Sportsko rekreativno udruženje „Soko“ Sefkerin: Najava XXI seoske olimpijade

Sportsko rekreativno udruženje „Soko“ Sefkerin: Najava XXI seoske olimpijade

Najava XXI seoske olimpijade

SEFKERIN, 23. jun 2021 – U nedelјu 27. juna sa početkom u 10:00 časova na školskom terenu u Sefkerinu održaće se tradicionalna Seoska olimpijada.

Streličarski klub „Pančevo“ iz Pančeva će demonstrirati svoje veštine sa lukom i strelom.

Treća po redu trka trotinetima za najmlađe (do 6. godina i od I do IV razreda) počeće u 10:20.

I ove godine održaće se trka beba, starosti do godinu dana, sa početkom u 10:30.

Sportske discipline:

PIKADO: za školski uzrast kategorija od I do VI razreda; kategorija stariji od (13 godina) 2007- og godišta

TRČANJE U DŽAKU: za školski uzrast kategorija od I do IV i od V do VIII razreda.

SKOK U DALJ IZ MESTA: za školski uzrast kategorija do VIII razreda; kategorija stariji od 14 godina.

BACANJE KAMENA S` RAMENA (stariji od 14 godina)

ŠUTIRANJE PENALA (stariji od 10 godina)

UBACIVANJE TROJKI U KOŠ (stariji od 11 godina).

PROPOZICIJE I KATEGORIJE za takmičarske discipline

PIKADO: Takmičari nastupaju u muškoj i ženskoj kategoriji: za školski uzrast kategorija od I do VI razreda i stariji od (13. godina) 2007- og godišta. Pravila takmičenja za pikado su sledeća. Gađa se sa udalјenosti od 3 metra na visini od 1.7 metara, sa PET hitaca u kružnu metu koncentričnih krugova. Broje se samo one strelice koje ostanu u meti najmanje pet sekundi. U slučaju da neka od strelica obori neku stelicu koja se već nalazi u meti, priznaje se postignuti rezultat oborene strelice. Pobednik je takmičar sa najvećim brojem krugova. Ako dva ili više takmičara imaju isti broj krugova, bolјi je takmičar koji ima više pogodaka u 10, 9, 8, 7 itd.

TRČANJE U DŽAKU: Takmičari nastupaju u muškoj i ženskoj kategoriji, za školski uzrast kategorija od I do IV i od V do VIII  razreda. Pravila takmičenja za trčanje u džaku su sledeća: staza je dugačka 25 metara (travnjak). Takmičar ulazi u džak koji drži rukama (ne sme vezivati ili kačiti džak za pojas) i skače do cilјa. U slučaju većeg broja

takmičara formiraće se ekipe od pet takmičara, pobednici iz tih trka odlaze u finalnu trku.

SKOK U DALJ IZ MESTA: Takmičari nastupaju u muškoj i ženskoj kategoriji, starosne granice za : školski uzrast do VIII razreda; i starije od 14 godina. Pravila takmičenja za skok u dalј iz mesta su sledeća: svaki takmičar ima pravo na dva pokušaja da skoči iz mesta što dalјe. Takmičar prilikom izvođenja skoka mora voditi računa o prestupu. Merenje skoka se vrši tako što se gleda otisak zadnjeg dela tela. Dužina skoka određuje plasman. U slučaju da takmičari imaju ostvarene skokove iste dužine, ti takmičari će skakati naizmenično dok se ne dobije pobednik.

SKOK U DALJ IZ MESTA: Takmičari nastupaju u muškoj i ženskoj kategoriji, starosne granice za : školski uzrast do VIII razreda; i starije od 14 godina. Pravila takmičenja za skok u dalј iz mesta su sledeća: svaki takmičar ima pravo na dva pokušaja da skoči iz mesta što dalјe. Takmičar prilikom izvođenja skoka mora voditi računa o prestupu. Merenje skoka se vrši tako što se gleda otisak zadnjeg dela tela. Dužina skoka određuje plasman. U slučaju da takmičari imaju ostvarene skokove iste dužine, ti takmičari će skakati naizmenično dok se ne dobije pobednik.

