JP Mladost: Izlicitirane preostale tezge na opovačkoj pijaci, cene dostigle neočekivane iznose (video)

JP Mladost: Izlicitirane preostale tezge na opovačkoj pijaci, cene dostigle neočekivane iznose (video)

Izlicitirane preostale tezge na opovačkoj pijaci, cene dostigle neočekivane iznose

OPOVO, 17. april 2024 – U drugom krugu javnog nadmetanja (licitacije) za zakup tezgi na pijaci u Opovu za 2024. godinu izlicitirane su sve preostale pijačne tezge, odnosno, pet pokrivenih pijačnih tezgi i dve pokretne prodavnice – nepokrivene pijačne tezge.

Pravo učešća na licitaciji su imala domaća ili strana fizička lica, preduzetnici ili pravna lica koja su podnela prijave za učešće na javnom nadmetanju. Početna cena za pokrivene pijačne tezge je iznosila 4.667 dinara bez PDV-a, a za nepokrivene pijačne tezge 2.667 dinara bez PDV-a. Najviša izlicitirana cena  je za jednu tezgu iznosila 57,467.00 dinara bez pdv-a za zakup do kraja 2024. godine

Radovi na rekonstrukciji objekta škole u Barandi: Nove učionice, trpezarija i fiskulturna sala (video)

Radovi na rekonstrukciji objekta škole u Barandi: Nove učionice, trpezarija i fiskulturna sala (video)

Nove učionice, trpezarija i fiskulturna sala

BARANDA, 17. april 2024 – U Izdvojenom odeljenju „Olga Petrov“ u Barandi, Osnovne škole „Zoran Petrović“ u toku su radovi na rekonstrukciji objekta škole. Tim povodom radove je obišao predsednik opštine Miloš Markov sa svojim saradnicima iz lokalne samouprave, gde su održali radni sastanak sa izvođačima radova.

Trenutno se odvijaju radovi u potkrovlju objekta i u fiskulturnoj sali, a predsednik opštine je izrazio zadovoljstvo što će ovaj školski objekat nakon dugo vremena dobiti novi i funkcionalniji prostor.

„Veliko mi je zadovoljstvo što smo danas imali inicijalni sastanak sa izvođačima radova na rekonstrukciji osnovne škole u Barandi. Imali smo priliku i da obiđemo gradilište da vidimo sam početak radova. Ujedno se radi rekonstrukcija fiskulturne sale i zaista sam zadovoljan što je ovaj projekat konačno ušao u neposrednu realizaciju i očekujemo da će u ugovorenom roku biti i završen. Na ovaj projekat sam posebno ponosan jer rekonstrukcija objekata obrazovanja, pored novog objekta vrtića u Sefkerinu, još jednog objekta predškolskog obrazovanja u Opovu, meni predstavlja najveće zadovoljstvo. Samim projektom koji će se realizovati,škola u Barandi će dobiti i svoju trpezariju, tako da đaci neće više užinati u hodniku, već će imati svoj namenski prostor – trpezariju. Ovom rekonstrukcijom, ujedno ćemo dobiti i novi prostor, odnosno tri nove učionice koje će biti u potkrovlju i na taj način ćemo znatno unaprediti kapacitete škole ali i uslove u kojima naši đaci rade“, izjavio je Markov.

Projekat rekonstrukcije škole u Barandi obuhvata dva projekta. Rekonstrukciju potkrovlja gde će se izgraditi tri učionice i izgradnju trpezarije u prizemlju/Glas Opova

Projekat rekonstrukcije škole u Barandi obuhvata dva projekta. Rekonstrukciju potkrovlja gde će se izgraditi tri učionice i izgradnju trpezarije u prizemlju, koje finansira Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, a investitor je Opštinska uprava Opovo, dok rekonstrukciju fiskulturne sale finansira Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, a investitor je Osnovna škola „Zoran Petrović“.

Vesna Bešević Jovanović, kao odgovorni izvođač za građevinske radove firme Mito Progres and Construstion, kaže da se projekat odvija prema planu radova.

