Lokalna poreska administracija: NAKNADA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE

image_pdfimage_print

NAKNADA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE

Opovo, 22. jul 2020;

Loklana poreska administracija obaveštava preduzetnike, pravna lica i poljoprivredna gazdinstva (koja su u sistemu pdv-a) da najkasnije do 31.07.2020. godine podnesu prijavu sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine koja se podnosi organu jedinice lokalne samouprave (obrazac 1) .

Napomene u vezi sa unosom podataka u prijavu- Obrazac 1:

Potrebno je u prijavi navesti period i godinu na koje se prijava odnosi;

Unosi se tačan iznos godišnjeg prihoda iz prethodne godine (ne u hiljadama dinara);

U polje, „jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost“ unosi se ukupan broj jedinica lokalnih samouprava, odnosno gradskih opština u kojima obveznik naknade obavlja pretežnu delatnost.