Javni poziv za dodelu autosedišta za decu za 2024 godinu

Javni poziv za dodelu autosedišta za decu za 2024 godinu

Na  osnovu čl. 5. Odluke o socijalnoj zaštiti građana u opštini Opovo ( „ Opštinski službeni glasnok opštine Opovo“ br.  19/12,2/16,8/16,7/17, 6/18, 4/21 )   Opštinsko veće opštine Opovo raspisuje:

Javni poziv za dodelu autosedišta za decu za 2024 godinu

Pravo na dodelu autosedišta za decu mogu da ostvare roditelji deteta  koji su ostvarili pravo na „paket za bebe“ u 2024. godini ili u 2023. godini počev od aprila 2024. godine pa unzad zavisno od broja raspoloživih autosediša i broja podnetih zahteva, koji imaju prebivalište na teritoriji opštine i koji imaju u vlasništvu putničko vozilo.

Potrebno je da podnosilac zahteva  ispuni sledeće uslove:

  1. da je ostvario pravo na „Paket za bebe“
  2. da jedan od roditelja ili član zajedničkog domaćinstva deteta ima u vlasništvu putnički automobil.

Uz zahtev za dodelu autosedišta za decu, podnosilac je dužan da dostavi sledeće dokaze:

  1. Fotokopiju lične karte
  2. Fotokopiju saobraćajne dozvole za putnički automobil

Dokazi  se dostavljaju  u fotokopiji, a originalna dokumenta se proveravaju od strane opštine prilikom prijema zahteva.

Kriterijumi za rangiranje:

  1. Da je ostvario pravo na „paket za bebe“
  2. Da je jedan od roditelja ili član zajedničkod domaćinstva vlasnik putničkog automobila
  3. Broj dece u porodici kojima je autosedište potrebno ( kao pomoćni kriterijum u koliko bude više zahteva u odnosu na broj raspoloživih autosedišta)

Oglas ostaje otvoren 6 dana od dana objavljivanja.

 

OPŠTINSKO VEĆE
BROJ:
6-26/24
DANA:
22. 04. 2024. godine
O P O V O

U skladu sa čl. 70. Statuta opštine Opovo (“Opštinski službeni glasnik opštine Opovo” br. 2/19) i čl. 58. stav 1. Poslovnika o radu Opštinskog veća, Opštinsko Veće je na svojoj sednici , održanoj dana 08.02.2023. godine donelo sledeći:

ZAKLjUČAK

Utvrđuje se tekst Javnog poziva za dodelu autosedišta za decu i obrazuje se komisija za sprovođenje postupka odabira korisnika u sastavu:

  1. Ivana Vlah
  2. Saša Cvrkota
  3. Dragana Antić

Zadatak Komisije je da pregleda prispele zahteve, utvrdi  predlog  liste za odabir korisnika i isti dostavi Opštinskom veću na usvajanje .

Sastavni deo ovog zaključka je Javni poziv za dodelu autosedišta za decu.

REPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
OPŠTINA OPOVO
OPŠTINSKO VEĆE
BROJ: 06-08/2023
DANA: 08.02.2023. godine
O P O V O

ZAMENICA PREDSEDNIKA  OPŠTINE
Anka Simin Damjanov

Zahtev  možete preuzeti: OVDE

Završna konferencija EU projekta „Krug podrške“

Završna konferencija EU projekta „Krug podrške“

ОPOVO, 23. april 2024 – Završna konferencija projekta „Krug podrške“ održana je 22. aprila u sali Kulturnog centra Opovo. Projekat „Krug podrške“ je realizovala opština Opovo u saradnji sa Centrom za socijalni rad Opovo i udruženjem „Siguran život“, a uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“ koji implementira UNOPS (Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge).

