Skupština opštine Opovo: Na 38 sednici lokalnog parlamenta usvojen i drugi ovogodišnji rebalans opštinskog budžeta

Skupština opštine Opovo: Na 38 sednici lokalnog parlamenta usvojen i drugi ovogodišnji rebalans opštinskog budžeta

Na 38 sednici lokalnog parlamenta usvojen i drugi ovogodišnji rebalans opštinskog budžeta

OPOVO, 31. maj 2024 – Nakon tri nedelje od prethodne sednice Skupštine opštine Opovo, usvojen je i drugi ovogodišnji rebelans opštinskog budžeta, koji je obrazložio predsednik opštine Miloš Markov. Ukupan budžet je projektovan na nivou od 553.465.874 dinara, a povećanje je rezultat uvećanja prihoda iz budžeta (izvor finansiranja 01) u iznosu od 4.830.400 dinara.
Raspoređena preneta neutrošena budžetska sredstva iz 2023. godine iznose ukupno 50.602.000 dinara. U okviru prihoda i primanja iz budžeta, povećani su prihodi po osnovu poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari, poreza na ostale prihode, poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige, komunalne takse, poreza na prenos apsolutnih prava. Planirani sopstveni prihodi Opštinske narodne biblioteke i sredstva Predškolske ustanove – roditeljski dinar, ostaju nepromenjeni.
Na rashodnoj strani izvršeno je preusmeravanje sredstava između aproprijacija u okviru razdela Opštinska uprava. U cilju obezbeđivanja nesmetanog funkcionisanja i kontinuiranog pružanja usluga iz oblasti komunalnih delatnosti, u delu vodosnabdevanja, planirana je subvencija za JP Mladost Opovo u iznosu od 9.000.000 dinara.
Odlukom o izmenama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Opštine Opovo u delu Tarifa naknda za korišćenje javnih površina pod tačkom A), tarifni broj 1, podtačka 1) menja se i glasi „1) Za obavljanje poslovne delatnosti (privremeni objekti – kisoci, drugi manji montažni objekti i drugi slični objekti za prodaju robe na malo, za pružanje ugostiteljskih, zanatskih usluga i drugih uslužnih delatnosti) nadoknada se utvrđuje dnevno u dinarima: dinara/m² – I zona (2,46) – II zona (1,72) – III zona (1,17).
U poslednjoj tački dnevnog reda usvojeno je Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JP „Mladost“ Opovo za 2024. godinu.

 

Moj svet klasične muzike: Prolećne melodije za kraj školske godine

Moj svet klasične muzike: Prolećne melodije za kraj školske godine

OPOVO, 30. maj 2024 – U organizaciji Muzičke škole „Jovan Bandur“ Pančevo i Opštinske narodne biblioteke Opovo, na sceni Kulturnog centra Opovo održao se koncert Moj svet klasične muzike „Prolećne melodije“. Nastupili su učenici klase profesorke Ivane Josić uz klavirsku saradnju profesorke Ane Milatović.

Opovčanima se predstavilo 11 učenika osnovne i srednje muzičke škole: Nađa Legetić (klavir), Lenka Sknepnek (klavir), Julija Petrov (klavir), Vanja Vasiljev (klavir), Leontina Zina (klavir), Semeja Džoj Taul (klavir), Mila Rapić (klavir, gost koncerta, klasa prof. Dajana Čolak), Isidora Ninkov (klavir i solo pevanje), Marta Resimić (solo pevanje), Marko Mijatović (solo pevanje) i Mina Delić (solo pevanje).

U bogatom muzičkom programu mogla su se čuti dela Mocarta, Čajkovskog, Vivaldija, Baha, Betovena, itd.

Sportski vikend: Fudbal u Sakulama i Sefkerinu

Sportski vikend: Fudbal u Sakulama i Sefkerinu

OPOVO, 31. maj 2024 – U nedelju tri fudbalska meča, od toga dva na domaćim terenima. Radnički gostuje lideru Prve južnobanatske lige ekipi Dolova i „kladionice“ im nisu baš naklonjene.

„Drugoligaši“ i ovog vikenda igraju sa ekipama iz donjeg dela tabele ali čini se da Sakuljani imaju nešto lakši posao. Borac dočekuje Proleter koji je već obezbedio opstanak tako da ne mora da igra na sve ili ništa, dok Sefkerinci imaju meč sa Starim Tamišom kojem su bodovi preko potrebni za opstanak.

