Lokalna poreska administracija: NAKNADA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE

Lokalna poreska administracija: NAKNADA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE

NAKNADA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE

Opovo, 22. jul 2020;

Loklana poreska administracija obaveštava preduzetnike, pravna lica i poljoprivredna gazdinstva (koja su u sistemu pdv-a) da najkasnije do 31.07.2020. godine podnesu prijavu sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine koja se podnosi organu jedinice lokalne samouprave (obrazac 1) .

Napomene u vezi sa unosom podataka u prijavu- Obrazac 1:

Potrebno je u prijavi navesti period i godinu na koje se prijava odnosi;

Unosi se tačan iznos godišnjeg prihoda iz prethodne godine (ne u hiljadama dinara);

U polje, „jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost“ unosi se ukupan broj jedinica lokalnih samouprava, odnosno gradskih opština u kojima obveznik naknade obavlja pretežnu delatnost.  

Generacija 2012 – 2020: MATURSKI GODIŠNJAK OŠ „DOSITEJ OBRADOVIĆ“

Generacija 2012 – 2020: MATURSKI GODIŠNJAK OŠ „DOSITEJ OBRADOVIĆ“

MATURSKI GODIŠNJAK OŠ „DOSITEJ OBRADOVIĆ“

Opovo, 22. jul 2020;

U junu smo ispratili još jednu generaciju maturanata Osnovne škole „Dositej Obradović“. Naši „školarci“ iz Sakula, Barande, Opova i Sefkerina, rođeni 2005/2006. godine, završili su osnovnu školu i sada ih čeka nastavak obrazovanja u srednjim školama. Kao i svake godine urađen je maturski godišnjak, čiju izradu i štampu finansira lokalna samouprava i uručuje se svakom maturantu. Ovogodišnju publikaciju možete pogledati na našem portalu:

Tretiranje komaraca: CEO PROCES POD MAKSIMALNOM KONTROLOM

Tretiranje komaraca: CEO PROCES POD MAKSIMALNOM KONTROLOM

CEO PROCES POD MAKSIMALNOM KONTROLOM

Opovo, 22. jul 2020;

Situacija sa brojnošću populacije komaraca nije dobra u celom Potamišju, kao i u dolinama svih većih reka u Vojvodini. Razlog tome leži u poznom kišnom periodu i veoma kasnom izlivanju reka i netipičnom visokom vodostaju u junu.

Kako prethodni tretmani na teritoriji Opštine Opovo nisu dali zadovoljavajuće rezultate, Opština Opovo će tokom celog procesa pripreme i neposrednog tretiranja vršiti monitoring i inspekciju kako bi se akcija u četvrtak realizovala sa pozitivnim efektima.

„Radiće se tretman uz maksimalnu kontrolu svih inspekcijskih službi Opštine Opovo, od aerodroma i sipanja preparata do kontrole svih vozila na terenu koja će raditi tretman sa zemlje“, izjavio je predsednik opštine dr Zoran Tasić.