BACANJE KAMENA S` RAMENA: Takmičari nastupaju u jednoj kategoriji, starosne granice stariji od 14. godina. Pravila takmičenja za bacanje kamena s` ramena su sledeća: svaki takmičar ima pravo na dva pokušaja da kamen baci što dalјe. Kamen je težine 10 kilograma. Takmičar prilikom bacanja mora voditi računa o prestupu. Dalјina određuje plasman. U slučaju da takmičari ostvare istu dalјinu, ti takmičari naizmenično bacaju kamen dok se ne dobije pobednik.

ŠUTIRANJE PENALA: Takmičari nastupaju u jednoj kategoriji, stariji od 10. godina. Pravila takmičenja za šutiranje penala su sledeća: svaki takmičar ima obeleženih pet pozicija sa po jednom fudbalskom loptom, i početno rastojanje do malog gola je 20 metara. Pobednik je onaj takmičar     koji ima najviše pogodaka. U slučaju da takmičari ostvare isti broj pogodaka, pobednik će biti takmičar koji je utrošio najmanje vremena za izvođenje.

UBACIVANJE TROJKI: Takmičari nastupaju u jednoj kategoriji, starosna granica je: stariji od 11 godina. Pravila takmičenja za ubacivanje trojki su sledeća: takmičar ima obeležene tri pozicije sa po tri košarkaške lopte, što znači da svaki takmičar ima ukupno devet pokušaja. Pobednik je onaj takmičar koji ima najviše ubačenih trojki, u slučaju da takmičari ostvare isti broj ubačenih trojki, pobednik je onaj takmičar koji je utrošio najmanje vremena za izvođenje.

– Svi zainteresovani mogu se prijaviti maksimalno u dve discipline.

– OVAJ PROGRAM JE UJEDNO I POZIV ZA UČEŠĆE!

– Svi učesnici na olimpijadi treba da su lekarski pregledani i učestvuju na svoju vlastitu odgovornost.

– Učesnici sami snose putne troškove kao i troškove boravka.

– Posle završene olimpijade za sve učesnike predviđen je ručak.

– Rok za prijave je do 23.06.2021. godine.

Prijave slati na e-mail: sokosefkerin@yahoo.com

Bliže informacije na: 065 377 1268 Dragan Ristić

Preuzimanje ambalaže od sredstava za zaštitu bilja: U akciji prikupljeno 310 kilograma otpada

Preuzimanje ambalaže od sredstava za zaštitu bilja: U akciji prikupljeno 310 kilograma otpada

U akciji prikupljeno 310 kilograma otpada

OPOVO, 23. jun 2021 – U organizovanoj akciji preuzimanja ambalaže   od sredstava za zaštitu biljaprikupljeno je 310 kg otpada  na teritoriji opštine Opovo.

Uzimajući u obzir grubu procenu prodatih preparata, poljoprivrednici su veću količinu ovog opasnog otpada bacili zajedno sa komunalnim otpadom ili u atar.

Pre svega, poljoprivrednici moraju imati svest o tome da rukuju preparatima koji mogu naneti  štetu zdravlju ljudi, životinja i životnoj sredini i zbog toga se moraju pridržavati 
preporuka u vezi odlaganja ove ambalaže.

Sistem upravljanja ovom vrstom otpada podrazumeva njegovo sakupljanje, trokratno ispiranje ambalaže i predavanje ovlašćenom operateru. Svako od nas, svaki pojedinac deo  je tog sistema i svi smo odgovorni za zagađenje koje izazivamo neadekvatnim postupanjem ovim ili bilo kojim drugim otpadom. (M.M.)                                                                                      

Predškolska ustanova Bambi: Završne priredbe za predškolce

Predškolska ustanova Bambi: Završne priredbe za predškolce

Završne priredbe za predškolce

OPOVO, 24. jun 2021 – Završne priredbe predškolaca realizovane su u sva četiri opštinska mesta. Okruženje u kojem su se odigrale priredbe bile su uz osmeh, dečju radost, pesmu i igru.  Deca su zajedno sa vaspitačima napravili prijatnu atmosferu gde su roditeljima pokazali sve ono što su u prethodnom period naučili i što će nositi dalje kroz život, a to je najpre vedar duh i drugarstvo.

Tekst i foto: PU „Bambi“ Opovo