lice izmirilo sve obaveze po osnovu poreza na imovinu, odnosno da je zaključio sporazum o reprogramu o isplati poreskog duga i da nema neizmirenih obaveza po reprogramu o isplati poreskog duga na dan podnošenja zahteva;

 

 1. fotokopija saobraćajne dozvole ili drugog dokumenta izdatog od strane ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove kojim se potvrđuje da je vozilo registrovano;

 

Za imaoce neregistrovanih traktora starijih od deset godina, koji zbog gubitka računa, prestanka pravnih lica ili smrti fizičkih lica od kojih su kupili vozilo ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da pribave odgovarajući dokaz o vlasništvu i poreklu vozila i dokaz o izmirenim carinskim i poreskim obavezama za vozilo i koji su u zakonitom i savesnom posedu vozila najmanje pet godina, potrebna je izjava data pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđena potpisima dva svedoka i overenim od strane nadležnog organa na okolnosti kupovine i posedovanja vozila iz koje organ kome je podnet zahtev utvrđuje da li postoji stvarna nemogućnost pribavljanja dokaza o vlasništvu odnosno poreklu vozila i da li je imalac vozila u savesnom i zakonitom posedu vozila najmanje pet godina;

 

 1. fotografija (prednja strana) traktora za koji se podnosi zahtev;

 

 1. za pravna lica – overeni OP obrazac lica ovlašćenog za zastupanje;

 

 1. dokaz da su izmireni troškovi propisanih administrativnih taksi.

 

IV      Potvrde koja se dostavljaju uz zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama ne mogu biti starije od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

 

V       Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako javnim pozivom a u skladu sa Uredbom nije predviđeno drugačije.

 

VI       Podaci koje je moguće pribaviti iz službenih evidencija, u toku obrade podnetih zahteva pribavljaju se po službenoj dužnosti, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama dostavljanjem izjave koja je propisana u Prilogu 1. Uredbe, a čini sastavni deo i ovog javnog poziva.

 

VII      Ukoliko podneti zahtevi ne budu potpuni ili ne budu dopunjeni u ostavljenom roku, postupiće se u skladu sa odredbama ZUP-a.

 

VIII     Zahtev iz stava 1. ovog podnose se na Obrascu 1. ili na Obrascu 2. koji su sastavni deo javnog poziva.

 

IX    Rok za podnošenje zahteva je 30.09.2023 godine. Javni poziv će biti objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji Agencije za bezbednost saobraćaja www.abs.gov.rs.

 

Zahtevi koji su pristigli posle navedenog roka, neće biti razmatrani.

 

X        Zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama podnosi se Agenciji za bezbednost saobraćaja u zatvorenoj koverti, na adresu: Agenciji za bezbednost saobraćaja, Bulevar

Mihaila Pupina 2, 11070 Novi Beograd, sa naznakom:,,Zahtev za subvencionisanu dodelu novog zaštitnog rama”.

 

Agencija ne odgovara za bilo kakvu posledicu ukoliko podnosilac zahteva ne navede naziv, adresu i predmet javnog poziva na koverti.

 

XI  Obavezuje se korisnik subvencije da izvrši uplatu Republičke administrativne takse i to (380,00 dinara za zahtev i 660,00 dinara za rešenje) što  u ukupnom iznosu od 1.040,00 dinara prema tarifnim brojevima 1. stav 1. i 9. stav 1, iz Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RSˮ, br. 43/03, 51/03 – ispravka, 61/05, 101/05 – dr. zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 – dr. zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18 – ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19 – ispravka, 144/20 i 138/2022).

 

Taksa se u ukupnom iznosu od 1.040,00 dinara plaća prema sledećim instrukcijama:

 

Svrha plaćanja: Republička administrativna taksa
Primalac: Budžet Republike Srbije
Iznos: 1.040,00 dinara
Račun primaoca: 840-29779845-18
Poziv na broj: 59-013

 

XII Dodatne informacije u vezi sa ovim javnim pozivom zainteresovana lica mogu dobiti na  e-mail: subvencijaram@abs.gov.rs

 

NAPOMENA:

Sastavni deo javnog, čine:

 1. Zahtev (Obrazac 1) – ako je podnosilac fizičko lice,
 2. Zahtev (Obrazac 2) – ako je podnosilac pravno lice,
 3. Prilog 1.

 

Vremenske prilike: Osveženje i pad temperature

Vremenske prilike: Osveženje i pad temperature

Osveženje i pad temperature

SRBIJA 29.avgust 2023.

Danas osveženje sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, koji će posle podne i uveče u centraloj, južnoj i istočnoj Srbiji ponegde biti i intenzivniji uz pojavu grada i olujnog vetra u zoni pljuskova. Duvaće slab i umeren, na planinama ponegde i jak južni i jugozapadni vetar. Najviša temperatura od 27 do 31 °C.

