Skupština opštine Opovo: Na 38 sednici lokalnog parlamenta usvojen i drugi ovogodišnji rebalans opštinskog budžeta

31/05/2024

Na 38 sednici lokalnog parlamenta usvojen i drugi ovogodišnji rebalans opštinskog budžeta

OPOVO, 31. maj 2024 – Nakon tri nedelje od prethodne sednice Skupštine opštine Opovo, usvojen je i drugi ovogodišnji rebelans opštinskog budžeta, koji je obrazložio predsednik opštine Miloš Markov. Ukupan budžet je projektovan na nivou od 553.465.874 dinara, a povećanje je rezultat uvećanja prihoda iz budžeta (izvor finansiranja 01) u iznosu od 4.830.400 dinara.
Raspoređena preneta neutrošena budžetska sredstva iz 2023. godine iznose ukupno 50.602.000 dinara. U okviru prihoda i primanja iz budžeta, povećani su prihodi po osnovu poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari, poreza na ostale prihode, poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige, komunalne takse, poreza na prenos apsolutnih prava. Planirani sopstveni prihodi Opštinske narodne biblioteke i sredstva Predškolske ustanove – roditeljski dinar, ostaju nepromenjeni.
Na rashodnoj strani izvršeno je preusmeravanje sredstava između aproprijacija u okviru razdela Opštinska uprava. U cilju obezbeđivanja nesmetanog funkcionisanja i kontinuiranog pružanja usluga iz oblasti komunalnih delatnosti, u delu vodosnabdevanja, planirana je subvencija za JP Mladost Opovo u iznosu od 9.000.000 dinara.
Odlukom o izmenama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Opštine Opovo u delu Tarifa naknda za korišćenje javnih površina pod tačkom A), tarifni broj 1, podtačka 1) menja se i glasi „1) Za obavljanje poslovne delatnosti (privremeni objekti – kisoci, drugi manji montažni objekti i drugi slični objekti za prodaju robe na malo, za pružanje ugostiteljskih, zanatskih usluga i drugih uslužnih delatnosti) nadoknada se utvrđuje dnevno u dinarima: dinara/m² – I zona (2,46) – II zona (1,72) – III zona (1,17).
U poslednjoj tački dnevnog reda usvojeno je Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JP „Mladost“ Opovo za 2024. godinu.

 

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

Odloženo prskanje komaraca za sledeću sedmicu

Odloženo prskanje komaraca za sledeću sedmicu

OPOVO, 19. Jun 2024 Opština Opovo obaveštava građane da je  planiran tretman suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha i sa zemlje  planiran za četvrtak 20.06.2024. godine odložen za sledeću nedelju. Razlog odlaganja je previše visoka temperatura i tretman ne bi...

najnovije

najčitanije