Socijalna politika: Dodela pomoći u nabavci ogrevnog drveta (video)

Socijalna politika: Dodela pomoći u nabavci ogrevnog drveta (video)

Dodela pomoći u nabavci ogrevnog drveta 

OPOVO, 24. novembar 2022 – U okviru programa socijalne politike, lokalna samouprava i ove godine organizuje raspodelu ogreva za najugroženije kategorije stanovništva.
Sprovedena je nabavka 610 kubnih metara drva, što je šest puta više u odnosu na pre sedam godina kada je ova akcija prvi put pokrenuta. Nakon procedure prijava i procene opštinske komisije, drva su raspoređena na 292 domaćinstva. Akcija je krenula u Sakulama 14. novembra, zatim nastavljena u Barandi i Opovu, a biće završena u Sefkerinu.
Građani, korisnici ovog programa, ističu značaj ove pomoći, posebno ove godine kada imamo nestabilnu situaciju sa cenama i nabavkom  ogreva.
Distribuciju zimskog ogreva ispratio je predsednik opštine Miloš Markov koji je istakao da lokalna samouprava kroz razne programe podrške pomaže socijalno ugrožene porodice i pojedince, a pred svaku zimu sprovodi se akcija raspodele ogreva.

Foto/Glas Opova

„Nekoliko godina unazad lokalna samouprava sprovodi ovaj program u sklopu socijalne zaštite naše opštine. Obezbeđujemo pomoć u ogrevu, prošle godine su to bili briketi, ove godine smo uspeli uz pomoć Pokrajinske vlade da obezbedimo ogrevno drvo i to veću količinu od 610 kubnih metara. Gledali smo da ove godine izađemo u susret svim našim sugrađanima koji su iskazali potrebu uzimajući u obzir da je i priča sa energentima prilično nestabilna. Ove godine smo podržali neđto manje od 300 porodica i svaka dobija po dva kubna metra ogrevnog drveta i mislim da će im to značiti sa dva aspekta. Prvo, to je cena ogrevnog drveta koja je dosta poskupela, a drugo je i dostupnost ogreva jer je teže doći do njega, tako da smatramo da je ovaj program opravdan i trudićemo se da ovako nastavimo i u narednom periodu“, izjavio je Markov.
U ovogodišnjoj akciji  ogrev je obezbeđen za 57 porodica u Sakulama, 66 u Barandi, 75 u Sefkerinu i 94 u Opovu.

 

Razvojni fond Vojvodine: U Opovu održana prezentacija kreditnih linija za poljoprivrednike i preduzetnike

Razvojni fond Vojvodine: U Opovu održana prezentacija kreditnih linija za poljoprivrednike i preduzetnike

U Opovu održana prezentacija kreditnih linija za poljoprivrednike i preduzetnike
OPOVO, 24. novembar 2022 – U organizaciji Razvojnog fonda Vojvodine i lokalne samouprave u maloj sali Kulturnog centra održana je prezentacija kreditnih proizvoda i linija fonda namenjenih za poljoprivredna gazdinstva, pravna lica i preduzetnike, kao i informisanje o uslovima kreditiranja.
Konkretne teme prezentacije su bile kreditne linije za održavanje energetske efikasnosti, kreditne linije za nabavku nove i polovne poljoprivredne mehanizacije, kupovinu poljoprivrednog zemljišta,  IPARD program, kreditne linije za razvoj turizma kao i druge.

Opštinska uprava Opovo: KMI doo Sefkerin – izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Opštinska uprava Opovo: KMI doo Sefkerin – izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu

KMI doo Sefkerin – izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu
U skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09) OPŠTINA OPOVO OPŠTINSKA UPRAVA – Odeljenje za imovinsko pravne, stambeno komunalne poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine OBAVEŠTAVA JAVNOST: da je u postupku rešavanja zahteva za odlučivanje o proceni uticaja na životnu sredinu za  Projekat izgradnje poljoprivredno – radnog kompleksa sa objektima za potrebe primarne poljoprivredne proizvodnje i skladištenja poljoprivrednih proizvoda na katastarskim parcelama  br. 4193 i 4194 k.o. Sefkerin, teritorija opštine Opovo, nosioca projekta „KMI“ DOO iz Sefkerina, ulica JNA br.119, donelo rešenje br.501-175/2022 od 22.11.2022. godine da je obavezna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16 – Novi Sad u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, a preko ovog organa.

 

Ponedeljkom u biblioteci: Dođite da se družimo i budemo kreativni

Ponedeljkom u biblioteci: Dođite da se družimo i budemo kreativni

Dođite da se družimo i budemo kreativni

OPOVO, 24. novembar 2022 – Opštinska narodna biblioteka Opovo poziva sve zainteresovane građane da se pridruže i učestvuju u aktivnostima programa „Ponedeljkom u biblioteci“.
U lepo uređenom ambijentu opovačke biblioteke, svakog ponedeljka od 19:00 časova održavaju se kreativne radionice za odrasle i književni susreti.
Prošlog ponedeljka (21. novembar) održana je kreativna radionica na temu tehnike linoreza.

 

Pokrajinska vlada: Konstituisan novi saziv Saveta za mlade AP Vojvodine

Pokrajinska vlada: Konstituisan novi saziv Saveta za mlade AP Vojvodine

Konstituisan novi saziv Saveta za mlade AP Vojvodine
NOVI SAD, 24. novembar 2022 – Konstitutivna sednica novog saziva Saveta za mlade AP Vojvodine, kojoj je predsedavao pokrajinski sekretar za sport i omladinu Dane Basta, održana je u Pokrajinskoj vladi.
Savet je formiran s ciljem podsticanja i usklađivanja aktivnosti koje se odnose na planiranje, razvoj, ostvarivanje i sprovođenje omladinske politike na teritoriji Pokrajine.
„Neposredno učešće mladih u kreiranju omladinske, ali i drugih javnih politika – izuzetno je važno za razvoj celog društva“, rekao je Basta.
On je istakao da će Savet razmatrati predloge i preporuke svih relevantnih institucija koje se bave mladima, pratiti javne politike u oblastima koje se tiču mladih i davati mišljenja prilikom njihovog planiranja i realizacije.
Zadatak Saveta je i to da podstiče saradnju lokalnih kancelarija za mlade na teritoriji AP Vojvodine, kao i da aktivno učestvuje u razvoju međuregionalne saradnje sa akterima politike za mlade.
Basta je izjavio da Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu iz godine u godinu uvećava svoj budžet i za podršku programima omladinske politike, jer je svako ulaganje u mlade – ulaganje u budućnost.
U rad  Saveta, koji ima 11 članova, uključeni su predstavnici pokrajinskih sekretarijata, republičkih institucija, kancelarija i centara za mlade, studentskih organizacija, kao i mladi.
Na konstitutivnoj sednici usvojen je poslovnik o radu, članovi su upoznati sa radom prošlog saziva, a razgovaralo se i o planovima i prioritetima u daljem radu.