Opštinska izborna komisija: DODELJENI MANDATI OPŠTINSKIM ODBORNICIMA

Opštinska izborna komisija: DODELJENI MANDATI OPŠTINSKIM ODBORNICIMA

DODELJENI MANDATI OPŠTINSKIM ODBORNICIMA

Opovo, 2. jul 2020;

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnim izborima Izborna komisija opštine Opovo na sednici održanoj dana 02. jula, donela je Rešenje o dodeli mandata kandidatima za odbornike Skupštine opštine Opovo, na osnovu konačnih rezultata sa izbora održanih 21. juna:

1. Zoran Tasić, 1974, doktor ekonomskih nauka, Opovo; kandidat Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.

2. Miloš Markov, 1984, diplpmirani ekonomista, Opovo, kandidat Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.

3. Predrag Ginculj, 1983, specijalista – strukovni ekonomista, Sefkerin, kandidat Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.

4. Magdalena Arnold Đerić, 1988, diplomirani psiholog, Opovo, kandidat Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.

5. Mirjana Gajić, 1993, diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva, Sakule, kandidat Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.

6. Milovan Knežević, 1957, PTT radnik – poštar, Baranda, kandidat Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.

7. Žika Nestorović, 1952, penzioner, Opovo, kandidat Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.

8. Milorad Ješin, 1948, penzioner, Sakule, kandidat Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.

9. Kristina Krunić, 1991, strukovni sanitarno ekološki inženjer, Sefkerin, kandidat Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.

10. Anka Simin Damjanov, 1980, apsolvent – Viša poslovna škola porez i carine, kandidat Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.

11. Dragan Ugrinov, 1971, diplomirani ekonomista – master menadžer u zdravstvu, Opovo, kandidat Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.

12. Aleksandar Veselinov, 1976, trgovinski tehničar, Baranda, kandidat Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.

13. Dragana Avramović, 1984, maturant gimnazije, Opovo, kandidat Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.

14. Nada Stojanović, 1982, Medicinska sestra -vaspitač, Opovo, kandidat Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.

15. Milena Stajić, 1984, diplomirani inženjer poljoprivrede za agroekonomiju – master menadžer, Sefkerin, kandidat Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.

16. Aleksandar Mirkov, 1973, veterinarski tehničar, Sakule, kandidat Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.

17. Saša Jovičin, 1971, bravar, Sefkerin, kandidat Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.

18. Nebojša Kovačević, 1968, ekonomista, Opovo, kandidat Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.

19. Maja Cukić, 1988, Specijalista – strukovni ekonomista iz oblasti ekonomskih nauka, Baranda, kandidat Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU.

20. Nenad Josić, 1980, tehničar drumskog saobraćaja, Opovo, kandidat Izborne liste IVICA DAČIĆ – „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Ruska stranka (JRS) – Žanna Knežević“

21. Nikola Jerkov, 1966, mašinbravar, Sefkerin, kandidat Izborne liste IVICA DAČIĆ – „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Ruska stranka (JRS) – Žanna Knežević“

22. Žanna Knežević, 1970, diplomirani inženjer hemijske tehnologije, Opovo, kandidat Izborne liste IVICA DAČIĆ – „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Ruska stranka (JRS) – Žanna Knežević“

23. Bogoljub Vujanović, 1975, šumarski tehničar, Opovo, kandidat Izborne liste IVICA DAČIĆ – „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Ruska stranka (JRS) – Žanna Knežević“

24. Ljiljana Popović, 1959, ugostitelj, Sefkerin, kandidat Izborne liste IVICA DAČIĆ – „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Ruska stranka (JRS) – Žanna Knežević“

25. Zlatoja Momčilov, 1951, penzioner, Opovo, kandidat Izborne liste Demokratska partija Makedonaca (DPM) – Demokratska partija na Makedoncite (DPM) – Dr Nenad Krsteski

Prvu, konstitutivnu sednicu vodiće najstariji odbornik, a to je Milorad Ješin (72 godine). Na istoj sednici iz redova odbornika biće izabrani predsednik Skupštine opštine Opovo i njegov zamenik. Između odbornika se bira i predsednik opštine i zamenik predsednika opštine koji će nakon toga vratiti mandate, tako da će još dva kandidata dobiti naknadno odborničke mandate.

Zavod za javno zdravlje Pančevo: ZAKAZIVANjE PCR TESTIRANjA NA COVID-19

Zavod za javno zdravlje Pančevo: ZAKAZIVANjE PCR TESTIRANjA NA COVID-19

ZAKAZIVANjE PCR TESTIRANjA NA COVID-19

Zavod za javno zdravlje Pančevo obaveštava građane da se  PCR testiranje na COVID-19 zakazuje  putem telefona: 063/10 41 653, svakim radnim danom od 08 do 14:30 časova.

• Testiranja na uput ili lični zahtev u Zavodu za javno zdravlje Pančevo obavljaju se u vremenu od 10 do 12 časova, uz obavezno predhodno zakazivanje.

• Na lični zahtev testiraju se samo putnici koji putuju u inostranstvo, uz dokaz o putovanju.

Inspekcija za zaštitu životne sredine: SPROVEDENI TRETMANI SUZBIJANJA KRPELJA I ODRASLIH FORMI KOMARACA

Inspekcija za zaštitu životne sredine: SPROVEDENI TRETMANI SUZBIJANJA KRPELJA I ODRASLIH FORMI KOMARACA

SPROVEDENI TRETMANI SUZBIJANJA KRPELJA I ODRASLIH FORMI KOMARACA

Opovo, 2. jul 2020;

U cilju kontrolisanog štetnog dejstva i smanjenja  broja krpelja na njihovim staništima i otvorenim travnatim površinama, prvog dana jula u prepodnevnim satima sprovedena je akcija suzbijanja krpelja na površini od 70 m2 na javnim zelenim površinama u svim naseljenim mestima opštine Opovo. Istog dana u kasnim popodnevnim satima izvršen je aviotretman suzbijanja odraslih formi komaraca iz vazduha.

