Kulturni centar Opovo: Dečja predstava „Poštovana deco“ održana u sva četiri opštinska mesta

Kulturni centar Opovo: Dečja predstava „Poštovana deco“ održana u sva četiri opštinska mesta

OPOVO, 30. septembar 2023 – Na radost mališana iz cele naše opštine, tokom petka i subote u Sefkerinu, Barandi, Sakulama i Opovu je održana predstava „Poštovana deco“ u izvođenju zrenjanisnkog dečjeg pozorišta Zvezdica. Komad je glumačko – lutkarska predstava koncipirana na adaptaciji tekstova Duška Radovića.

Ovom predstavom započela je manifestacija Miholjski susreti sela, koja se već treću godinu organizuje u Opštini Opovo, a ujedno je i najava „Dečije nedelje“ koja će se održati od 2. do 8 oktobra.

Republički zavod za statistiku: Sutra počinje popis poljoprivrede u Srbiji, sve informacije u info-centru RZS

Republički zavod za statistiku: Sutra počinje popis poljoprivrede u Srbiji, sve informacije u info-centru RZS

BEOGRAD, 30. Septembar 2023
Popis poljoprivrede u Srbiji počinje sutra i trajaće do 15. decembra, objavio je Republički zavod za statistiku koji priprema, organizuje i sprovodi ovaj popis.
Za vreme trajanja popisa za sva pitanja i nedoumice biće, i to besplatno, dostupan broj telefona 0800 444 005 u info-centru zavoda.
Biće popisana porodična poljoprivredna gazdinstva, privredna društva, zemljoradničke zadruge, drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica i preduzetnici registrovani da pretežno obavljaju delatnosti poljoprivredne proizvodnje, te privredna društva, zemljoradničke zadruge, drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica i preduzetnici registrovani u drugoj delatnosti koji imaju organizacione delove u kojima se obavlja delatnost poljoprivredne proizvodnje.
Na popisu će raditi 253 opštinska koordinatora i 2.842 popisivača.

Komunalna inspekcija: Obustava saobraćaja tokom održavanja manifestacije Miholjski susreti sela

Komunalna inspekcija: Obustava saobraćaja tokom održavanja manifestacije Miholjski susreti sela

OPOVO, 29. septembar 2023 – Obaveštavaju se stanari stambene zgrade i korisnici poslovnih prostorija da je za sledeće dane planirana obustava saobraćaja u Opovu u delu ulice Borisa Kidriča i to od raskrsnice sa ulicom Bratstva jedinstva do zgrade Doma zdravlja i Gomexa u periodu od 30.09.2023 (subota od 12:00 časova do 02.10.2023. (ponedeljak) do 06:00 časova, a sve u cilju organizovanja i održavanja manifestacije „Miholjski susreti sela“ i koncerta grupe Amadeus bend.

Zbog pomenutih dešavanja stanari su u obavezi da izmeste svoja vozila za vreme obustave saobraćaja sa svih parkinga, pristupnih puteva objektima (ćuprija) i saonraćajnica.

Sakule: Asfaltiranje Vingradarske i Zelene ulice

Sakule: Asfaltiranje Vingradarske i Zelene ulice

SAKULE, 29. septembar 2023 – Po završetku radova u Sefkerinu i Opovu, projekat asfaltiranja ulica na teritoriji Opštine Opovo nastavljen je u Sakulama i Barandi. Tim povodom gradilište u Sakulama obišli su predsednik opštine Miloš Markov, njegova zamenica Anka Simin Damjanov i predsednik Saveta mesne zajednice Sakule Milorad Ješin.

„Nastavljamo sa realizacijom ovog važnog projekta za našu opštinu. U Sakulama je asfaltiran kolovoz u Vinogradarskoj ulici, a danas se radi i Zelena ulica. Već sutra, radovi se nastavljaju u Barandi, gde ćemo ovaj projekat i završiti“, izjavio je predsednik opštine Miloš Markov.

Skupština opštine Opovo: Slavko Mančev imenovan za direktora JP „Mladost“ Opovo

Skupština opštine Opovo: Slavko Mančev imenovan za direktora JP „Mladost“ Opovo

Slavko Mančev imenovan za direktora JP „Mladost“ Opovo

OPOVO, 29. septembar 2023 – Na dnevnom redu 30. sednice Skupštine opštine Opovo bilo je osam tačaka (+ odbornička pitanja) koje su odbornici jednoglasno usvojili.

Usvojen je Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Opovo za period januar – jun 2023. godine kojim je lokalni organ uprave nadležan za finansije u obavezi da redovno prati izvršenje budžeta i po isteku šestomesečnog perioda dostavi izveštaj o izvršenju budžeta nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti. Ukupni prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima i ukupni rashodi i izdaci iz prihoda i primanja budžeta Opštine Opovo u periodu januar – jun 2023. godine iznose: 295.180.219 dinara (ukupni prihodi i primanja sa prenetim neutrošenim sredstvima) i 215.653.420 dinara (ukupni rashodi i izdaci iz prihoda i primanja).

U cilju stvaranja planskog osnova i uslova za definisanje površina javne namene i izgradnje objekata na površinama namenjenim stanovanju manjih gustina u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji usvojeni su predlozi odluka o donošenju Plana detaljne regulacije za deo bloka br. 58 i blok br. 54a naselja Opovo, kao i za blokove br. 24, 35a i 36a naselja Opovo.

Nakon sprovođenja javnog konkursa, dosadašnji vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća za proizvodnju, prečišćavanje i distribuciju vode „Mladost“ Opovo Slavko Mančev, imenovan je za direktora komunalnog preduzeća. Mančev je diplomirani inženjer poljoprivrede iz Sefkerina, funkciju direktora JP „Mladost“ već je obavljao u periodu od 2004. do 2012. godine, dok je od 2012. do 2022. godine bio rukovodilac Odeljenja za privredu i finansije Opštinske uprave Opovo.

Još tri tačke dnevnog reda bile su vezane za komunalno preduzeće. U pitanju su razmatranja predloga rešenja o davanju prethodne saglasnosti „JP „Mladost“ Opovo na odluke Nadzornog odbora preduzeća o kreditnim zaduženjima i to: prekoračenju po tekućem računu kod Banke Intesa, prekoračenju po tekućem računu i refinansiranju kredita kod Banke Poštanska štedionica ad Beograd.

Odbornici su usvojili predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u PU „Bambi“ Opovo. S obzirom na otvaranje novog objekta Predškolske ustanove „Bambi“ u Sefkerinu i povećanju broja grupa, pojavila se i potreba za povećanjem broja izvršioca. Novim Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Predškolskoj ustanovi „Bambi“ Opovo utvrđene su grupe radnih mesta i njihov opis, kao i broj izvršioca za radnu 2023/2024. godinu.