Prva južnobanatska liga / 29. kolo

Dolovo, 2. jun (nedelja) 17:30h; DOLOVO – RADNIČKI (Baranda)

Druga južnobanatska liga – zapad / 26. kolo

Sakule, 2. jun (nedelja) 17:30h; BORAC – PROLETER (Mramorak)

Sefkerin, 2. jun (nedelja) 17:30h; TEMPO – STARI TAMIŠ (Pančevo)

SVETSKI DAN BEZ DUVANA- 31. MAJ 2024. GODINE

SVETSKI DAN BEZ DUVANA- 31. MAJ 2024. GODINE

„ZAŠTITIMO DECU OD UTICAJA DUVANSKE INDUSTRIJE“

Svetski dan bez duvana se svake godine obeležava na globalnom, ali i na nacionalnom i lokalnom nivou u mnogim zemlјama sveta. Kampanja ima za cilј da informiše opštu i stručnu javnost o posledicama upotrebe duvana, praksama duvanskih kompanija i o aktivnostima Svetske zdravstvene organizacije na suzbijanju epidemije duvana, kako bi lјudi širom sveta mogli da žive u zdravijem okruženju i kako bi se zaštitile buduće generacije od posledica upotrebe duvana.

Smanjenje potrošnje duvana treba identifikovati kao klјučnu meru za postizanje cilјeva održivog razvoja.

Epidemija duvana je jedna od najvećih pretnji po javno zdravlјe sa kojom se svet ikada suočio, od koje umire preko 8 miliona lјudi širom sveta. Od ovog broja, više od 7 miliona smrtnih slučajeva rezultat je direktne upotrebe duvana, dok je oko 1,3 miliona smrtnih slučajeva rezultat izloženosti nepušača duvanskom dimu. U Srbiji najmanje 15 000 lјudi godišnje umire kao posledica upotrebe duvana.

U svetu 1,3 milijarde lјudi spada u korisnike duvana, pri čemu 80% živi u zemlјama sa niskim i srednjim prihodima, gde je teret obolevanja i umiranja kao posledica duvana najveći. Upotreba duvana dodatno doprinosi siromaštvu obzirom da se deo kućnog budžeta umesto na hranu i druge osnovne potrebe troši na kupovinu duvana. Takođe, upotreba duvana povećava troškove zdravstvene zaštite za lečenje bolesti izazvanih upotrebom duvana, kao i skraćenje očekivanog trajanja života i smanjenje kvaliteta života zbog obolevanja i/ili umiranja koji se mogu pripisati upotrebi duvana.

Prema Istraživanju o upotrebi duvanskih i srodnih proizvoda među populacijom starosti 18-64 godine u Srbiji koje je sprovedeno u decembru 2023. godine, više od trećine odraslog stanovništva (37,9%) povremeno ili svakodnevno puši cigarete, u najvećem procentu osobe u starosnoj grupi 35-44 godine. Takođe, 85% stanovnika uzrasta 18-64 godine navelo je da je izloženo duvanskom dimu u ugostitelјskim objektima, a 43% na svom radnom mestu. Istovremeno skoro četvrtina anketiranih (23%) navodi da je izloženo aerosolima elektronskih cigareta, a trećina (33%) navodi da im to smeta. Prema rezultatima ovog Istraživanja, pušenje nije dozvolјeno u manje od jedne petine domaćinstava.

Tema ovogodišnjeg Svetskog dana bez duvana je „Zaštitimo decu od uticaja duvanske industrije“.

Cilј ovogodišnje kampanje je informisanje javnosti o opasnostima upotrebe duvana, kao i o poslovnim praksama duvanskih kompanija usmerenim na mlade obzirom da se procenjuje da 37 miliona mladih uzrasta od 13 do 15 godina u svetu koristi duvan. Takođe kampanja je usmerena na aktivnosti koje treba preuzeti kako bi lјudi širom sveta mogli da ostvare svoje pravo na zdravlјe i zdrav život i da se zaštite buduće generacije.

Proizvodi kao što su elektronske cigarete i nikotinske kesice i/ili snus postaju sve popularniji među mladima. Procenjuje se da je 12,5% adolescenata u Evropskom regionu koristilo e-cigarete 2022. godine u poređenju sa 2% odraslih. U nekim zemlјama regiona, stope upotrebe e-cigareta među školskom decom su 2-3 puta veće od stopa pušenja cigareta.

Prema poslednjim podacima iz Istraživanja ponašanja u vezi sa zdravlјem dece školskog uzrasta u Republici Srbiji 2022.godine, jedna petina učenika uzrasta 11, 13 i 15 godina (19,7%) je probala elektronske cigarete tokom života, pri čemu korišćenje elektronskih cigareta i snusa raste sa uzrastom.

U cilju sprečavanja nastanka zavisnosti od duvanskih proizvoda kod mladih, Zavod za javno zdravlje Pančevo kontinuirano sprovodi svake školske godine edukacije na temu štetnosti duvanskih proizvoda sa učenicima šestih razreda osnovnih škola u Južnobanatskom okrugu.

Zašto duvanska industrija cilјa na mlade?

Da bi nastavila da zarađuje milijarde dolara prihoda, duvanska industrija treba svake godine da zameni milione potrošača koji umiru od posledica upotrebe duvanskih proizvoda i onih koji prestanu da puše. Da bi postigla ovaj cilј, duvanska industrija radi na stvaranju okruženja koje promoviše prihvatanje svojih proizvoda među budućim generacijama, uklјučujući aktivno lobiranje za slabu regulativu, kako bi se osiguralo da su njeni proizvodi dostupni i pristupačni. Industrija takođe razvija proizvode i taktike oglašavanja koje su privlačne deci i adolescentima, dopirući do njih putem društvenih medija i platformi za „striming“.

