Fudbal: Kadetkinje Srbije ubedljive protiv Letonije, Teodora Vasić dvostruki strelac

Fudbal: Kadetkinje Srbije ubedljive protiv Letonije, Teodora Vasić dvostruki strelac

Kadetkinje Srbije ubedljive protiv Letonije, Teodora Vasić dvostruki strelac

BEOGRAD, 27. novembar 2023 – Dobro izdanje ženske kadetske selekcije Srbije (WU17) na startu kvalifikacija za Prvenstvo Evrope i ubedljiva pobeda protiv Letonije – 3:0 (0:0). U 1.kolu prvog kruga kvalifikacija izabranice selektora Aleksandra Petrovića rešile su meč u drugom poluvremenu kada je naša mlada sugrađanka iz Barande, Teodora Vasić načela mrežu vršnjakinja iz Letonije, a zatim je Katarina Popov duplirala prednost i praktično odlulila ishod ovog meča. Tačku na konačan rezultat postavila je ponovo raspoložena Teodora Vasić.

kadetska selekcije Srbije u fudbalu (WU17)/FSS

U drugom meču naše grupe Izrael je ubedljivo savladao Andoru (7:0). U sledećem kolu Srbija se sastaje sa Andorom, 30. novembra u 14,30. Svi mečevi igraju se u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi.

SRBIJA:Milinić, Popov, Topalov, Kuzmanović, Jovičić, Draganić (85. Zarubica), Kurteš (78. Topolski), Nikolić, Todorović (46. Lukić), Vasić (87. Nikolić), Mitić (46. Sinanović). Selektor Aleksandar Petrović

LETONIJA: Baronina, Ruja (61. Vagule), Mejer, Stajnberg, R.Baltrusati, Dumina, S.Zalite (76.M.Zalite), K.Baltrusati (61. Džene), Anderson (80. Pincuka), Upite, Reinfeld (87. Klemetnjeva). Selektor Ričard Gorkš.

Izvor: FSS/Glas Opova

Kampanja „16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama“

Kampanja „16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama“

OPOVO, 29. novembar 2023 – Povodom međunarodne Kampanje „16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama“, zaposlene i zaposleni u lokalnoj samoupravi organizovali su simboličnu akciju na opovačkom mostu gde je u Tamiš bačeno 26 narandžastih cvetova (gerbera). Narandžasta boja je simbol borbe protiv nasilja nad ženama, a 26 cvetova jer je upravo toliko žena ove godine zbog nasilja stradalo u Srbiji.

Ovom kampanjom u kojoj učestvuju brojne organizacije, grupe i javne ustanove širom sveta zahteva se eliminisanje svih oblika nasilja nad ženama kroz podizanje svesti na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou; povezivanje lokalnih i međunarodnih aktivnosti; uspostavljanje foruma za dijalog i razmenu strategije delovanja; vršenja pritiska na vlade da sprovedu obaveze na osnovu domaćih i međunarodnih pravnih instrumenata; pružanje solidarnosti aktivistima / aktiviskinjama širom sveta.

Uloga lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost je od izuzetne važnosti na šta upućuje i Zakon o rodnoj ravnopravnosti u kome se ova tela prepoznaju kao bitni faktori u unapređenju javnih politika u oblasti rodne ravnopravnosti na nivou lokalnih zajednica.

„Mi smo povodom ove kampanje danas sproveli jednu simboličnu akciju kojom smo želeli da skrenemo pažnju sugrađanima na važnost ovog problema ali isto tako je jako važno, da mi kao lokalna samouprava ali i svi druge organizacije, javne ustanove i pojedinci, svakog dana radimo na unapređenju položaja žena u društvu“, izjavila je zamenica predsednika opštine Anka Simin Damjanov.

“16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” je globalna, svetska kampanja, koja obuhvata pet važnih međunarodnih datuma koji povezuju žene, nasilje i ljudska prava: 25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama; 1. decembar – Svetski dan borbe protiv AIDS-a; 3. decembar – Međunarodni dan osoba sa invaliditetima; 6. decembar – Godišnjica Montrealskog masakra; 10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava.

Nasilje prema ženama i devojčicama jedno je od najrasprostranjenijih i najraširenijih kršenja ljudskih prava u svetu. I uprkos tome što mnoge zemlje donose zakone za borbu protiv nasilja nad ženama, slaba primena i diskriminatorne društvene norme ostaju i dalje značajan problem. Globalno, procenjuje se da je oko 736 miliona žena — skoro svaka treća — bilo izložena fizičkom i/ili seksualnom nasilju intimnog partnera, nepartnerskom seksualnom nasilju ili i jednom i drugom, barem jednom u životu.

Nasilje nad ženama je takođe pojačano u različitim okruženjima, uključujući radni i onlajn prostor. Pojedine studije pokazale su da je 38 odsto žena imalo lična iskustva sa nasiljem na društvenim mrežama, a 85 odsto žena koje provode vreme na mreži uočilo je digitalno nasilje nad drugim ženama. Globalna studija o ženama koje rade u tehnološkom sektoru pokazala je da je 44 odsto žena osnivača iskusilo neki oblik uznemiravanja na poslu 2020. godine, od čega je 41 odsto žena iskusilo seksualno uznemiravanje.

