Kako do bolje međusektorske saradnje u zaštiti žrtve nasilja u porodici

Kako do bolje međusektorske saradnje u zaštiti žrtve nasilja u porodici

Kako do bolje međusektorske saradnje u zaštiti žrtve nasilja u porodici

 

NOVI SAD, 30. novembar 2022 – U organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu organizovana je koneferencija „Neophodnost međusektorskog pristupa zaštiti žrtve nasilja u porodici“.

Cilj konferencije je  podsticanje efikasniju i delotvornije saradnje nadležnih državnih organa i centara za socijalni rad na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine koji su zaduženi za sprečavanje nasilja i pružanje zaštite i podrške žrtvama nasilja u porodici.

Učešće na konferenciji i o ulogama institucija govorili su Damir Kostovski, zamenik javnog tužioca u Novom Sadu, Olivera Pejak Prošek, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, Daliborka Vojvodić Tomović, rukovodilac grupe za suzbijanje maloletničke delikvencije i nasilja u porodici PU Novi Sad i Biljana Kikić Grujić, šef radne grupe i zamenik predsednika Koordinacionog tela za borbu protiv nasilja u osnovnim i srednjim školama.

U radu konferencije učestvovale su i predstavnice Opštine Opovo – zamenica predsednika opštine Anka Simin Damjanov i sekretar Skupštine opštine Opovo Jelena Petrović, kao i predstavnice Centra za socijalni rad Opovo – direktorka Jelena Bjelica i psiholog Valentina Stoja Ugrinov.

Konferenciju je otvorila Maja Raljić-Nikić, šef inspekcije Pokrajinskog sekretarijata koja je tom prilikom rekla da je rodno zasnovano nasilje prema ženama i nasilje u porodici izuzetno složena pojava sa različitim i mnogodtrukim uzrocima, čije prevazilaženje zahteva izgradnju adekvatnog sistema suzbijanja i prevencije nasilja.

„Statistički podaci iz godine u godinu pokazuju povećanje broja prijavljenih slučajeva nasilja, pa je tako u 20221. godini u centrima za socijalni rad na teritoriji Pokrajine evidentirano 8.369 prijava porodičnog i partnerskog nasilja“, istakla je Raljić-Nikić i dodala da ni jedna evropska zemlja nije uspela da uspostavi sistem koji je u svim elementima efikasan i delotvoran u suzbijanju nasilja prema ženama i u porodici. „Neodstatak međusektorske saradnje ne obezbeđuje adekvatnu borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, već vodi ka fragmentarnom rešavanju problema i ne može dati očekivane rezultate.“

Maja Raljić-Nikić je još dodala da ova konferencija, pored razmene mišljenja i iskustava treba da rezultira i predlozima, rešenjima ili inicijativama  koje bi unapredile međusektorsku saradnju, ali i sistem u celini.

Konferencija je bila namenjena zaposlenim u centrima za socijalni rad, osnovom javnom tužilaštvu, osnovnom sudu, policijskim i opštinskim upravama.

Protest prosvetara: Obustava nastave i skraćeni časovi

Protest prosvetara: Obustava nastave i skraćeni časovi

Obustava nastave i skraćeni časovi

OPOVO, 30. novembar 2022 – U cilju skretanja pažnje javnosti na narastajuće nasilje u školama i prosvetari OŠ „Zoran Petrović“ pridružili su se protestu tako da sutra neće biti nastave u Sakulama i Barandi.

U OŠ „Dositej Obradović“ sutra će biti skraćeni časovi. Kako su nam nadležni iz ove školske ustanove rekli, ciljeve i poruku ovog protesta podržavaju ali kako nije bilo jedinstvenog stava svih zaposlenih, nastava će se odvijati, međutim, zbog tehničkih problema, radova na vodovodu u Opovu (zbog čega će  škola u Opovu biti bez vodosnabdevanja)  i radovi na elektromreži u Sefkerinu (zbog čega će škola u Sefkerinu biti bez struje i vodosnabdevanja) časovi će biti skraćeni.