UNDP objavio konkurs za dodelu grantova za projekte, prijave do 10. oktobra

UNDP objavio konkurs za dodelu grantova za projekte, prijave do 10. oktobra

BEOGRAD, 11. avgusta (Tanjug) – Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) je u partnerstvu i saradnji sa Vladom Srbije raspisao javni poziv za učešće u Izazovu namenjenom privatnim i javnim preduzećima, univerzitetima i istraživačkim institutima, koji će biti otvoren do 10. oktobra, saopšteno je danas iz vlade. Prijave mogu da pošalju zainteresovani iz Srbije sa projektima koji sadrže rešenja, proizvode ili usluge koji su već efikasno primenjeni i dokazani u praksi i imaju potencijal za širenje i u regionu Zapadnog Balkana i to iz oblasti: bezbednost i dostupnost hrane, održivi turizam, nove digitalne usluge, rešenja i platforme.

Ukupni iznos sredstava opredeljen za ove namene je 200.000 dolara, maksimalni iznos granta (bespovratne finansijske pomoći) po projektu je 40.000 dolara, a oni koji se prijavljuju dužni su da obezbede sufinansiranje u iznosu od najmanje 20 odsto od ukupnih troškova projekta (koje može biti i nefinansijski doprinos, odnosno in-kind finansiranje). Kako je navedeno, Vlada Srbije podržava javni poziv u okviru zvanične razvojne pomoći kako bi se ojačali ekonomski potencijali u Severnoj Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, s obzirom na to da je cilj javnog poziva transfer znanja i primena inovativnih rešenja koja se mogu koristiti kao odgovor na različite razvojne izazove i krizne situacije u tim zemljama. Oblasti su odabrane imajući u vidu aktuelne izazove i poremećaje na globalnom tržištu hrane, potencijal za razvoj turizma u regionu i njegov značaj za održivi razvoj, posebno kada je reč o smanjenju otpada, prihvatanju cirkularne ekonomije, promovisanju lokalne hrane i kulture i očuvanju prirode i biodiverziteta. Kada je reč o digitalnim uslugama, digitalni servisi mogu da pomognu u smanjenju digitalnog jaza i nejednakosti i doprinesu većoj uključenosti ranjivih društvenih grupa.

Detaljno uputstvo za prijavljivanje, prijavni formular i model budžeta, kao i odgovore na najčešće postavljena pitanja mogu se preuzeti na sajtu UNDP Srbije www.undp.org/serbia na linku https://www.undp.org/sr/serbia/news/razvojna-pomoc-srbije- transfer-znanja-i-inovativnih-resenja-u-drzave-u-regionu. Prijave i pitanja u vezi sa pozivom dostavljju se na imejl adresu: oda.challenge.rs@undp.org .

Popis poljoprivrede 2023.

Popis poljoprivrede 2023.

Značaj Popisa poljoprivrede 2023

Nakon sprovođenja Popisa poljoprivrede 2012. godine i Ankete o strukturi poljoprivrednih gazdinstava 2018, realizacija Popisa poljoprivrede 2023. obezbediće kontinuitet u prikupljanju strukturnih podataka iz oblasti poljoprivrede. Ovim popisom dobija se sveobuhvatni, međunarodno uporedivi pregled strukturnih karakteristika nacionalne poljoprivrede, kao  i osnov za kreiranje održive agrarne politike.  Rezultati Popisa poljoprivrede 2023. omogućiće i ažuriranje okvira za sprovođenje redovnih statističkih istraživanja usklađenih sa međunarodnim standardima, koja, zajedno sa strukturnim istraživanjima, predstavljaju okosnicu sistema statistike poljoprivrede.

Zakonska osnova

Popis se sprovodi u skladu sa Zakonom o Popisu poljoprivrede 2023. godine („Službeni glasnik RS“, br. 76/21).

Primenjeni instrumenti, obuhvat, obeležja i standardizacija koncepta i definicija u skladu su sa Svetskim programom Popisa poljoprivrede 2020. Ujedinjenih nacija, uredbom Evropskog parlamenta i Saveta o objedinjenoj statistici poljoprivrednih gazdinstava (Regulation [EC] No 2018/1091 of the European parlament and of the Council of 18. July 2018, on integrated farm statistics) i metodologijom Evrostata.

