Dan Barande: Položeni venci na spomenike palim borcima

Dan Barande: Položeni venci na spomenike palim borcima

Dan Barande: Položeni venci na spomenike palim borcima

BARANDA, 30. avgust 2023 – Povodom praznika Dana Barande, predstavnici Mesne zajednice Baranda i lokalne samouprave odali su poštu i položili vence na spomenike narodnog heroja Olge Petrov i partizana Toše Aćimovića – Mećave.

Tom prilikom, predsednik Saveta mesne zajednice Baranda Momčilo Vujčin je rekao da je 19 rodoljuba iz Barande dalo živote za slobodu tokom Drugog svetskog rata.

Zamenica predsednika opštine Anka Simin Damjanov je podsetila na ovom primeru da je istorija „učiteljica života“ i da nas podseća na žrtvu palih rodoljuba za slobodu naše zemlje. Takođe, Damjanov je Baranđanima čestitala praznik i istakla tri velika projekta koja se ove godine realizuju u Barandi. Renoviranje školske zgrade i fiskulturne sale, asfaltiranje kolovoza, čime će u Barandi sve ulice biti pod asfaltom i renoviranje rukometno – košarkaškog terena

Od petka počinju da važe novi propisi u saobraćaju

Od petka počinju da važe novi propisi u saobraćaju

Na srpskim drumovima od 1. septembra važiće nova pravila po kojima bahati i nesavesni vozači mogu ostati bez automobila, policajac može da vas snima, ne treba da se iznenadite ukoliko za volanom kamiona vidite mladog vozača od 18 godina.
Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja donosi i novine koje se tiču električnih trotineta, a određena su i tačna pravila po kojima se oni mogu koristiti.
Novi Zakon o bezbednosi saobraćaja (ZOBS) stupiće na snagu 1. septembra i doneće mnoge izmene na srpskim putevima, gde godišnje pogine oko 600 ljudi i taj broj se već godinama ne smiruje.
Da situacija bude gora, većina stradalih su mladi i radno sposobni ljudi. Takođe, oseća se manjak profesionalnih vozača, jer su mnogi naši posao našli u zemljama Evropske unije i napustili su Srbiju.
Pojavila se i nova vrsta vozila – električni trotineti i bicikli čija vožnja do sada zakonom nije bila regulisana. Sve to je podstaklo zakonodavca da reaguje i prilagodi zakon novim okolnostima.

Oduzimanje automobila
Izmena koja će najviše pogoditi vozače, pogotovo one bahate, sklone prekršajima, jeste mogućnost da policija prvo privremeno, a onda posle pravosnažne presude i trajno, oduzme vozilo. Po mišljenju većine stručnjaka to je dobra mera koja bi trebalo da postigne dobre rezultate i u represiji i u prevenciji, što bi trebalo da bude cilj svakog zakona.
Na drumovima ima i previše siledžija u dobrim automobilima, koje nijedna novčana kazna neće sprečiti da nastave da divljaju. Sada, ukoliko u roku od 2 godine budu uhvaćeni treći put da su počinili neki od 18 „smrtnih grehova vozača„, policija ima pravo da im prvo privremeno oduzme vozilo do pravosnažnosti presude, a ukoliko presuda bude osuđujuća, vozilo ostaje trajno u vlasništvu države.
Reč je o prekršajima kao što su vožnja pod dejstvom alkohola sa više od 1,2 promila, odbijanje alkotestiranja ili drogatestiranja, prekoračenje brzine za više od 80 km/č van naselja, prekoračenje brzine za više od 70 km/č u naselju, prekoračenje brzine za više od 60 km/č u zoni škole ili zoni gde je ograničenje 30 kilometara na sat, prekoračenje brzine za više od 50 km/č u zoni usporenog saobraćaja.
Takođe, među teške prekršaje ubraja se i prevoz deteta mlađeg od 12 godina na mestu koje nije predviđeno za sedenje, prolazak kroz najmanje dva crvena svetla na semaforu u razmaku kraćem od 10 minuta, preticanje kolone vozila preko neisprekidane (pune) linije, vožnja bez položene ijedne vozačke kategorije, vožnja tokom mere zabrane upravljanja vozilom.
Profesionalni vozači
Zbog nedostatka vozača spuštena je starosna granica za dobijanje dozvole za kategorije C i D, odnosno kamione i autobuse. To je iznuđeno odlaskom velikog broja vozača na rad u inostranstvo, ali i usklađivanjem propisa sa većinom zemalja Evropske unije. Novim propisima za volan kamiona može da se sedne sa 18 godina, a za autobus sa 21 godinom. Ono što je ograničavajući faktor jeste visoka cena obuke i polaganja za te kategorije.

