Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta katastarskoj parceli br. 2041KO Opovo

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta katastarskoj parceli br. 2041KO Opovo

Na osnovu  člana 63.stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije” br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13- odluka US , 50/13- odluka US, 98/13- odluka US,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon, 9/2020 i 52/2021), Opštinska uprava opštine Opovo, Odeljenje za imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine

OGLAŠAVA JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA POTREBE URBANISTIČKO –ARHITEKTONSKE RAZRADE LOKACIJE

za izgradnju  kompleksa farme brojlera  na katastarskoj parceli br.2041KO OPOVO u Opovu

 

  1. Javna prezentacija Urbanističkog projekat za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije za izgradnju kompleksa farme brojlera na katastarskoj parceli br. 2041 KO OPOVO u Opovu , za investitora  Vasiljev Bojana, Beograd, Gvozdićeva br.3.

 

2.Obrađivač predmetnog Urbanističkog projekta, broj projekta 17/22 od februara 2023.godine je Arhitektonski studio “ART” iz Kovačice ,ul.Patrisa Lumumbe br.2  odgovorni urbanista je Janko Bireš, dipl.inž.arh.-licenca br.200 0947 06

 

  1. 3. Javna prezentacija održaće se u trajanju od sedam dana u prostorijama zgrade Opštinske uprave Opovo ulica Borisa Kidriča br.10 u periodu od 20.04.2023.godine do 27.04.2023.godine u vremenu od 7,30 do 15,30 časova.

 

4.Informacije i sva obaveštenja o javnoj prezentaciji možete dobiti na uvid u prostorijama Opštinske uprave Opovo, Odeljenje za imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine i na telefon 013/681 212 ili 681 666.

 

5.Urbanistički projekat biće dostupan na uvid zaiteresovanoj javnosti u digitalnom obliku ,u toku trajanja javne prezentacije , na zvaničnoj internet glasilu „Glas Opova“ i na sajtu Opštine Opovo ( www.opovo.org.rs.)

 

6.Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat , kao i da u toku trajanja javne prezentacije od sedam dana  dostave svoje primedbe i sugestije u pisanoj  formi Odeljenju za  imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine, putem pisarnice  Opštinske uprave opštine Opovo, ul.Borisa Kidriča br.10, poštanski broj 26 204 Opovo, najkasnije do poslednjeg dana trajanja javne prezentacije zaključno sa 27.04.2023.godine.

 

Datum 13.04.2023.god.

Urbanistički projekat možete pogledati: OVDE

PU Bambi: Uskršnje radionice i pozorišna predstava za decu

PU Bambi: Uskršnje radionice i pozorišna predstava za decu

Uskršnje radionice i pozorišna predstava za decu

OPOVO, 13. april 2023 – U Predškolskoj ustanovi “Bambi” Opovo obeležen je najradosniji hrišćanski praznik “Uskrs”.
U pretdhodne dve nedelje organizovane su uskršnje radionice u svim objektima Predškolske ustanove “Bambi” Opovo. Zajedničkim učešćem roditelja i dece pravljeni su ukrasi od različitih materijala koristeći razne tehnike. Dečije ruke su imale puno posla kako bi napravili sve što su poželeli i trudili su se da budu što kreativniji.
Osim uskršnje radionice vaspitači si priredili iznenađenje deci u vidu pozorišne predstave “Uskrs” u izvedbi medicinskih sestara- vaspitača Bosiljke Mitrović i Danijele Novakov, dok je autor vaspitač Sanja Stefanov.

U Predškolskoj ustanovi “Bambi” Opovo obeležen je najradosniji hrišćanski praznik “Uskrs

 

Srpska pravoslavna opština Opovo: Raspored bogosluženja u opovačkom hramu

Srpska pravoslavna opština Opovo: Raspored bogosluženja u opovačkom hramu

Raspored bogosluženja u opovačkom hramu

OPOVO, 13. april 2023 – Raspored bogosluženja u opovačkom hramu tokom vaskršnjih praznika.

VELIKI ČETVRTAK:

Sv. Liturgija 09.30

Jutrenje ( čitanje 12. strasnih jevanđelja) 18.00.

VELIKI PETAK:

Carski časovi 08.00.

Bogosluzenje na vodici izvan sela 10.00.

Večernje sa iznosenjem plastanice 16.00.

Plač Majke Bozije sa ophodom oko hrama 19.00.

VELIKA SUBOTA:

Sv. Liturgija 09.30.

VASKRS:

Ponoćno jutrenje 00.00.

Sv. Liturgija 09.30.

 

Benu apoteka: Radno vreme za praznik

Benu apoteka: Radno vreme za praznik

Radno vreme za praznik

OPOVO, 13. april 2023
Apoteka Benu u Opovu obaveštava svoje cenjene kupce da će radno vreme u narednim danima biti sledeće:

Petak: 14.4.  7-20h

Subota: 15.4. 7-15h

Nedelja neradni dan

Ponedeljak: 17.4.  7-20h