Jedinice posmatranja

Jedinice posmatranja u Popisu poljoprivrede 2023.  su poljoprivredna gazdinstva teritoriji Republike Srbije, bez obzira na status (porodična gazdinstva, gazdinstva pravnih lica i preduzetnika).

U cilju što kvalitetnijeg obuhvata, Adresar poljoprivrednih gazdinstava  je formiran  uparivanjem evidencija iz različitih izvora: Statističkog registra poljoprivrednih gazdinstava, Statističkog poslovnog registra, Registra poljoprivrednih gazdinstava Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i rezultata Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine.  Adresar sadrži oko 680 hiljada jedinica od kojih treba prikupiti podatke u Popisu.

Predmet popisa i metod prikupljanja podataka

Kako se Popis poljoprivrede 2023. sprovodi po modularnom principu, osnovna obeležja o poljoprivrednim gazdinstvima: identifikacioni podaci gazdinstva, zemljišni fond i kategorije korišćenja poljoprivrednog zemljišta, podaci o radnoj snazi i podaci o broju stoke prikupljaju se potpunim obuhvatom jedinica posmatranja. Podaci o organskoj proizvodnji i primenjenim merama ruralnog razvoja biće preuzeti iz administrativnog izvora –  evidencije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Podaci za ostala obeležja (navodnjavanje površina pod usevima, način držanja stoke, obrada i održavanje zemljišta, upotreba đubriva, poljoprivredni objekti, mehanizacija i oprema) biće prikupljeni na uzorku.

Podaci će se prikupiti metodom intervjua na terenu, od 1. oktobra do 15. decembra, na osnovu Adresara poljoprivrednih gazdinstava. Popisivači će podatke unositi direktno u elektronski Upitnik na laptopu (metod CAPI). Gazdinstva pravnih lica moći će da se popišu samostalno, unosom podataka u veb-Upitnik (metod CAWI).

Finansiranje i organizacija Popisa

Popis poljoprivrede 2023. priprema, organizuje i sprovodi Republički zavod za statistiku, u skladu sa Zakonom o Popisu poljoprivrede 2023. godine („Službeni glasnik RS“, br. 76/21 ) i u okviru projekta pretpristupnih fondova Evropske unije IPA (Instrument Pre-accession Assistance) 2018.

Finansiranje Popisa obezbeđuje se iz pretpristupnih fondova EU, u okviru IPA 2018, i iz budžeta Republike Srbije, u skladu sa zakonom.

Planirano je da u Popisu poljoprivrede 2023. učestvuje oko 3 000 popisivača, 300 opštinskih i 16 regionalnih koordinatora.

S obzirom na potreban broj kandidata, opštinski i regionalni koordinatori su iz redova zaposlenih u Zavodu. Radi obezbeđivanja jedinstvenog postupanja u tumačenju i primeni metodologije, prema planu i programu Zavoda, u toku maja meseca organizovana je četvorodnevna obuka za regionalne, a u toku juna meseca petodnevna obuka za opštinske koordinatore. Formiranje tročlanih popisnih komisija (157) u opštinama izvršeno je do kraja maja, kako bi se omogućila logistička podrška Zavodu u realizaciji popisnih aktivnosti do nivoa lokalne administracije.

Izbor popisivača

Javni poziv (konkurs) za prijavljivanje kandidata za popisivače objavljuje se 15. avgusta 2023. godine u 8.00 časova na veb-sajtu Zavoda (www.stat.gov.rs) i sajtu Popisa (popispoljoprivrede.stat.gov.rs), kao i u sredstvima javnog informisanja. Elektronsko prijavljivanje vrši se od 15. avgusta (od 8.00 časova) do 21. avgusta (do 20.00 časova) 2023. godine, preko aplikacije koja je dostupna samo na sajtovima Zavoda: www.stat.gov.rs i popispoljoprivrede.stat.gov.rs. Rangiranje kandidata za popisivače za obuku vrši se prema bodovima ostvarenim prijavom i na intervjuu. Konačna lista kandidata koji se pozivaju na obuku biće objavljena 07. septembra 2023. godine na sajtovima Zavoda, na sajtovima opština i na vidnom mestu u sedištima Popisnih komisija. Završna selekcija popisivača vrši se na osnovu uspeha na petodnevnoj obuci koja će se realizovati u jednom od dva termina u periodu od 18. do 29. septembra.

