Agencija za bezbednost saobraćaja: Javni poziv za podnošenje zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor

Agencija za bezbednost saobraćaja: Javni poziv za podnošenje zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor

Beograd, 8. Novembar 2022
Na osnovu čl. 6. i čl.12. st.1. Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor (,,Službeni glasnik RS” broj 107/22);

 1. Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica na teritoriji Republike Srbije koja ispunjavaju uslove u skladu sa čl.6. Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor, da zaključno sa 30. novembrom 2022. godine podnesu zahtev Agenciji za bezbednost saobraćaja za subvencionisanu dodelu.
 2. Modeli i tipovi traktora za koje se vrši subvencionisana dodela ramova su;

IMT: 533, 539, 540, 542, 549

 1. Podnosioci zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor moraju ispunjavati sledeće uslove:

 

(1)       za pravna lica i preduzetnike – naziv i sedište, matični broj i PIB, Izvod iz Registra privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje, ime i prezime, broj telefona i e-mejl adresu kontakt osobe;

(2)       za fizička lica – ime i prezime, adresu stanovanja, JMBG, kontakt telefon i e-mejl;

 1. potvrda da protiv pravnog lica nije pokrenut prethodni stečajni postupak, reorganizacija, stečaj ili likvidacija, u skladu sa propisima kojim se uređuju stečaj i likvidacija i da nije pokrenut postupak prinudne likvidacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i drugih oblika organizovanja;
 2. potvrda da pravno lice ili preduzetnik nema pravosnažnu sudsku ili upravnu meru zabrane obavljanja delatnosti ili osudu zbog privrednog prestupa;
 3. dokaz da je pravno lice ili preduzetnik izmirio sve dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, odnosno da je zaključio sporazum o reprogramu o isplati poreskog duga, s tim da ukupan iznos poreskog duga po sporazumu o reprogramu o isplati poreskog duga ne može da iznosi više od 500.000 dinara na dan podnošenja zahteva, kao i dokaz da obaveze po reprogramu o isplati poreskog duga izmiruje redovno, odnosno da nema neizmirenih obaveza po reprogramu o isplati poreskog duga na dan podnošenja zahteva;
 4. potvrda da je fizičko lice izmirilo sve obaveze po osnovu poreza na imovinu;
 5. Saobraćajna dozvola i fotografija (prednja strana) traktora za koji se dodeljuje zaštitni ram;

 

7)        za pravna lica – overeni OP obrazac lica ovlašćenog za zastupanje;

 

IV      Potvrde koja se dostavljaju uz zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama ne mogu biti starije od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

 

V       Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji.

Korisnik subvencije je u obavezi da original saobraćajne dozvole dostavi na uvid prilikom preuzimanja subvencionisanog rama.

 

VI       Podaci iz službenih evidencija iz stava 3. tačka 1) podtačka (1) i tač. 2)–5) i 7) ovogjavnog poziva,  pribavljaju se po službenoj dužnosti, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama dostavljanjem izjave koja je propisana u Prilogu 1. Uredbe, a čini sastavni deo i ovog javnog poziva.

 

VII      Nepotpuni zahtevi, odnosno zahtevi uz koje nije dostavljena dokumentacija koja je propisana stavom 4. ovog člana neće biti uzeti u razmatranje.

 

VIII     Zahtev iz stava 1. ovog podnose se na Obrascu 1. ili na Obrascu 2. koji su sastavni deo javnog poziva.

 

IX    Rok za podnošenje zahteva je 30.11.2022 godine. Javni poziv će biti objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji Agencije za bezbednost saobraćaja www.abs.gov.rs.

 

Zahtevi koji su pristigli posle navedenog roka, neće biti razmatrani.

 

X        Zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama podnosi se Agenciji za bezbednost saobraćaja u zatvorenoj koverti, na adresu: Agenciji za bezbednost saobraćaja, Bulevar

Mihaila Pupina 2, 11070 Novi Beograd, sa naznakom:,,Zahtev za subvencionisanu dodelu novog zaštitnog rama”.

 

Agencija ne odgovara za bilo kakvu posledicu ukoliko podnosilac zahteva ne navede naziv, adresu i predmet javnog poziva na koverti.

 

XI  Obavezuje se korisnik subvencije da izvrši uplatu Republičke administrativne takse i to (330 za zahtev i 570 za rešenje) što  u ukupnom iznosu od 900,00 dinara prema tarifnim brojevima 1. stav 1. i 9. stav 1, iz Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RSˮ, br. 43/03, 51/03 – ispravka, 61/05, 101/05 – dr. zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 – dr. zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/18 – ispravka, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19 – ispravka, 144/20 i 62/21 – usklađeni din. izn.).

Taksa se u ukupnom iznosu od 900,00 dinara plaća prema sledećim instrukcijama:

Svrha plaćanja: Republička administrativna taksa
Primalac: Budžet Republike Srbije
Iznos: 900,00 dinara
Račun primaoca: 840-29779845-18
Poziv na broj: 59-013

 

XII Dodatne informacije u vezi sa ovim javnim pozivom zainteresovana lica mogu dobiti na  e-mail: subvencijaram@abs.gov.rs i putem broja telefona: 0113014442.