U sredu i četvrtak (30 – 31.08.) dalji pad maksimalnih temperatura na vrednosti od 24 do 29 °C i uz svežija jutra – biće promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom, dok će se uglavnom suvo vreme zadržati samo na jugoistoku zemlje. Od petka do nedelje (01 – 03.09.) u većem delu suvo uz delimično razvedravanje, a uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak biće tek ponegde na jugu i istoku Srbije. Početkom naredne sedmice (od 04.09.) ponovo toplije uz temperature oko i iznad 30 °C.

Fudbal: Tempo i Borac ubedljivi, poraz Radničkog u Grebencu

Fudbal: Tempo i Borac ubedljivi, poraz Radničkog u Grebencu

OPOVO, 28. avgust 2023 – Tempo i Borac ubedljivi na startu sezone Druge južnobanatske lige – zapad, Baranđani i nakon drugog kola još uvek bez bodova u Prvoj južnobanatskoj ligi.

Ako je suditi po premijeri na startu Druge južnobanatske lige – zapad, Sefkerinci i Sakuljani će igrati bitnu ulogu i ove sezone.

VULTURUL (Grebenac) – RADNIČKI (Baranda) 2:1 (1:1); Radnički je i nakon drugog kola još uvek bez osvojenih bodova. Poraz u Grebencu je još teže pao jer je pobednički pogodak domaćina pao u finišu utakmice.

Posle šuta sa 25 metara, domaći fudbaler pogađa prečku, lopta se odbija do igrača Vulturula koji daje gol za 1:0. Baranđani poravnavaju rezultat pogotkom Dobrića, nakon solo prodora Cukića po levoj strani. Međutim, u finišu utakmice Vulturul do pobedničkog gola dolazi iz slobodnog udarca.

Radnički: V.Babin, Petrov, D.Babin, Baić, Radojev, Dmiović, Rajšić, Milić, Dobrić, Todorović, Cukić (Milovanov, Đorđević).

TEMPO (Sefkerin) – VOJA GAČIĆ (Pančevo) 4:1 (2:1); Jako toplo i sparno vreme uticalo je na igrače obe ekipe da ne pruže svoj maksimum na ovoj utakmici. Utakmicu je bolje otvorila ekipa Voje Gačić i povela u 11. minutu golom bivšeg igrača Tempa Gračanina. Na izjednačenje se nije dugo čekalo. Naime jednu dubinsku loptu u šesnaestercu gostiju ispratio je Jakovljević koji je oboren sa leđa i to je bio dovoljan faul da danas odlični sudija Janković pokaže na belu tačku. Siguran egzekutor bio je Zvonko Jakovljević. Igralo se reklo bi se otvorenog garda. Napadi i šanse su se ređli kao na traci ispred oba gola. Gosti su promašili nekoliko izglednih šansi i svaki put kad bi se neka dobra šansa za goste propustila ekipa Tempa je to umela da kazni. U 33. minutu, danas odlični Lazar Jovanović dolazi do lopte na polovini terena prolazi dva igrača gostiju i upućuje precizan šut u leve rašlje golmana Voje Gačić koji je samo svojom paradom ulepšao gol.

Početkom drugog poluvremena trener Tempa pravi izmene i u igru ubacuje svoje adute Radomirovića i Mladenovića. Tempo sa njihovim ulaskom dobija jačinu na sredini terena i počinje povezanije da igra. Štoper domaćih Arsić šalje dugačak pas preko celog terena, na loptu je natrčao Aleksandar Radomirović koji izlazi sam pred golmana i rutinski trese mrežu za 3:1. Čim se krenulo sa centra Tempo dolazi do lopte ubacuje u prazan prostor, a ovoga puta Lazar Jovanović uleće u šesnaesterac gostiju dribla golmana i postiže svoj drugi pogodak za konačnih 4:1. Ovom pobedom Tempo je najavio opštinski derbi koji će se odigrati sledećeg vikenda, a rivali su stari znanci Tempo iz Sefkerina i Borac iz Sakula.

Tempo: Kozlovački, Janjić, Anastasijević (Janković 65’), Arsić, Stanisavljević, Plavšić (Krueziju 75’), Nikolić (Simeon 55’), Latković (Mladenović 55’), Dimitrov (Radomirović 46’), Jovanov, Jakovljević.

BORAC (Sakule) – STARI TAMIŠ (Pančevo) 5:1 (3:0); I Sakuljani su bili ubedljivi na startu sezone. Gosti nisu imali nikakve šanse pored raspoloženog domaćina. Već u prvom poluvremenu bilo je 3:0. Mrežu Pančevaca načeo je Slobodan Novaković u 17. minutu, a zatim su u finišu poluvremena pala još dva pogotka. Prvo je Srđan Marjanski postigao pogodak u 37. minutu, a samo minut kasnije Željko Kodić je povisio na 3:0. Marjanski je svoj drugi pogodak postigao u 79. minutu, a kanonadu Borca završio je Nemanja Nedić golom u 85. minutu.