Izbor, obuka i angažovanje kandidata biće u skladu sa Procedurom za izbor popisivača koju je propisao i na sajtu popispoljoprivrede.stat.gov.rs. objavio Republički zavod za statistiku,  u cilju transparentnosti samog procesa i izbora najboljih kandidata koji će moći da odgovore na složene metodološke zahteve ovog Popisa.

Objavljivanje rezultata

Republički zavod za statistiku obrađuje i objavljuje podatke, kao i posebne studije.

Rezultati Popisa biće objavljeni u skladu sa rokovima predviđenim Zakonom, i to: preliminarni najkasnije do 31. januara 2024. godine, a konačni – sukcesivno do 31. decembra 2025. godine. Popisni rezultati objaviće se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku, isključivo u vidu agregiranih podataka, do nivoa naselja (prema lokaciji gazdinstva) za osnovna obeležja, odnosno do odgovarajućeg nivoa u zavisnosti od nivoa preciznosti koju obezbeđuje veličina uzoraka.

Obaveza učešća u Popisu i zaštita podataka

Učešće u Popisu je obavezno, a posebna pažnja, u svim fazama realizacije Popisa,  posvetiće se zaštiti podataka. Svi neposredni izvršioci Popisa dužni su da postupaju u skladu sa zakonom i da podatke do kojih dolaze u toku popisivanja čuvaju kao poslovnu tajnu. Svako odbijanje davanja podataka ili davanje netačnih podataka i svaka zloupotreba službenih statističkih podataka  povlači prekršajnu odgovornost, u skladu sa zakonom.

Kontrola kvaliteta podataka prikupljenih Popisom

Neposredno nakon Popisa sprovodi se Kontrola  kvaliteta podataka, ponovnim popisivanjem domaćinstava u izabranim popisnim krugovima kako bi se ocenile  greške u obuhvatu i greške u odgovorima na izabrana popisna pitanja (korišćeno poljoprivredno zemljište, broj stoke i prodaja poljoprivrednih proizvoda).

 

U cilju blagovremenog informisanja, svi zainteresovani, a posebno kandidati za popisivače, mogu da prate  veb-sajt: https://popispoljoprivrede.stat.gov.rs/gde se mogu naći sve potrebna i aktuelna obaveštenja, kao i pripremljeni metodološki instrumenti za sprovođenje Popisa poljoprivrede 2023.

Skupština opštine Opovo: U ponedeljak 29. sednica lokalnog parlamenta

Skupština opštine Opovo: U ponedeljak 29. sednica lokalnog parlamenta

U ponedeljak 29. sednica lokalnog parlamenta

OPOVO, 11. avgust 2023 – Predsednik Skupštine opštine Opovo Nenad Josić zakazao je 29 sednicu lokalnog parlamenta u ponedeljak, 12. avgusta. Na dnevnom redu su četiri tačke:

  1. Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika Opštinske izborne komisije opštine Opovo u stalnom sastavu;
  2. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JP „Mladost“ Opovo za 2023. godinu;
  3. Predlog Zaključka o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju JP „Mladost“ Opovo za 2022 godinu;
  4. Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije solarne elektrane u k.o. Opovo i k.o. Baranda;
  5. Odbornička pitanja
Radna akcija uređenja odbojkaškog terena u Barandi

Radna akcija uređenja odbojkaškog terena u Barandi

Radna akcija uređenja odbojkaškog terena u Barandi

BARANDA, 11. avgust 2023 – Omladinci iz Barande su i ove godine organizovali radnu akciju na uređenju igrališta za odbojku na pesku gde će se krajem avgusta odigrati tradicionalni odbojkaški turnir koji okuplja mlade iz cele opštine i okoline.

„I ove godine, peti put za redom, organizujemo sportski turnir koji ima i zabavno – društveni karakter i koji okuplja mlade iz sva četiri mesta naše opštine. Nadamo se da će i ove godine našu inicijativu podržati lokalna samouprava kako bi ovaj događaj bio što kvalitetniji“, izjavio je jedan od organizatora Milan Stojanov.