 

NAPOMENA:

Sastavni deo javnog poziva čine:

 1. Zahtev (Obrazac 1) – ako je podnosilac fizičko lice (pdf)
 2. Zahtev (Obrazac 2) – ako je podnosilac pravno lice (pdf)
 3. Prilog 1  (pdf)
Narodni muzej Pančevo: Promocija knjige “Ukusi Deliblatske peščare – gastronomsko nasleđe”

Narodni muzej Pančevo: Promocija knjige “Ukusi Deliblatske peščare – gastronomsko nasleđe”

Promocija knjige “Ukusi Deliblatske peščare – gastronomsko nasleđe”
PANČEVO, 8. novembar 2022 – U sredu, 9. novembar 2022. godine u 18 časova, u svečanoj sali Narodnog muzeja Pančevo biće priređeno predstavljanje knjige “Ukusi Deliblatske peščare – gastronomsko nasleđe”.
Zajednički istraživački projekat Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka iz Beograda i Narodnog muzeja Pančevo rezultirao je novom knjigom “Ukusi Deliblatske peščare – gastronomsko nasleđe”.
Urednik knjige je politikolog i istraživač Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Dejan Zagorac, a doprinos terenskim istraživanjima dali su i stručnjaci iz Narodnog muzeja Pančevo, etnolog Aleksandra Jakovljević, istoričar Srđan Božović i fotograf Radovan Đerić. Osim njih u projektu su učestvovali i Zavod za zaštitu spomenika kulture u Pančevu, Klaster Deliblatska peščara, udruženje “Novoseljanke” iz Banatskog Novog Sela i mnogi mnogi drugi.
Knjige je nedavno veoma uspešno promovisana predstavnicima medija u Muzeju i u Deliblatu u organizaciji Narodnog muzeja Pančevo, ZAPROKULA-a i Klastera Deliblatska peščara.

 

Prosveta i obrazovanje: Markov čestitao nastavnicima Dan prosvetnih radnika

Prosveta i obrazovanje: Markov čestitao nastavnicima Dan prosvetnih radnika

Markov čestitao nastavnicima Dan prosvetnih radnika

OPOVO, 8. novembar 2022 – Povodom Dana prosvetnih radnika, koji se obeležava 8. novembra, predsednik opštine Miloš Markov je nastavnicima naše opštine čestitao praznik.
„Svim nastavnicima naše opštine čestitam Dan prosvetnih radnika. Ovo je važan poziv od čije plemenite misije zavisi obrazovanje i buduća spremnost za životne izazove naše dece. Prepoznajući važnost ovog cilja i našoj lokalnoj samoupravi je podrška školskim ustanovama jedan od najvažnijih prioriteta“, navodi se u saopštenju predsednika opštine.

 

Ponedeljkom u biblioteci: Književni susret sa Grozdanom Crepajac

Ponedeljkom u biblioteci: Književni susret sa Grozdanom Crepajac

Književni susret sa Grozdanom Crepajac
OPOVO, 7. novembar 2022 – U okviru Kreativnog kluba ONB Opovo i kreativnih radionica za odrasle pokrenut je novi sadržaj pod nazivom „Ponedeljkom u biblioteci“.
Prvi događaj je bio književni susret sa Grozdanom Crepajac na kojem je predstavljen njen književni opus. Moderator književnog susreta je bio Dragan Petković, koji je govorio o sveukupnom stvaralaštvu uz mali osvrt na knjigu haiku poezije, dok je stihove autorke je čitala Galina Vuksanović.
Gordana Crepajac je član Udruženja književnika Srbije, objavila je 19 knjiga, dobitnik više nagrada za poeziju i prozu, a radovi su joj prevođeni na engleski, francuski i rumunski jezik.

Košarka: Rezultati pionirskih liga

Košarka: Rezultati pionirskih liga

Rezultati pionirskih liga
OPOVO, 7. novembar 2022 – Utakmice 3. kola KSV lige (U15) i Regionalne KSB lige  odigrali su pioniri Opova 99 i pionirke Agros Basketa.
Pioniri Opova 99 pobedili su Radnički iz Kovina 79:39 (27:11; 16:6; 11:9; 25:13). Ubedljiva pobeda, od starta domaći košarkaši su bili agresivniji sa puno ukradenih lopti i lakih poena.
„Ceo tim je igrao dobro i svi igrači su dobili šansu“, izjavio je trener Fogl.
Opovo 99: Humbal, A.Pantović, Buzadžija, A.Đukić, N.Đukić, Pejčinović, Nedeljkov, P.Pantović, Spasojević, Spasojević, Stanković, Tomović.
S druge strane, pionirke Agros Basketa izgubile od Vizure 2 rezultatom 40:71 (9:19; 9:15; 10:17; 12:20). Ne baš najbolji nastup Opovčanki sa puno promašaja i lošom odbranom rezultirao je ubedljivim porazom.
Agros Basket: Tomić, Grujić, Spasevski, Šulc, Četnik, Mojsa, Rackov, S.Stojanović, Kosovac, L.Stojanović, M.Stojanović, Stojić.