Lokalna samouprava: Održana 40. sednica Opštinskog veća Opštine Opovo

Lokalna samouprava: Održana 40. sednica Opštinskog veća Opštine Opovo

Održana 40. sednica Opštinskog veća Opštine Opovo
OPOVO, 17. novembar 2022 – Na 40. sednici Opštinskog veća Opštine Opovo razmatrani su i usvojeni predlozi, rešenja, odluke, zaključci i izveštaji za sledeće tačke dnevnog reda:

Utvrđivanje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Opovo za 2022. godinu (Rebalans III), sa izmenama i dopunama Kadrovskog plana Opštinske uprave opštine Opovo za 2022. godinu;

Utvrđivanje predloga Odluke o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu za teritoriju opštine Opovo;

Utvrđivanje predloga Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu na teritoriji opštine Opovo;

Razmatranje i donošenje Zaključka o utvrđivanju  predloga Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije;

Utvrđivanje predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Opovo

Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade za period 2022-2025 godine;

Utvrđivanje predloga Rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Opovo;

Razmatranje i usvajanje Godišnjeg Plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije za teritoriju opštine Opovo;

Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Plana zaštite i spasavanja za opštinu Opovo;

Razmatranje predloga Zaključka o utvrđivanju konačne liste korisnika subvencije mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji opštine Opovo za 2022. godinu;

Zaključak o davanju saglasnosti JP „Mladost“ Opovo na Plan organizacije održavanja puteva u zimskom periodu;

Zaključak o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JP „Mladost“ Opovo za period od 01.01.2022. godine do 30.09.2022. godine;

Razmatranje godišnjeg Izveštaja o radu PU „Bambi“ Opovo, godišnjeg Izveštaja o radu direktora PU „Bambi“i Izveštaja o radu timova za radnu 2021/2022 godinu;

Izveštaj Centra za socijalni rad „Opovo“ Opovo o utrošenim sredstvima za jednokratne pomoći i troškove sahrana za period 01.09.2022. do 30.09.2022. godine;

 

Republička direkcija za robne rezerve: Razmena pšenice za brašno, kupovina kukuruza

Republička direkcija za robne rezerve: Razmena pšenice za brašno, kupovina kukuruza

Razmena pšenice za brašno, kupovina kukuruza

OPOVO, 17. novembar 2022 – Republička direkcija za robne rezerve oglasila je prikupljanje pismenih ponuda za razmenu merkantilne pšenice za 30.000 tona pšeničnog belog brašna „T-500“, koje će se dobiti meljavom, radi interventne prodaje proizvođačima hleba. Predmet oglasa je razmena merkantilne pšenice za pšenično belo brašno „T-500“, u paritetnom odnosu koji će se utvrditi na osnovu sakupljenih ponuda po ovom oglasu.

Tekst oglasa i obrazac ponude: https://www.rdrr.gov.rs/uploads/aktuelnosti/razmena-psenice-za-brasno-novembar-2022.pdf

Republička direkcija za robne rezerve obaveštava zainteresovane o kupovini do 150.000 tona merkantilnog kukuruza rod 2022. godine. Kupovina merkantilnog kukuruza vršiće se od fizičkih lica – nosilaca registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava i ostalih privrednih subjekata.

Cena merkantilnog kukuruza je 40,00 din/kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silos ovlašćenog skladištara Direkcije. Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog aktivnog,

registrovanog, poljoprivrednog porodičnog gazdinstva je 10 tona, a minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od ostalih privrednih subjekata je 100 tona.