Na konferenciji su se obratili predsednik Opštine Opovo Miloš Markov i Ivana Obradović/Glas Opova

Projekat se realizovao sa ciljevima da podrži uspostavljanje trajnih rešenja stambenog pitanja i da poveća šanse osetljivim socijalnim grupama za bolje pozicioniranje na tržištu rada kroz podizanje kapaciteta za (samo)zapošljavanje i poboljšanje životnog standarda. Na projektu su obezbeđene kuće za 5 ugroženih porodica opštine Opovo i sprovedene su obuke za članove korisničkih porodica prilagođene njihovim sposobnostima i afinitetima: za on-line marketing, vozački kurs, obuke za manikir i pedikir, pekarstvo, varilački zanat i slično, a i sprovedena je nabaka kućnog nameštaja i aparata za domaćinstvo kao i aparata za obavljanje poljoprivrednih, zanatskih i uslužnih delatnosti.

Na konferenciji su se obratili predsednik Opštine Opovo Miloš Markov i Ivana Obradović, menadžerka projekta, kao i predstavnici porodica obuhvaćenih projektom.

Galerija Jovan Popović: U subotu otvaranje izložbe „Preobražaj“ umetnice Nine Peleš

Galerija Jovan Popović: U subotu otvaranje izložbe „Preobražaj“ umetnice Nine Peleš

OPOVO, 23. april 2024 – U aprilskom repertoaru likovnog programa opovačke kulturne ustanove, u subotu, 27. aprila (19:00h) biće priređeno otvaranje izložbe „Preobražaj“ beogradske umetnice Nine Peleš, koja živi i radi u Londonu.
Izložbu će otvoriti direktorka galerije Katarina Nikolić Ralić, istoričarka umetnosti Ivana Milinković i autorka Nina Peleš.

Šah finale Kupa Vojvodine: Opovčki šahisti izborili nastup za finale državnog kupa

Šah finale Kupa Vojvodine: Opovčki šahisti izborili nastup za finale državnog kupa

Opovčki šahisti izborili nastup za finale državnog kupa

OPOVO, 23. april 2024
Na prvom ovogodišnjem nastupu, opovački šahisti su osvojili izvanredno četvrto mesto i izborili nastup na finalu Kupa Srbije. U Vršcu je od 19. do 21. aprila u hotelu „Vetrenječa“ održano je ekipno finale kupa Vojvodine uz učešće čak 26 ekipa. Igralo se na 4 table, tempo igre 1,5 sat po igraču uz bonifikaciju od 30 sekundi po odigramon potezu.

Opovački šahisti, u okviru priprema za predstojeću ligušku borbu uzeli su učešće na Finalu Kupa Vojvodine ali bez ambicija, dakle cilj je bio zapravo kontrola trenunte fome ali i test trenutnih  mogućnosti kako pojedinaca tako i ekipe. I pored nekompletnog sastava naši šahisti su zauzeli izuzetno visoko 4. mesto što im obezbedjuje plasman na Finale Kupa R.Srbije, ostavivši iza sebe mnoge renomirane i favorizovane ekipe.

Posebno moramo istaći nastup Živadina Mitrovića koji je ostvario najbolji pojedinačni rezuilta na turniru, naime na drugoj tabli imao je učinak 100%, pobedivši u svih 5 partija. Bravo!

Zapažen nastup imali su i pionir Boško Stefanović (14 godina) koji je igrao na prvoj tabli kao i Goran Vlajković, obojica su osvojila po 3 poena iz 5 partija.

Za ekipu su nastupali: Boško Stefanović, Živadin Mitrović, Goran Vlajković, Aca Tahirović, Marjan Četnik, Živica Morar i Radenko Stevanović (Radenko je naš novi igrač inače sa Dunavca).

U predstojećoj ligi Opovčani nemaju ambicija za ulazak u viši rang takmičenja, i kako kažu „igraćemo u svakom slučaju „banatsku ligu jug“, isključivo na amatrskom nivou, sa domaćim igračima“.