Laka električna vozila
Zakon je prvi put prepoznao i ono što mnogi vozači automobila prepoznaju kako veliku napast – laka električna vozila. Novim zakonom ograničena im je brzina, propisana starosna granica za vožnju od 14 godina, a predviđeno je i da vozači imaju zaštitnu opremu. Većina stvari koje važe za bicikliste važiće i za vozače električnih trotineta, pa je tako predviđeno da voze biciklističkim stazama tamo gde ih ima, a kolovozom tamo gde nema biciklističkih staza. Zabanjena je i vožnja više osoba.
Kako se povećava broj električnih trotineta na ulicama, povećava se i broj saobraćajnih nesreća u kojima ima i povređenih i poginulih. Zbog toga je bilo neophodno da se zakonom reguliše vožnja električnih trotineta, ali nije jasno kako će saobraćajna policija zaustavljati, kontrolisati i kažnjavati vozače trotineta. Među propisima koji su sa biciklista preslikani na vozače trotineta je i da ne smeju da voze trotoarom i pešačkim zonama.

Kamere na uniformama
Vozači ne bi trebalo da se iznenade ukoliko im od 1. septembra na ulici priđe saobraćajac sa kamerom. Reč je o uređajima koji će biti pozicionirani na vidnom mestu, na grudima policijskog službenika i to prikačeni magnetom ili zakačeni na džep prepoznatljive plave uniforme. Policijski službenici biće u obavezi da je koriste prilikom obavljanja svojih poslova i premene ovlašćenja.
U policiji navode da je svrha upotrebe ovog sistema dokumentovanje rada policajaca u vezi sa obavljanjem službenih aktivnosti, kontrola rada policajaca i utvrđivanje osnovanosti pritužbi građana, zatim sprečavanje pojave zloupotrebe i korupcije i unapređenje analize i obuka, kao i unapređenje policijskih poslova.
Policajci koji na svojim uniformama budu nosili ove uređaje biće u obavezi da obaveste građanina da se postupanje prema njemu snima audio i vizuelno. Planirano je da kamere budu upaljene sve vreme, a snimanje počinje tek kada policajac ili policajka dva puta kliknu na dugme koje se nalazi u sredini. Nakon toga, počinje čuvanje snimka koji se nadalje beleži, a biće sačuvana i dva minuta pre nego što je došlo do pritiska na dugme. Snimanje će trajati sve dok ga policajac ne prekine.
Iz MUP obaveštavaju i da će vozači od 1. septembra saobraćajce sa ovim uređajima moći da sretnu na deonici auto-puta na teritoriji Beograda, a koristiće ih i takozvani presretači.

Izvor: Mediji, Espreso

Rok za prijavu za podsticaje za organsku stočarsku proizvodnju ističe sutra

Rok za prijavu za podsticaje za organsku stočarsku proizvodnju ističe sutra

Rok za prijavu za podsticaje za organsku stočarsku proizvodnju ističe sutra
BEOGRAD, 30. avgusta (Tanjug) – Poljoprivrednici zainteresovani za dobijanje podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju mogu još danas i sutra da se prijave na poziv koji je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo 31. jula. Zahtevi se podnose preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji a na ime podsticaja po korisniku se za celu godinu može dobiti najviše 55 miliona dinara.

Agencija za bezbednost saobraćaja: Javni poziv za podnošenje zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor

Agencija za bezbednost saobraćaja: Javni poziv za podnošenje zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor

Na osnovu čl. 6. i čl.12. st.1. Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor (,,Službeni glasnik RS” broj 144/22);

Agencija za bezbednost saobraćaja objavljuje:

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG  RAMA ZA UPOTREBLjAVANI TRAKTOR

 

 1. Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica na teritoriji Republike Srbije koja ispunjavaju uslove u skladu sa čl.6. Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor, da zaključno sa 30. septembrom 2023. godine podnesu zahtev Agenciji za bezbednost saobraćaja za subvencionisanu dodelu.

 

 1. Modeli i tipovi traktora za koje se vrši subvencionisana dodela zaštitnih ramova su;
Vrsta Model  
 
IMT 533  
539  
540  
542  
549  

 

 1. Podnosioci zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor moraju ispunjavati sledeće uslove:

 

 1. podaci o podnosiocu zahteva:

 

(1)       za pravna lica i preduzetnike – naziv i sedište, matični broj i PIB, Izvod iz Registra privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje, ime i prezime, broj telefona i e-mejl adresu kontakt osobe;

(2)       za fizička lica – ime i prezime, adresu stanovanja, JMBG, kontakt telefon i e-mejl;

 

 1. potvrda da protiv pravnog lica nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija, u skladu sa propisima kojim se uređuju stečaj i likvidacija i da nije pokrenut postupak prinudne likvidacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i drugih oblika organizovanja;

 

 1. potvrda da pravno lice ili preduzetnik nema pravosnažnu sudsku ili upravnu meru zabrane obavljanja delatnosti ili osudu zbog privrednog prestupa;

 

