Aktuelni projekti: Termička izolacija za objekat Centra za socijalni rad (video)

Aktuelni projekti: Termička izolacija za objekat Centra za socijalni rad (video)

Termička izolacija za objekat Centra za socijalni rad (video)

 

OPOVO, 2. novembar 2022 – U toku su radovi na realizaciji projekta „Rekonstrukcija termičkog omotača objekta Centra za socijalni rad u Opovu“, koji je finansiran sredstvima Ministarstva za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština Srbije i lokalne samouprave.

Radove su obišli predsednik opštine Miloš Markov, njegova zamenica Anka Simin Damjanov, rukovodilac Odeljenja za urbanizam Opštinske uprave Opovo Rade Cvetanović i direktorka Centra za socijalni rad Opovo Jelena Bjelica.

Predsednik opštine je istakao značaj realizacije ovog projekta sa dva aspekta.

Termička izolacija za objekat Centra za socijalni rad 1; Foto/Glas Opova

„Počeli smo sa realizacijom projekta unapređenja energetske efikasnosti Centra za socijalni rad i u pitanju je kompletna zamena termičkog omotača. Nama je to izuzetno bitno s obzirom da je energije nešto što je fokus ovih dana i što će biti sigurno fokus u narednom periodu. Investicija je prilično velika, podržana od Ministarstva za unapređenja razvoja nedovoljno razvijenih opština i uz naše sufinansiranje i ukupna vrednost ovih radova je oko 10 miliona dinara, od čega Ministarstvo finansira oko osam, a naša lokalna samouprava dva miliona dinara.

Ovaj projekat je bitan pre svega zbog dva faktora. Pre svega ušteda električne energije jer će se sa novim termičkim omatačom postiže se i energetska efikasnost objekta, tako da će nam biti potrebno manje sredstava za grejanje i hlađenje i na taj način obezbeđujemo i pristojnije uslove za rad. Na ovaj način mi želimo da budemo odgovoran servis prema našim građanima ali i prema zaposlenima koji obavljaju ove odgovorne poslove“, izjavio je Markov.

Rok za završetak radova je 90 dana, a kako izvođač radova ističe, verovatno će se završiti i pre roka.

Matične knjige umrlih: U oktobru 14 preminulih

Matične knjige umrlih: U oktobru 14 preminulih

U oktobru 14 preminulih

OPOVO, 2. novembar 2022 – Tokom oktobra u matičnim i pogrebnim knjigama na teritoriji Opštine Opovo upisano je 14 preminulih, pet u Opovu, dva u Barandi, tri u Sakulama i četiri u Sefkerinu.

OPOVO: Mladen Marković (1941), Živadinka Maksimović (1931), Vukosava Kostić (1935), Milanka Lazić (1946), Jovica Kukić (1949).

BARANDA: Stevka Marić (1948), Milan Novakov (1954).

SAKULE: Saša Rančić (1949), Maca Šarac (1932), Stevan Buzadžija (1955).

SEFKERIN: Milan Novakov (1954), Sava Milankov (1948), Sredoje Odadžić (1942), Anđelko Ćirika (1949

Opštinska uprava Opovo: Procena uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje radnog kompleksa (4193 i 4194 K.O. Sefkerin)

Opštinska uprava Opovo: Procena uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje radnog kompleksa (4193 i 4194 K.O. Sefkerin)

Procena uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje radnog kompleksa (4193 i 4194 K.O. Sefkerin)
Opovo, 2. novembar 2022.
U skladu sa članom 10. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu ( „ Službeni glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09) OPŠTINA OPOVO OPŠTINSKA UPRAVA Odeljenje za imovinsko pravne, stambeno komunalne poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine OBAVEŠTAVA JAVNOST
Da je nosilac projekta KMI DOO, iz Sefkerina, JNA br.119, podneo zahtev za odlučivanje o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje Poljoprivrednog radnog kompleksa sa objektima  za potrebe primarne  poljoprivredne proizvodnje i skladištenja poljoprivrednih proizvoda, na katastarskoj parceli  br. 4193 i 4194 K.O. Sefkerin, potez Utrine,teritorija opštine Opovo.
Podaci i dokumentacija iz zahteva nosioca projekta mogu se dobiti na uvid u prostorijama Opštinske uprave Opovo – Odeljenje za imovinsko pravne, stambeno komunalne poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine,  radnim danom od 10- 14 časova.
Svi zainteresovani, u roku od 10 dana od objavljivanja ovog obaveštenja, mogu nadležnom Organu dostaviti svoje mišljenje u pisanoj formi.