Tabela: 1. Car Uroš Jazak (13); 2. Gimnazijalac Bačka Palanka (12); 3. 64 Novi Sad (11); 4. Bata Ćosić Opovo (10); 5. Sirmium Sremska Mitrovica (10); 6. Progresul (Vlajkovac); 7. Inđija (9); 8. Banatski Karlovac (9); 9. Bora Kostić Vršac (9); 10. Kovačica (9); 11. Donji Srem Pećinci (9); 12. Šajkaš Kovilj (9); 13. Vulturul Grebenac (8); 14. Mladost Nova Pazova (8); 15. Sirmium 2 Sremska Mitrovica (7); 16. PASK Pančevo (6); 17. Alibunar (6); 18. Bora Kostić 2 Vršac (6); 19. Anpasan Novi Sad (6); 20. Izbište (6); 21. Unirea Ritiševo (5); 22. Bata Ćosić 2 Opovo (3); 23. Progresul 2 Vlajkovac (3); 24. Aljehin (žene) Pančevo (3); 25. Progresul (žene) Vlajkovac (3); 26. Progresul 3 Vlajkovac (0)

G.V. 

 

Zaštita generacija: Nedelja imunizacije i podaci za Južnobanatski okrug

Zaštita generacija: Nedelja imunizacije i podaci za Južnobanatski okrug

PANČEVO, 23. April 2024
Ove godine obeležava se devetnaesta po redu nedelja imunizacije u Evropskom regionu SZO 
pod sloganom „Zaštita generacija“ sa ciljem da se svima, u svakoj zemlji, omogući podjednaka dostupnost vakcina, što bi koreliralo sa dugim i zdravim životom.

Centar za prevenciju i kontrolu bolesti ZJZ Pančevo, zajedno sa Koordinatorima imunizacije i saradnicima mreže osam domova zdravlja, dve opšte bolnice, tri specijalne bolnice, kao i tokom svih ovih godina realizovaće timsku aktivnost – revizijom vakcinalnih kartona, pružanjem stručno-metodološke pomoći svim učesnicima u izvođenju imunizacije i izgrađenim porukama o imunizaciji ka medijima, zdravstvenim radnicima, donosiocima odluka i opštoj populaciji, doprinoseći usvajanju znanja i izgradnji pozitivnih stavova ka imunizaciji.

Održavanje kontinuiteta u sprovođenju nacionalnih programa imunizacije ima prioritet koji ni na koji način ne sme biti ugrožen.

Imunizacija je jedna od najuspešnijih javnozdravstvenih inicijativa.

Imunizacijom se preveniraju bolesti, komplikacije i smrtni ishodi od vakcinama preventabilnih bolesti, među kojima su: dečija paraliza, difterija, tetanus, veliki kašalj, hepatitis B, morbili, zaušci, rubela, neke vrste zapaljenja pluća, prolivi izazvani rotavirusom i rak grlića materice. Imunizacija je doprinela iskorenjivanju velikih boginja i doprinosi iskorenjivanju dečije paralize.

Obuhvat imunizacije na teritoriji Južnobanatskog okruga za 2023. godinu je u svim vakcinama preko 95%, osim za MMR vakcinaciju: u drugoj godini života obveznika obuhvat je 79,33%, dok je u prošloj godini iznosila 89,15%. Obuhvat za MMR revakcinaciju u sedmoj godini iznosi 90,16%, za razliku od prošle godine kada je obuhvat bio 92,38%; kao i za pneumokoknu konjugovanu vakcinu čiji obuhvat iznosi 91,46% i ispod je obuhvata iz prethodne godine u istom periodu posmatranja (94,30%), dok je revakcinacija odrađena sa 90,69% i veći je obuhvat u odnosu na prošlu godinu u istom periodu posmatranja (85,30%).

