JP Mladost: Havarija na cevovodu u Barandi

JP Mladost: Havarija na cevovodu u Barandi

Havarija na cevovodu u Barandi

Baranda, 1. avgust 2022
Zbog havarije na cevovodu u ulici Petra Drapšina u Barandi biće obustavljena isporuka vode stanovnicima ovog mesta u periodu od 23h do 05h ujutro. Od pet časova do sedam ujutro će se privremeno pustiti voda kako bi se zadovojile osnovne potrebe domaćinstava.
Od sedam ujutro će se ponovo obustaviti vodosnabdevanje do popravke i normalizacije vodosnabdevanja koja se oćekuje sutra tokom prepodnevnih sati.

Opština Opovo: Markov rezigniran jednostranim potezom „Laste“, hitno formiranje radne grupe

Opština Opovo: Markov rezigniran jednostranim potezom „Laste“, hitno formiranje radne grupe

Markov rezigniran jednostranim potezom „Laste“, hitno formiranje radne grupe
Opovo, 1. avgust 2022
Povodom novonastale situacije sa preduzećem „Lasta“, predsednik opštine Opovo, Miloš Markov, obratio se sledećim saopštenjem.
U utorak, 26. jula održan je sastanak sa predstavnicima „Laste“ na kojem su prisustvovali predsednik opštine Miloš Markov, vd direktora JP „Mladost“ Slavko Mančev, Živorad Simić, direktor PJ Avala i Branislav Stanković direktor odseka za komercijalne poslove i marketing,  najavljen je i generalni direktor, Vladan Sekulić, međutim zbog drugih obaveza on nije uspeo da prisustvuje ovom sastanku.

Kao tema koja je prvenstveno najavljena bilo je povećanje cena pojedinačnih karti, markica kao i mesečne subvencije koje opština plaća ovom preduzeću, o čemu se na sastanku i raspravljalo. Napominjem da smo na prethodnom sastanku koji je održan u maju, uvažili zahtev da se mesečna subvencija uveća i to smo obezbedili rebalansom budžeta na skupštini i taj iznos sa 300.000 dinara mesečno, povećali na 400.000 dinara, što je u globalu na godišnjem nivou 4,8 miliona dinara.

Na osnovu analitike sa kojom su predstavnici „Laste“ izašli, gde su predočili činjenicu da su tri polaska nerentabilna i da će oni morati da ih ukinu, mi smo strikno izašli sa stavom da je tako nešto neopravdano i nije u interesu stanovnika i putnika sa teritorije naše opštine, i da želimo da pored svega nađemo alternativno rešenje, ponovo razmotrimo sve mogućnosti, eventualno opet povećamo mesečni iznos subvencije i slično. Bez valjanog zaključka ili dogovora za koji nismo dobili prostor od predstavnika Laste, oni su samoinicijativno povukli taj potez i bez obaveštenja ukinuli tri polaska. Na taj način su putnici dovedeni u nezavidan položaj, a mi kao predstavnici lokalne samouprave ostali bez pravog načina da pomognemo našim sugrađanima koji putuju Lastom.

Inače, svakodnevno dobijamo pritužbe putnika na kašnjenje polazaka, na kvalitet vozila, na spajanje linija i slične probleme sa kojma se putnici sa naše teritorije susreću. Za sve ove stvari smo pokušavali da obavestimo predstavnike Laste, a sve u dobroj nameri i želji da se uslovi poboljšaju, međutim bez uspeha.

Ova saradnja je započela kao partnerski odnos, zasnovan na obostranom interesu, ali da se polasci bez prethodnog obaveštavanja ili pokušaja da se problemi reše, ukinu, vidimo kao jedan jednostrani potez, i potez u kojem se ne uvažavaju potrebe obe strane i zbog toga smo vrlo rezignirani.

Povodom ove situacije odlučili smo da formiramo radnu grupu koja će se baviti problemom javnog prevoza gde na ovaj način pozivamo  građane koji putuju i dobro znaju situaciju na terenu da nam se pridruže i delegiraju pojedince koji će u radu radne grupe učestvovati i svojim iskiustvom pomoći u rešavanju problema prevoza.

Na kraju, ne želimo da odvajamo velika sredstva iz Budžeta, da odvajamo od dečijih igrališta, škole, doma zdravlja i slično, a da za uzvrat ne dobijamo kvalitet usluge koji je dogovoren.

Na kraju, kao srednjoškolac i student koristio sam usluge prevoza „Laste“ putovao do Beograda i nazad i mogu da konstatujem da je nekada, po pitanju „Laste“ situacija bila neuporedivo bolja. Što se tiče opštine Opovo, mi od ovog trenutka počinjemo na aktivnom rešavanju ovog problema, imamo komunikaciju i sa drugim prevoznicima i učinićemo sve da poboljšamo kvalitet života naših građana, a to i kroz aktivnosti oko poboljšanja kvaliteta nivoa usluga javnog prevoza ka Beogradu, saopštio je za Glas Opova predsednik opštine Miloš Markov.

