GEOPARTNER: Sve geodetske usluge u Opovu

GEOPARTNER: Sve geodetske usluge u Opovu

GEOPARTNER: Sve geodetske usluge u Opovu

Geodetska agencija GEOPARTNER na usluzi je građanima Opštine Opovo i okoline. Vršimo sve geodetske poslove, naš lokal se nalazi u Opovu u ulici Borisa Kidriča, broj 18.
Pozovite nas na broj telefona 065 / 976 – 03 – 04

-Omeđavanje parcela
-Deoba parcela
-Snimanje objekata
-Izrada podloga za projektovanje
-Katastarsko topografski planovi
-Iskolčavanje – Obeležavanje projekata na terenu
-Vlasnički listovi
-Legalizacija

Pozovite nas na broj telefona 065 / 976 – 03 – 04

 

U Opovu predstavljen javni konkurs za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem

U Opovu predstavljen javni konkurs za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem

OPOVO, 4. avgust 2023 – Povodom javnog konkursa za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem (uputni rok  septembar 2023. godine ) i Vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire (uputni rok septembar 2023. godine), Centar Ministarstva odbrane Pančevo je na štandu u centru Opova održao promociju u Opovu.
Pravo prijavljivanja imaju državljani Republike Srbije starosti od 19 do 30 godina koji ispunjavaju uslove konkursa.

Tekst konkursa:

Na osnovu Odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka („Službeni glasnik RS”, broj 95/10), člana 135. st. 4. i 5. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Službeni glasnik RS”, br. 88/09 i 95/10) i člana 3. Uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka („Službeni glasnik RS”, broj 7/11),

 

Ministarstvo odbrane objavljuje

 

J A V N I   OGLAS

za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem

i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire

 

 1. Pravo prijavljivanja kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire

 

Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u 2023. godini navršavaju od 19 do 30 godina života.

 

Opšti uslovi:

 • da je državljanin Republike Srbije;
 • da nije osuđen na kaznu maloletničkog zatvora ili bezuslovno na kaznu zatvora zbog krivičnog dela (dok kaznu ne izdrži ili ne bude pušten na uslovni otpust);
 • da se ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;
 • da je zdravstveno sposoban za vojnu službu;
 • da nije odslužio vojni rok sa oružjem i
 • da ima mesto prebivališta na teritoriji Republike Srbije.

 

Pored opštih. kandidat za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće uslove:

 • da ima završene osnovne akademske studije odnosno osnovne strukovne

studije od značaja za Vojsku Srbije;

 • da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice

Vojske Srbije i

 • da ima pozitivnu bezbednosnu proveru.

 

 1. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire

Prijavu kandidat podnosi centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta.

Kandidat koji ima boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu.

Obrazac prijave kandidat dobija u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu.

Kandidat koji se prijavio za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, dužan je da ispuni obrazac prijave i priloži:

-fotokopiju diplome o završenoj školi (original dokumenta na uvid) i biografiju.

Kandidat za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire uz prijavu prilaže i sledeće dokaze:

– ugovor sa Ministarstvom odbrane o stipendiranju, ako je bio vojni stipendista i

–  pisanu saglasnost za bezbednosnu proveru za upućivanje u posebne jedinice Vojske Srbije.

 

Zainteresovani kandidati mogu izvršiti prijavu za DSVR i preko portala e- Uprave (aplikacija „ Dobrovoljac“) ili na šalterima JP „ Pošte Srbije.“

 

 1. Izbor kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za

vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire

 

Utvrđivanje konačne rang-liste kandidata vrše regionalni centri Ministarstva odbrane, na osnovu predloga centara Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nakon obavljenih lekarskih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja kandidata u ovlašćenim vojnozdravstvenim ustanovama.

Izbor potrebnog broja kandidata sa utvrđene konačne rang-liste vrše komisije regionalnih centara Ministarstva odbrane, u skladu sa Planom uputa kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u centre za obuku i Planom prijema slušaoca vojnog stručnog osposobljavanja za rezervne oficire.

 

 1. Zaključivanje ugovora

 

Izabrani kandidati potpisuju ugovor sa Ministarstvom odbrane, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze. koji obavezno sadrži početak i završetak dobrovoljnog služenja vojnog roka, uslove života i rada, novčana primanja, uslove prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka i naknadu troškova u slučaju neopravdanog prekida dobrovoljnog služenja vojnog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu u mestu prebivališta, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs.