Industrija namerno prodaje smrtonosnu zavisnost mladim lјudima, stoga Svetski dan bez duvana 2024. godine poziva vlade i zajednicu za kontrolu duvana da zaštite sadašnje i buduće generacije i da duvansku industriju smatraju odgovornom za štetu koju uzrokuje.

O elektronskim cigaretama i „vejp“ uređajima

E-cigarete sa nikotinom izazivaju veliku zavisnost i štetne su po zdravlјe. Globalno, tržište brzo raste, sa velikom raznolikošću proizvoda i atraktivnih ukusa, koji se agresivno plasiraju deci i mladima. Ovo je dovelo do široke upotrebe ovih proizvoda među mlađom decom i adolescentima sa stopama koje premašuju upotrebu odraslih u mnogim zemlјama.

E-cigarete se često promovišu kao manje štetna alternativa konvencionalnim cigaretama; međutim, do danas, nije dokazano da je komercijalizacija (prodaja, uvoz, distribucija ili proizvodnja) e-cigareta kao potrošačkih proizvoda imala neto-korist za javno zdravlјe. Umesto toga, sve je više alarmantnih dokaza o njihovim štetnim uticajima na zdravlјe stanovništva.

Neophodne su hitne mere za sprečavanje upotrebe e-cigareta i borbu protiv zavisnosti od nikotina, uz sveobuhvatan pristup kontroli duvana, a u svetlu nacionalnih okolnosti.

Tamo gde zemlјe dozvolјavaju komercijalizaciju e-cigareta kao potrošačkih proizvoda, neophodna je jaka regulacija. Ovo uklјučuje, u najmanju ruku:

  • Regulisanje e-cigareta kako bi se smanjila njihova privlačnost i šteta za stanovništvo, uklјučujući:

– Zabranu svih aroma, uklјučujući mentol i sintetičke analoge mentola;

– Zabranu atraktivnih i/ili promotivnih karakteristika u vezi sa prezentacijom i pakovanjem proizvoda, kao što su boje ili svojstva boja, atraktivni deskriptori, uklјučujući imena;

– Regulatorne funkcije koje omogućavaju korisniku da manipuliše proizvodom nakon prodaje;

– Ograničavanje koncentracije i količine nikotina, kako bi se smanjio rizik od zavisnosti;

– Podešavanje maksimalne zapremine za kertridže za e-cigarete, kako bi se ograničila izloženost i upotreba toksičnih supstanci;

– Podešavanje maksimalne snage baterije, kako bi se ograničio uticaj snage na isporuku nikotina i toksičnih supstanci;

– Zabranu funkcija uređaja koje dozvolјavaju prenos informacija trećim stranama i od njih (uklјučujući proizvođače), kao što su veze sa aplikacijama za pametne telefone, koje se mogu koristiti za prikuplјanje ličnih podataka, detalјa topografije korišćenja ili za dalјinsko upravlјanje proizvodom;

– Zabrana aditiva koji imaju kancerogena, mutagena i reprotoksična svojstva.

  • Zaštita javnosti od obmanjujućih tvrdnji, kao što su lažne tvrdnje o bezbednosti ili efikasnosti prestanka pušenja cigareta.
  • Zabrana prodaje e-cigareta deci, kontrola lanca snabdevanja kako bi se smanjio rizik da deca dobiju pristup i sprovođenje ovih ograničenja protiv odgovornih subjekata.
  • Primena mera kontrole duvana na e-cigarete, uklјučujući mere smanjenja ponude i potražnje na osnovu Okvirne konvencije o kontroli duvana SZO.
  • Jačanje monitoringa i nadzora kako bi vlade imale uvid u realnom vremenu u vezi sa korišćenjem e-cigareta i obrascima upotrebe (uklјučujući dvostruku i višestruku upotrebu sa cigaretama i drugim duvanskim proizvodima) za usmeravanje regulatorne akcije.
  • Jačanje sprovođenja kako bi se osiguralo da su gore navedene mere efikasne.
  • Delјenje informacija o štetnim efektima upotrebe e-cigareta sa javnošću.

Bez obzira na to da li zemlјe zabranjuju prodaju e-cigareta ili dozvolјavaju komercijalizaciju kao potrošačke proizvode, ove radnje treba preduzeti zajedno sa merama za motivisanje i pomoć postojećim korisnicima duvanskih proizvoda da prestanu sa upotrebom duvana koristeći proverene metode.

Strategije prestanka pušenja treba da budu zasnovane na najbolјim dostupnim dokazima o efikasnosti, sinergističke sa drugim merama kontrole duvana i da podležu praćenju i evaluaciji.

https://www.zjzpa.org.rs/svetski-dan-bez-duvana-31-maj-2024-godine/

Zavod za javno zdravlje Pančevo          

https://www.facebook.com/zjzpa

https://www.instagram.com/zjzpancevo/