 1. dokaz da je pravno lice ili preduzetnik izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, odnosno da je zaključio sporazum o reprogramu o isplati poreskog duga, s tim da ukupan iznos poreskog duga po sporazumu o reprogramu o isplati poreskog duga ne može da iznosi više od 500.000 dinara na dan podnošenja zahteva, kao i dokaz da obaveze po reprogramu o isplati poreskog duga izmiruje redovno, odnosno da nema neizmirenih obaveza po reprogramu o isplati poreskog duga na dan podnošenja zahteva;

 

 1. potvrda da je fizičko lice izmirilo sve obaveze po osnovu poreza na imovinu, odnosno da je zaključio sporazum o reprogramu o isplati poreskog duga i da nema neizmirenih obaveza po reprogramu o isplati poreskog duga na dan podnošenja zahteva;

 

 1. fotokopija saobraćajne dozvole ili drugog dokumenta izdatog od strane ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove kojim se potvrđuje da je vozilo registrovano;

 

Za imaoce neregistrovanih traktora starijih od deset godina, koji zbog gubitka računa, prestanka pravnih lica ili smrti fizičkih lica od kojih su kupili vozilo ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da pribave odgovarajući dokaz o vlasništvu i poreklu vozila i dokaz o izmirenim carinskim i poreskim obavezama za vozilo i koji su u zakonitom i savesnom posedu vozila najmanje pet godina, potrebna je izjava data pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđena potpisima dva svedoka i overenim od strane nadležnog organa na okolnosti kupovine i posedovanja vozila iz koje organ kome je podnet zahtev utvrđuje da li postoji stvarna nemogućnost pribavljanja dokaza o vlasništvu odnosno poreklu vozila i da li je imalac vozila u savesnom i zakonitom posedu vozila najmanje pet godina;

 

 1. fotografija (prednja strana) traktora za koji se podnosi zahtev;

 

 1. za pravna lica – overeni OP obrazac lica ovlašćenog za zastupanje;

 

 1. dokaz da su izmireni troškovi propisanih administrativnih taksi.

 

IV      Potvrde koja se dostavljaju uz zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama ne mogu biti starije od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

 

V       Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, ako javnim pozivom a u skladu sa Uredbom nije predviđeno drugačije.

 

VI       Podaci koje je moguće pribaviti iz službenih evidencija, u toku obrade podnetih zahteva pribavljaju se po službenoj dužnosti, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama dostavljanjem izjave koja je propisana u Prilogu 1. Uredbe, a čini sastavni deo i ovog javnog poziva.

 

VII      Ukoliko podneti zahtevi ne budu potpuni ili ne budu dopunjeni u ostavljenom roku, postupiće se u skladu sa odredbama ZUP-a.

 

VIII     Zahtev iz stava 1. ovog podnose se na Obrascu 1. ili na Obrascu 2. koji su sastavni deo javnog poziva.

 

IX    Rok za podnošenje zahteva je 30.09.2023 godine. Javni poziv će biti objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji Agencije za bezbednost saobraćaja www.abs.gov.rs.

 

Zahtevi koji su pristigli posle navedenog roka, neće biti razmatrani.

 

X        Zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama podnosi se Agenciji za bezbednost saobraćaja u zatvorenoj koverti, na adresu: Agenciji za bezbednost saobraćaja, Bulevar

Mihaila Pupina 2, 11070 Novi Beograd, sa naznakom:,,Zahtev za subvencionisanu dodelu novog zaštitnog rama”.

 

Agencija ne odgovara za bilo kakvu posledicu ukoliko podnosilac zahteva ne navede naziv, adresu i predmet javnog poziva na koverti.

 

XI  Obavezuje se korisnik subvencije da izvrši uplatu Republičke administrativne takse i to (380,00 dinara za zahtev i 660,00 dinara za rešenje) što  u ukupnom iznosu od 1.040,00 dinara prema tarifnim brojevima 1. stav 1. i 9. stav 1, iz Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RSˮ, br. 43/03, 51/03 – ispravka, 61/05, 101/05 – dr. zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 – dr. zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18 – ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19 – ispravka, 144/20 i 138/2022).

 

Taksa se u ukupnom iznosu od 1.040,00 dinara plaća prema sledećim instrukcijama:

 

Svrha plaćanja: Republička administrativna taksa
Primalac: Budžet Republike Srbije
Iznos: 1.040,00 dinara
Račun primaoca: 840-29779845-18
Poziv na broj: 59-013

 

XII Dodatne informacije u vezi sa ovim javnim pozivom zainteresovana lica mogu dobiti na  e-mail: subvencijaram@abs.gov.rs

 

NAPOMENA:

Sastavni deo javnog, čine:

 1. Zahtev (Obrazac 1) – ako je podnosilac fizičko lice,
 2. Zahtev (Obrazac 2) – ako je podnosilac pravno lice,
 3. Prilog 1.