 

Telefon za kontakt: 013/319-759

E-mail: centarmopancevo@mod.gov.rs

 

Javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje u 2023. godini je stalno otvoren, a rangiranje kandidata će se vršiti periodično, u skladu sa uputnim rokovima.

Nacionalni savet Roma u Trećem novom naselju

Nacionalni savet Roma u Trećem novom naselju

OPOVO, 4. avgust 2023 – Romsko Treće novo naselje u Opovu posetili su predstavnici Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, Pokrajisnkog sekretarijata za obrazovanje, Opštine Opovo i pokrajinski poslanici.

Tokom posete organizovan je program za decu koja su crtala na asfaltu, igrala između dve vatre, a nakon toga deci su uručeni prigodni pokloni.

Predsednik opštine Miloš Markov je podsetio da je ovo naselje izgrađeno projektom Evropske unije u cilju integracije romske populacije u lokalnu zajednicu.

Romsko Treće novo naselje u Opovu posetili su predstavnici Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, Pokrajisnkog sekretarijata za obrazovanje, Opštine Opovo i pokrajinski poslanici: Foto/Glas Opova

„Uz podršku Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine danas smo organizovali jednu lepu akciju za najmlađe u Trećem novom naselju u Opovu. Ovo naselje je podržano projektom Evropske unije, gde su kroz evropski fond izgrađene montažne kuće za 14 porodica sa kompletnom komunalnom infrastrukturom naselja, nakon toga zajedno sa Nacionalnim savetom Roma sprovodimo kontinuirane akcije kako bi smo romsku nacionalnu manjinu što kvalitetnije integrisali u lokalnu zajednicu“, izjavio je Markov.

Pokrajinska poslanica Jelena Jovanović istiće Treće novo naselja kao jedno od uređenijih u AP Vojvodini.

„Jedna lepa aktivnost u Opovu, u jednom od uređenijih romskih naselja u AP Vojvodini gde žive pripadnici moje romske nacionalnosti. Danas se sprovodi aktivnost koju je podržao Nacionalni savet romske nacionalne manjine čiji je cilj da se posvetimo našoj deci, družili smo se, igrali, crtali i uručili prigodne poklončiće. Sa predsednikom opštine Markovim razgovarala sam šta je to što lokalna samouprava radi na poboljšanju položaja romske nacionalne zajednice, nova i revidirana strategija za unapređivanje položaja Roma treba da se usvoji i lokalna samouprava na tome aktivno radi“, rekla je Jovanović.

Izložba: Dar prirode Javorke Stamenković

Izložba: Dar prirode Javorke Stamenković

Dar prirode Javorke Stamenković

SEFKERIN, 3. avgust 2023 – Povodom proslave sefkerinske zavetine Mandaline, u svečanoj sali Mesne zajednice Sefkerin otvorena je izložba slika Javorke Stamenković. Izložbu su otvorili direktorka ONB Opovo Katarina Nikolić Ralić, pokrajinski poslanik Predrag Ginculj i autorka. Javorka Stamenković je medicinska sestra i slikarka. Na njenim slikama prisutni su motivi iz prirode i seoskog života uopšte, neretko u direktnoj vezi sa mestom u kojem živi i stvara.
Izložba pod nazivom „Dar prirode“ je njena prva samostalna izložba, a sefkerinskoj publici se predstavila postavkom od 35 ulja na platnu.

Izložbu su otvorili direktorka ONB Opovo Katarina Nikolić Ralić, pokrajinski poslanik Predrag Ginculj i autorka: Foto/Glas Opova

Produžen projekat “Krug podrške”

Produžen projekat “Krug podrške”

OPOVO, 4. avgust 2023
Projekat „Krug podrške“, koji sprovodi opština Opovo u saradnji sa Centrom za socijalni rad Opovo i udruženjem građana „Siguran život“, a finansira Evropska unija kroz program „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“ implementiran od strane UNOPS-a,  produžen je za 9 meseci kako bi se obezbedile kuće za sve korisnike sa teritoriji opštine Opovo koji su odabrani tokom projekta.  

Odabrani korisnici pripadaju osetljivim socijalnim grupama, a prema projektnim kriterijumima, to su porodice koje nemaju rešeno stambeno pitanje niti dovoljno ekonomskih mogućnosti da dođu do tog rešenja po tržišnim uslovima, a pripadaju sledećim kategorijama: romske porodice, porodice čiji je član osoba sa invaliditetom, žene žrtve porodičnog nasilja i jednoroditeljske porodice (porodice sa samohranim roditeljem) sa teritorije opštine Opovo.

Projekat sada traje do 30. aprila 2024.