Kompletan tekst obaveštenja: https://www.rdrr.gov.rs/uploads/aktuelnosti/Obave%C5%A1tenje-o-kupovini-merkantilnog-kukuruza-rod-2022.pdf

 

Javni poziv uzgajivačima mlečnih krava: Bespovratna isporuka do 15.000 tona merkantilnog kukuruza

Javni poziv uzgajivačima mlečnih krava: Bespovratna isporuka do 15.000 tona merkantilnog kukuruza

Bespovratna isporuka do 15.000 tona merkantilnog kukuruza
BEOGRAD, 17. novembar 2022 – Javni poziv za podnošenje prijava za bespovratnu isporuku do 15.000 tona merkantilnog kukuruza kao pomoć uzgajivačima mlečnih krava.
Na osnovu Zaključka Vlade RS, Republička direkcija za robne rezerve će izvršiti bespovratnu isporuku do 15.000 tona merkantilnog kukuruza u cilju upućivanja pomoći uzgajivačima mlečnih krava. Merkantilni kukuruz koji se daje jeste prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, sa sledećim elementima kvaliteta: do 14 % vlage, do 8 % lomljenih zrna, do 2 % defektnih zrna, do 2 % nagorelih zrna, strane primese maksimalno 1 %, od toga 0,5 % anorganskih. Lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od 5 mm.
Bespovratna isporuka se odnosi na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, registrovana poljoprivredna gazdinstva koja se bave uzgojem mlečnih krava, a mlečna krava jeste svako žensko grlo goveda starije od 24 meseca u trenutku objavljivanja javnog poziva. Uzgajivač mlečnih krava koji može ostvariti pravo na pomoć na bespovratnu isporuku merkantilnog kukuruza je: fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji:

(1) je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu u ovom registru za tekuću godinu;

(2) je upisan u Centralnu bazu podataka o obeležavanju životinja i u ovoj bazi ima od 1 do 50 mlečnih krava, u svom vlasništvu ili u vlasništvu člana njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

(3) nije u zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, po pravu prečeg zakupa, po bilo kom osnovu;

(4) je ostvario pravo na premiju za kravlje mleko za 2021. godinu, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju uslovi, način i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko.

Tekst javnog poziva i prijava: https://www.rdrr.gov.rs/uploads/aktuelnosti/Javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-bespovratnu-isporuku-kukuruza-izmena.pdf

Paketi za bebe: Dve devojčice i jedan dečak

Paketi za bebe: Dve devojčice i jedan dečak

Dve devojčice i jedan dečak
OPOVO, 17. novembar 2022 – U drugoj novembarskoj raspodeli paketa za novorođene bebe, Opštinska uprava Opovo je uručila tri paketa za dve devojčice i jednog dečaka. Sve tri prinove su oktobarske, a dve bebe su iz Opova i jedna iz Sakula.
OKTOBAR: Anđelija Grčak (Opovo), Maša Markuc (Opovo), Mitar Jovanac (Sakule).

 

Narodni muzej Pančevo: Ploče koje su rušile zidove sa Petrom Janjatovićem

Narodni muzej Pančevo: Ploče koje su rušile zidove sa Petrom Janjatovićem

Ploče koje su rušile zidove sa Petrom Janjatovićem

PANČEVO, 17. novembar 2022 – Drugo tematsko veče u sklopu izložbe „Diskoteka u kući jednog ministra – Kratka istorija 60-ih“ u Narodnom muzeju Pančevo. Petak, 18. novembar u 19 časova.

Na putovanje kroz muziku 60-ih vodi vas novinar, publicista i rok kritičar Petar Janjatović, autor čuvene EX YU rock enciklopedije, koja je doživela 5 izdanja. Kako sam kaže, pre se može nazvati rock afirmatorom, a ne kritičarem, jer je najveći deo karijere proveo promovišući dobre bendove i kvalitetnu muziku.

Janjatović je novinarsku karijeru započeo još kao gimnazijalac na Radio Beogradu, a od 70-ih je pisao za brojne magazine koji se bave muzičkom scenom poput Džuboksa, NIN, Duga, Politika, X zabava i nekoliko stranih časopisa. Radio je kao muzički urednik na televizijama Studio B, B92 i autor je brojnih muzičkih emisija na televiziji i radiju.

Ovom prilikom Janjatović će vas provozati kroz svetsku muzičku scenu 60-tih, a naravno i pričati o nastanku prvih domaćih rock bendova i muzici koja je osvajala srca mladih širom tadašnje SFRJ, i koja je tresla u prvoj diskoteci, naravno diskoteci „Kod Laze Šećera“ u Domu Jevrema Grujića.