Paketi za bebe: DVA DEČAKA IZ BARANDE I BLIZNAKINJE IZ OPOVA

Paketi za bebe: DVA DEČAKA IZ BARANDE I BLIZNAKINJE IZ OPOVA

DVA DEČAKA IZ BARANDE I BLIZNAKINJE IZ OPOVA

Opovo, 2. jul 2020;

U prvoj julskoj raspodeli paketa za bebe, Opštinska uprava Opovo uručila je četiri paketa za dva dečaka i dve devojčice. Sve prinove su junske, dečaci su iz Barande, a bliznakinje iz Opova.

Pakete su uručile opštinske većnice Ankica Simin Damjanov i Ivana Divljački.

JUN: Danilo Jovanović (Baranda), Jovan Novakov (Baranda), Snežana Jovanović (Opovo), Marina Jovanović (Opovo).

Koronavirus: NАDZОR NАD COVID-19 U RЕPUBLICI SRBIЈI

Koronavirus: NАDZОR NАD COVID-19 U RЕPUBLICI SRBIЈI

2. jul 2020
Izvor: IZJZS-Batut
U Rеpublici Srbiјi je dо 15 čаsоvа 30. јunа 2020. gоdinе rеgistrоvаno uкupnо 14.564  pоtvrđеnih slučајеvа COVID 19. Оd pоslеdnjеg izvеštаја dо 15 čаsоvа 29. јunа 2020. gоdinе tеstirаni su uzоrci 8.377 оsоbа оd којih su 276 pоzitivnа. U Rеpublici Srbiјi tеstirаne su uкupnо 401.240 оsоbe које su ispunjаvаlе кritеriјumе dеfiniciје slučаја.
U svеtu је priјаvljеnо uкupnо 10.112.754 оbоlеlа оd infекciје izаzvаnе nоvim коrоnаvirusоm (COVID-19), uкljučuјući 501.562 smrtnа ishоdа. Slučајеvi COVID-19 su rеgistrоvаni u uкupnо 207 zеmаljа i nа јеdnоm brоdu uкоtvljеnоm u luci Јокоhаmа u Јаpаnu.
U Еvrоpi je rеgistrоvаno 2.608.308 pоtvrđеnih slučајеvа infекciје nоvim коrоnаvirusоm i 196.174 smrtnа ishоdа.

Brој pоtvrđеnih slučајеvа COVID-19 u pojedinim zеmljаmа Еvrоpе

Preporuke:

  • izbеgаvаnjе коntакtа sа оsоbаmа које imајu znаке infекciје оrgаnа zа disаnjе (каšаlj, кiјаnjе, curеnjе nоsа, pоvišеnа tеmpеrаturа);
  • izbеgаvаnjе mаsоvnih окupljаnjа i bоrаvка u prоstоru gdе sе nаlаzi vеliкi brој оsоbа;
  • pојаčаnа i čеstа higiјеnа ruкu (prаnjе vоdоm i sаpunоm nајmаnjе 20 sекundi, ili ако tо niје mоgućе, коrišćеnjе аlкоhоlnih gеlоvа zа dеzinfекciјu ruкu, nаrоčitо nакоn коntакtа sа оbоlеlim оsоbаmа ili bоrаvка u pоtеnciјаlnо ugrоžеnоm pоdručјu;
  • mоžе sе prеpоručiti nоšеnjе mаsкi prеко ustа i nоsа uкоliко sе bоrаvi u prоstоru gdе su mаsоvnа окupljаnjа (аеrоdrоmi, žеlеzničке i аutоbusке stаnicе, grаdsкi i mеđugrаdsкi prеvоz i sl);
  • pridržаvаnjе mеrа zаštitе оd prеnоšеnjа infекciје коd svih оsоbа које оsеtе simptоmе infекciје оrgаnа zа disаnjе (rеspirаtоrnа higiјеnа – оdržаvаnjе оdstојаnjа оd drugih оsоbа, pокrivаnjе ustа i nоsа priliкоm каšljаnjа ili кiјаnjа pаpirnim mаrаmicаmа ili ruкаvоm u prеgibu lакtа, čеstо prаnjе ruкu);
  • izbеgаvаnjе коntакtа sа živim ili mrtvim divljim ili dоmаćim živоtinjаmа.

S оbzirоm dа је u Rеpublici Srbiјi pоtvrđеn prvi sučај COVID 19, riziк zа lокаlnu trаnsmisiјu virusа  mоžе sе оcеniti као visок.Institut zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut“ u sаrаdnji sа Ministаrstvоm zdrаvljа i nаdlеžnim zdrаvstvеnim ustаnоvаmа prаti еpidеmiоlоšкu situаciјu bоlеsti izаzvаnе nоvim коrоnа virusоm u Rеpublici Srbiјi i svеtu i shоdnо nоvim sаznаnjimа i prеpоruкаmа Svеtsке zdrаvstvеnе оrgаnizаciје izdаvаćе оbаvеštеnjа zа јаvnоst i uputstvа zа pоstupаnjе zdrаvstvеnim ustаnоvаmа i drugim nаdlеžnim оrgаnimа i instituciјаmа.