Obuhvat obaveznom imunizacijom lica određenog uzrasta u 2022. i 2023. godine u Južnobanatskom okrugu:

 

Sprovedena imunizacija Obuhvat u 2022. godini (%) Obuhvat  u  2023. godini (%)
BCG vakcinacija 97,97 97,92
DTaP-IPV-Hib vakcinacija 95,15 96,27
DTaP-IPV-Hib revakcinacija 1. 85,16 96,74
IPV/ DTaP-IPV revakcinacija 2. 93,31 95,18
dT revakcinacija 3. 97,98 96,74
MMR vakcinacija 89,15 79,33
MMR revakcinacija 92,38 90,16
Hep B vakcinacija 1. god 81,32 94,49
PCV vakcinacija 94,30 91,46
PCV revakcinacija 85,30 90,69

 

 

Analizirajući vakcinama preventabilne bolesti situacija u Južnobanatskom okrugu izgleda ovako:

Ove godine prijavljeno je 34 obolelih od TBC, sa In – 13,06, što je skoro trostruko više u odnosu na prošlu godinu (In-4,40) i ispod je petogodišnjeg proseka posmatranja (In – 6,96).

Difterija je eliminisana, zadnji slučaj oboljenja od Tetanusa novorođenčadi zabeležen je 1974. godine i nije registrovan ni jedan slučaj obolenja od Tetanusa.

Veliki kašalj je sve do 2015. godine bio sveden na pojedinačna javljanja, a u 2015. godini imali smo 13 prijavljenih obolelih,  u 2016. pet, u  2017. dva, 2018 (13); 2019. osam, 2020. tri i jedan smrtni ishod. U 2021. godini je bio jedan, a u 2022. nije bilo prijava Pertusisa, dok je 2023. godine 73 prijavljena obolela sa In-28,05 i skoro petostruko više od petogodišnjg proseka posmatranja (6,43). Ovako povećanje prijava obolelih od Pertusisa uzrokovano je ukidanjem revakcinacije u petoj godini Mono Per vakcine, kao i pristupačnom etiološkom dijagnostikom koja je bila dostupna i prihvatljive cene kod privatnih laboratorija.

Zahvaljujući visokom obuhvatu dece vakcinom protiv dečje paralize, od 1962. godine nije registrovan nijedan slučaj ovog oboljenja. Tokom 2023. godine nije bilo sumnji.

Od 1995. do 2013. godine u Južnobanatskom okrugu se ne registruje ni jedan prijavljen slučaj obolenja od morbila, a 2014. godine potvrđen jedan slučaj morbila u Vršcu. Za razliku od  2015. i 2016. godine, kada nije bilo prijavljenih obolelih od morbila, u 2017. godini na teritoriji Južnobanatskog okruga registrovana su ukupno tri slučaja morbila- dva sa teritorije Pančeva i jedan sa teritorije Kovina. Svi su ostvarili kontakte sa potvrđenim slučajevima morbila u Beogradu i nisu zabeležni novi slučajevi sumnje/oboljenja među kontaktima obolelih. Za razliku od 2018. godine, kada je prijavljeno 20 obolelih od morbila, 2019. godine bila je jedna sumnja koja je odbačena, a 2020, 2021, 2022. i 2023. godine nismo imali prijavljenu ni jednu sumnju ni obolele na morbile. U 2023. godini na teritoriji JBO vakcinisana su 2 zdravstvena radnika sa jednom dozom i 4 zdravstvenih radnika sa dve doze MMR vakcine. U 2023. godini nema prijava.

Na teritoriji JBO, ZJZ Pančevo je prijavio epidemiju Morbila, koja je počela 04/04/2024 kada je prijavljen prvi potvrđen slučaj malih boginja u Referentnoj laboratoriji Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”. Zaključno sa 22/04/2024. od 12 sumnji na teritoriji JBO kod sedmoro je laboratorijski potvrđena dijagnoza na Morbile i to kod pacijenata sa prebivalištem iz sledećih opština: Kovin (1), Kovačica (3), Pančevo (2) i Opovo (1).