Opštinska uprava Opovo: Poziv roditeljima srednjoškolaca koji pohađaju škole u Pančevu

Opštinska uprava Opovo: Poziv roditeljima srednjoškolaca koji pohađaju škole u Pančevu

: Poziv roditeljima srednjoškolaca koji pohađaju škole u Pančevu
Opovo, 1. avgust 2022
Obaveštavamo  roditelje dece koja pohađaju srednje škole u Pančevu, da se do 10. avgusta jave u Opštinu Opovo sa podacima iz lične karte deteta ili prijave prebivališta, nekim dokumentom iz škole, tipa potvrde,  radi regulisanja prava subvencionisanja prevoza učenika srednjih škola.

Jp Mladost: Baranda trenutno bez vode

Jp Mladost: Baranda trenutno bez vode

Baranda trenutno bez vode
Opovo, 1. Avgust 2022
Obaveštavaju se građani Barande da zbog havarije na uličnoj mreži trenutno nemaju vode. Ekipa Jp “Mladost”je na terenu i radi na otklanjanju kvara. 

Udruženje Srpski krajevi: Javni poziv – sistematska zamjena/uspostava zemljišne knjige po podacima novog katastarskog premjera

Udruženje Srpski krajevi: Javni poziv – sistematska zamjena/uspostava zemljišne knjige po podacima novog katastarskog premjera

JAVNI POZIV

           Obavještavaju se građani i pravna lica da su na dijelu područja Federacije Bosne i Hercegovine pokrenute aktivnosti na pripremi podataka i izradi dokumentacije za sistematsku zamjenu/uspostavu zemljišne knjige po podacima novog katastarskog premjera.

Navedene aktivnosti se provode temeljem Sporazuma o zajmu – Projekt registracije nekretnina, dodatno finansiranje – između Bosne i Hercegovine i Međunarodne Banke za obnovu i razvoj – IBRD (u daljem tekstu: „Banka“) koji je potpisan 02. srpnja 2020. godine, te Odluke o ratifikaciji sporazuma o zajmu („Službeni glasnik BiH“, Međunarodni ugovori br. 19/20 od 19. prosinca 2020. godine), a sve u cilju pružanja podrške uspostavi i zamjeni zemljišne knjige, i razvoju održivog sustava registracije nekretnina sa usaglašenim evidencijama katastra i zemljišne knjige u Federaciji BiH. Projektnim aktivnostima upravlja Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

U toku pripreme za pokretanje postupka zamjene/uspostave zemljišne knjige, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je sa nadležnim organima, Jedinicama lokalne samouprave (JLS) i Općinskim sudovima (OS), potpisala Sporazume kojim su regulisani međusobni odnosi i obaveze koji se odnose na aktivnosti ažuriranja podataka o nekretninama i zamjenu/uspostavu zemljišne knjige u 2. fazi Projekta. Nakon potpisivanja navedenih Sporazuma, proveden je tenderski postupak i Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je sa najpovoljnijim ponuđačem zaključila ugovor o izvođenju radova na pripremi podataka i izradi potrebne dokumentacije (prijavnih listova za parcele i diobnih planova za zgrade) neophodne za zamjenu/uspostavu zemljišne knjige za navedene katastarske općine.

U sklopu ovih aktivnosti, a radi prenosa upisa o etažnim jedinicama iz Knjige položenih ugovora u zemljišnu knjigu, obaveza izvođača radova je da izradi prijavne listove za parcele i diobne planove etažiranja zgrada na području katastarske općine. U tom smislu, izvođač je ovlašten da nakon identificiranja nekretnina koje se nalaze na području predmetnih katastarskih općina izradi potrebnu tehničku dokumentaciju koja će se nakon pregleda i ovjere iste od strane nadležnih općinskih službi predati u općinski sud, nakon čega će se kod nadležnog zemljišnoknjižnog ureda po službenoj dužnosti pokrenuti postupak zamjene/uspostave zemljišne knjige na podacima novog katastarskog premjera.

Stoga, pozivamo sva fizička i pravna lica sa područja katastarskih općina datih u nastavku ovog teksta, da ovlaštenom izvođaču omoguće pristup i dostave dokumentaciju potrebnu za ažuriranje evidencija o nekretninama u katastru i zemljišnoj knjizi, te na taj način registruju svoje nekretnine i upišu prava na nekretninama bez dodatnih troškova i plaćanja sudskih taksi.

Nekretnine i prava na nekretninama koje se ne registriraju i upišu u okviru ove, sistematske uspostave/zamjene zemljišne knjige, će se u skladu sa zakonom regulisati po pojedinačnom zahtjevu i na teret zainteresiranih stranaka.

Za sve dodatne informacije na raspolaganju je Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina, dodatno finansiranje pri Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko – pravne poslove sa kontakt informacijama:

rerp_fbih@fgu.com.ba

+387 33 586 064

Popis Općinskih sudova JLS i katastarskih općina na kojima se realizuje Projekt možete preuzeti OVDE

Instrukcije za davaoce besplatne pravne pomoći možete preuzeti OVDE