„Radovi se odvijaju u svemu prema planu, 120 dana je rok izvođenja, krovovi su nam već takoreći gotovi tako da smo predupredili ovu kišu i idemo sad na unutrašnje radova. Kraj radova je sredinom jula i sigurno ćemo do tada završiti“, izjavila je Bešević Jovanović.

Prva školska zgrada u Barndi je podignuta 1863. godine, a izgradnja sadašnjeg objekta je počela 1985. a završena 1987. godine sredstvima državne zajednice, mesnim samodoprinosom i dobrovoljnim prilozima meštana Barande.

Poziv Okruga za dostavljanje ponuda za otkup rashodovanog vozila

Poziv Okruga za dostavljanje ponuda za otkup rashodovanog vozila

PANČEVO, 17. APRIL 2024 – Južnobanatski upravni okrug objavio je poziv za dostavljanje ponuda za otkup rashodovanog vozila. Poziv traje do 25. aprila. Vozilo može da se pogleda na parkingu JP Mladost u Opovu, Maksima Gorkog bb

Tekst poziva:
Pozivamo vas da nam dostavite pisanu ponudu za otkup rashodovanog vozila marke „ZASTAVA“, model 101 SKALA 55 C PKZ, broj šasije VX 1128A0001096943, proizvodnje 2002. godine, koje nije u voznom stanju.

​Vozilo se prodaje u viđenom stanju, i nalazi se na parkingu JP Mladost u Opovu, u krugu pogona za prečišćavanje i distribuciju vode, Maksima Gorkog bb, gde se može izvršiti uvid.

​Početna cena po kojoj se putničko vozilo otuđuje utvrđena je Zaključkom Vlade 05 Broj: 46-12650/2023 od 28. decembra 2023. godine i iznosi 11.000,00 dinara.

Kupac sa kojim bude zaključen ugovor, sredstva treba uplatiti na račun javnih prihoda Budžeta Republike Srbije: 840-812121843-89 Primanja od prodaje pokretnih sredstava u korist nivoa Republike. Prilikom uplate obavezno navesti poziv na broj odobrenja 41601, model 97 šifra plaćanja 290. Rok za plaćanje je 8 (osam) dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Kupac može zapisnički pruzeti vozilo tek nakon uplate kupoprodajne cene i nakon dostavljanja dokaza o izvršenoj uplati.

​Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene kupoprodajne cene, a ukoliko dva ili više učesnika ponude istu cenu otkupa predmeta otuđenja, kao najpovoljniji smatraće se onaj učesnik koji ponudi kraći rok isplate.

​Rok za dostavljanje ponude je: 25.04.2024. godine u 10.00 časova, elektronskim putem na e-mail adresu finansije@juznobanatski.okrug.gov.rs ili poštom u pisarnici Južnobanatskog upravnog okruga na adresu Trg kralja Petra I 2-4, Pančevo,   IV sprat, kancelarija 414, sa naznakom ne otvarati/ponuda.

Dom zdravlja Opovo: Najava preventivnih pregleda za nedelju 21. aprila

Dom zdravlja Opovo: Najava preventivnih pregleda za nedelju 21. aprila

Najava preventivnih pregleda za nedelju 21. aprila

OPOVO, 17. April 20254
Preventivni pregledi biće organizovani u nedelju 21. aprila, u oko 170 zdravstvenih ustanova širom Srbije. Građani će moći da urade preglede za faktore rizika za razvoj kardiorenalnog sindroma, odnosno merenje krvnog pritiska, merenje pulsa, EKG, BMI, glikemija, urea, kreatinin, jačina glomerulske filtracije (EGFR-izračunavanje). Zakazivanje nije potrebno, već je dovoljno samo da građani odu do zdravstvene ustanove od 8 do 16 sati.
Država ovim pregledima želi da ukaže na značaj prevencije i da preventivne preglede učini pristupačnijim građanima.
U Domu zdravlja Opovo napominju da je predviđeno vreme za preglede od 8 do 16 časova dok je  za vađenje krvi potrebno doći  do 10:30 časova