Rubele kao ni u petogodišnjem posmatranom periodu (0) i nismo imali sumnje.

Parotitisa nije bilo u petogodišnjem periodu od 2018. do 2023. godine. U 2014. godini bio je prijavljen jedan postvakcinalni Parotitis, u 2015. godini imali smo prijavu jednog obolelog koji je uredno vakcinisan, 2016. godine nije bilo prijave obolelih i 2017. godine prijavljeno je 2 obolelih (vakcinisani).

Tokom 2023. godine imali smo jednu prijavu od akutnog virusnog hepatitisa B, za razliku od 2022. kada nije bilo prijava oboljenje i ispod je petogodišnjeg proseka (1,20). Od akutnog VHB, kao ni prethodne, ni pet godina unazad, ni 2023. godine nije bilo smrtnih ishoda. Hroničnog Hepatitisa B u 2023. godini bilo je 4 , za razliku od 2022. kada nije bilo prijavljenih, a petogodišnji prosek je 2,80. Od  2014. do 2023. godine nije bilo smrtnih ishoda u ovoj grupi zaraznih bolesti. Od 2005. godine je počela vakcinacija protiv VHB, kao obavezna po kalendaru imunizacije.

I u 2023. godini sprovodila se vakcinacija protiv VHB i to: izloženih lica preekspoziciona kod 44 osoba, od kojih 47% insulin zavisni dijabetičari (21); preekspoziciono i postekspoziciona kod 100 osoba i 118 zdravstvenih radnika.

Kao i prethodne godine i 2022. godine nemamo ni jednu prijavu pneumonije Haemofilusom influence tip B i to je trend u petogodišnjem proseku. Od 2018. godine uvedena je imunizacija protiv oboljenja izazvanih Streptokokom pneumonije– Pneumokoknom konjugovanom vakcinom sa tri doze. Obuhvat DTaP-IPV-HiB vakcinacija 96,27%, revakcinacija u 2. godini 96,74%. Petogodišnji prosek obolelih od Pneumonije izazvane Streptokokusom pneumonije: In-0,22. 2023. godine nije bilo prijavljenih, za razliku od 2022. godine kada je troje prijavljeno.

Ukupno je vakcinisano protiv gripa za sezonu 2023/24. godinu 13318 lica i prema uzrastu 70,63% pripada starijim od 65> godina. Po kliničkim indikacijama vakcinisano je 76,82% (10232 osoba), zatim slede zdravstveni radnici 15,15% (2018 osoba), ustanove socijalne zaštite 5,15% (686 osoba) i gerontološki centri 2,86% (382 osoba). Ostalo je 2482 doze vakcine protiv gripa koje nisu utrošene.

Odrađena je organizacija dopunske preporučene imunizacije vakcinom HPV Gardasil 9, započete 2022. godine, koja je nastavljena i u 2023. godini. Za teritoriju JBO tokom 2023. godine ukupan broj aplikovanih doza kod ženskog i muškog pola je 2547 doza. Za uzrast od 9 do 14 godina dato je prvih doza 701, a drugih 581. Za uzrast > od 15 godina dato je prvih doza 484, drugih doza 434 i trećih doza 347.

Područje Južnobanatskog okruga, kao i teritorija Vojvodine karakteriše se endemičnom epizootijom besnila kod divljih životinja, uglavnom lisica, a izuzetno i kod domaćih (mačka, pasa).  Od 2010. do 2023. godine na teritoriji Južnobanatskog okruga nije bilo dokazanog besnila kod životinja. U antirabičnoj ambulanti ZJZ Pančevo pregledane su, u 2023. godini, 1072 osobe ujedene od životinja sumnjivih na besnilo, što je za 34% više nego u 2022. godini (802). U antirabičnim ambulantama Južnobanatskog okruga 2023. godine pregledano je 1557 pacijenta, za 36% više nego 2022. godine (1141) i 45% više u odnosu na petogodišnji nivo posmatranja (1067).