Javni poziv za izbegla i internoraseljena lica koji žive na teritoriji Opštine Opovo

Javni poziv za izbegla i internoraseljena lica koji žive na teritoriji Opštine Opovo

OPOVO, 29. novembar 2023
Jedinica lokalne samouprave Opšrine Opovo u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije ove godine raspisuje javni poziv za dodelu pomoći u vidu nabavka hrane za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica koja žive na teritoriji opštine Opovo. Ove godine opštini Opovo opredeljeno je 240.000,00 dinara, čime će se obezbediti 40 paketa hrane za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica koja žive na njenoj teritoriji. Javni poziv traje do 08. 12. 2023. godine, i pozivaju se izbegla i interno raseljena lica da podnesu Zahtev na Pisarnici opštini Opovo.

javni poziv možete videti u nastavku teksta

Na osnovu Odluke Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije o dodeli pomoći jedinicama lokalne samouprave za nabavku paketa hrane za porodična domaćinstva izbeglica i interno raseljenih lica na njihovoj teritoriji broj 36-22/16-2023 od 17. 08. 2023. godine, Ugovoru o saradnji zaknjučenog između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i Opštine Opovo br. 268-4/2023 od 20.11.2023. godine. Komisija za ocenu podnetih zahteva za dodelu pomoći u vidu paketa hrane za porodična domaćinstva izbeglica i interno raseljenih lica 29.11.2023. godine raspisuje:

JAVNI POZIV za izbor korisnika za dodelu pomoći u vidu paketa hrane za porodična domaćinstva izbelica i interno raseljena licana na teritoriji Opštine Opovo

USLOVI

Pravo na pomoć mogu da ostvare porodice izbeglica i interno raseljenih lica koji žive na teritorije Opštine Opovo. Potrebno je da podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ispunjavaju jedan od sledećih uslova i to:

 1. da imaju izbeglički status, odnosno da su evidentirani kao interno raseljena lica, sa boravištem u opštini Opovo;
 2. porodice bez redovnih mesečnih prihoda ili sa nedovoljnim mesečnim prihodima tj. da su ukupni prihodi porodice manji ili do 50% prosečne neto plate na nivou Republike Srbije po članu porodičnog domaćinstva, prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku;
 3. jednoroditeljska domaćinstva sa detetom/decom do navršenih 18 godina života ili studentom/studentima do navršenih 26 godina života na redovnom školovanju;
 4. tročlano i višečlano porodično domaćinstvo sa detetom/decom do navršenih 18 godina života;
 5. porodice sa više generacija, sa jednim ili više članova preko 60 godina;
 6. domaćinstvo starijih lica (žene preko 60 i muškarci preko 65 godina života);
 7. jednočlana porodična domaćinstva sa licem preko 60 godina života

 

Red prvenstva za dodelu Pomoći utvrđuje se na osnovu broja bodova koje Podnosilac prijave na Javni poziv ostvari, a prema sledećim merilima:

 

 1. jednoroditeljska domaćinstva sa detetom/decom do navršenih 18 godina života

ili studentom/studentima do navršenih 26 godina života na redovnom školovanju – 30 bodova;

 1. tročlano i višečlano porodično domaćinstvo sa decom do navršenih 18 godina

života – 20 bodova;

 1. jednočlana domaćinstva sa licem preko 60 godina života – 20 bodova;
 2. porodice bez redovnih mesečnih prihoda ili sa nedovoljnim mesečnim prihodima tj. da su ukupni prihodi porodice manji ili do 50% prosečne neto plate na nivou Republike Srbije po članu porodičnog domaćinstva, prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku – 20 bodova;
 3. porodice sa više generacija, sa jednim ili više članova preko 60 godina – 10 bodova;
 4. domaćinstvo starijih lica (žene preko 60 i muškarci preko 65 godina

života) – 10 bodova.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz zahtev za dodelu sredstava za pakete hrane, podnosilac je dužan da donese sledeći dokaz:

 

 1. Forokopija izbeglička/raseljenička legitimacija (lična karta);
 2. Dokaz o prihodima za sve punoletne članove domaćinstva i to: potvrda poslodavca o visini neto zarade za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja javnog poziva, uverenje iz Nacionalne službe za zapošljavanje da se lice nalazi na evidenciji nezaposlenih lica, ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu objavljivanja javnog poziva, potvrda PIO FONDA da lice ostvaruje/ne ostvaruje pravo na penziju, overena lična izjava kod nadležnog organa da lice ostvaruje ili ne ostvaruje prihode.

Dokazi da se dostavljaju u fotokopiji, a originalna dokumenta se proveravaju od strane Komisije prilikom prijave zahteva.

 

Rok za podnošenje zahteva sa praćenom dokumentacijom je od 29.11.2023. do 08.11.2023. godine.

 

U Opovu dana 29.11.2023. godine.

Sutra isplata pomoći penzionerima od po 20.000 dinara

Sutra isplata pomoći penzionerima od po 20.000 dinara

Sutra isplata pomoći penzionerima od po 20.000 dinara

BEOGRAD, 29. novembra (Tanjug) – Penzionerima, korisnicima privremene naknade – invalidima rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti i invalidnoj deci – korisnicima privremene naknade kod Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) sutra će početi isplata državne pomoći u iznosu od po 20.000 dinara. Kako je ranije objavio Fond PIO pomoć će dobiti svi koji su pravo na penziju ili naknadu ostvarili zaključno sa 23. novembrom ove godine, odnosno do tog datuma su podneli zahtev za ostvarivanje prava.

To, kako su naveli u Fondu PIO znači da svi građani koji su podneli zahtev do 23. novembra i ispunjavaju uslov za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, imaju pravo na novčanu pomoć bez obzira na datum kada će im biti doneto rešenje, a novac će im biti isplaćen naknadno, uz prvu isplatu penzije.