AP Vojvodina: Stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj ženskog preduzetništva

AP Vojvodina: Stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj ženskog preduzetništva

Stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj ženskog preduzetništva

NOVI SAD, 24. januar 2023 – „Odlukom Pokrajinske vlade iz 2020. godine osnovan je Savet za koordinaciju i praćenje aktivnosti u oblasti ekonomskog razvoja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.  Žensko preduzetništvo je prepoznato kao ključna oblast rada ovog tela, sa ciljem da se osnaži uloga žena u privredi i biznisu“, rekao je Branko Ćurčić, potpredsednik Pokrajinske vlade i predsednik Saveta za koordinaciju i praćenje aktivnosti u oblasti ekonomskog razvoja na teritoriji AP Vojvodine u okviru današnje panel-diskusije „Kako do podsticajnog okruženja za razvoj ženskog preduzetništva u AP Vojvodini“ u Privrednoj komori Vojvodine.

Potpredsednik Ćurčić je poručio da će Pokrajinska vlada i u ovoj godini neophodnim merama doprineti tome da se ambijent i okruženje koje se tiče poslovanja žena u Vojvodini unapredi i učini podsticajnijim i prihvatljivijim za njih. On je ukazao na to da o značaju teme govori i analiza Fondacije „Ane i Vlade Divac“, o trenutnom stanju u ovoj oblasti  u našoj pokrajini, gde se ističe da preko 20.000 žena u Vojvodini jesu vlasnice ili suvlasnice 51 posto privrednih društava.

Cilj panela, koji su organizovali Savet za koordinaciju i praćenje aktivnosti u oblasti ekonomskog razvoja na teritoriji AP Vojvodine i Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, u saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine i  Fondacijom „Ana i Vlade Divac“, bio je da se ukaže na mogućnosti unapređenja položaja žena preduzetnica i značaj međusektorskog pristupa u kreiranju rodno osetljivih mera podrške preduzetništvu.

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević podsetio je na to da podsticajnim merama namenjenim privredi, preduzetništvu, turizmu, regionalnim privredniim manifestacijama i oblasti zapošljavanja, resorni sekretarijat sistemski, već dugi niz godina, utiče na unapređenje konkurentnosti privrede i njenih grana na teritoriji Vojvodine, a posebnu pažnju usmerava i na razvoj ženskog preduzetništva.

„Zahvaljujući stabilnoj finansijskoj politici Vlade Rpublike Srbije, mi svake godine uvećavamo sredstva za direktnu podršku ženskom preduzetništvu. Tako je i u ovom budžetu. U prethodne dve godine putem konkursa Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam preko 170 miliona dinara usmereno je ženama preduzetnicama u Vojvodini“, istakao je Ivanišević i dodao da se insistiralo na tome da je reč o preduzećima u kojima su žene donosioci odluka.

Stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj ženskog preduzetništva: Foto/ AP Vojvodina

„Fondacija ′Ana i Vlade Divac′ ima decenijsko iskustvo u kreiranju i sprovođenju programa, projekata i aktivnosti koje su usmerene na ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa u društvu, pre svega žena, i na podsticanje njihovih preduzetničkih inicijativa. Ekonomsko osnaživanje žena je osnov za postizanje rodne ravnopravnosti, ali i za održivi razvoj i ostvarivanje ciljeva postavljenih Agendom 2030 Ujedinjenih nacija. Analiza predstavlja odličnu osnovu za dalje planiranje podrške i razvoj povoljnijeg okruženja za poslovanje žena preduzetnica, kao i za kreiranje programa koji su usmereni na konkretne potrebe“,  rekla je Ana Košel, direktorka Fondacije „Ana i Vlade Divac“.

Predsednik Privredne komore Vojvodine Boško Vučurević naveo je da je Privredna komora Vojvodine otvorena za svaku vrstu razgovora i organizovanja skupova, kako bi se upravo preduzetnici i preduzetnice, zajedno sa donosiocima odluka, suočili sa realnim problemima i radili na kreiranju još značajnijih mera podrške.

„Cilj i ovog panela jeste da ukaže na mogućnost unapređenja položaja žena preduzetnica, što mi danas, zajedno sa Pokrajinskom vladom, i podržavamo ovim skupom ,ali i našim svakodnevnim radom“, istakao je Vučurević.

Na panelu je predstavljena Analiza o trenutnom stanju u privrednim subjektima u AP Vojvodini u kojima su žene vlasnice ili suvlasnice u udelu većem od 51%, koju je izradila Fondacija „Ana i Vlade Divac“ za potrebe Pokrajinske vlade, u saradnji sa Unijom poslodavaca Vojvodine (UPV). Istraživanje je sprovedeno na teritoriji cele Pokrajine, a na osnovu analize izrađene su preporuke. Ova analiza, kako su istakli u Fondaciji, predstavlja okvir, a može biti i polazna tačka za planiranje daljih programa podrške unapređenju položaja žena preduzetnica. Neizostavni aspekt su zajednički rad i partnerstva, a Fondacija dugi niz godina upravo praktikuje saradnju sa velikim kompanijama i javnim sektorom, koji žensko preduzetništvo prepoznaju kao jedan od strateških razvojnih pravaca.

Ekonomsko osnaživanje žena viđeno je kao put ka rodnoj ravnopravnosti, a ono što je još značajno jeste dobar postojeći strateški i zakonski okvir koji predstavlja važan segment na putu stvaranja uslova za bolji položaj žena preduzetnica.

Narodni muzej Pančevo: Grupna izložba radova iz radionice Ljiljane Rivić – Oživeli snovi

Narodni muzej Pančevo: Grupna izložba radova iz radionice Ljiljane Rivić – Oživeli snovi

Grupna izložba radova iz radionice Ljiljane Rivić – Oživeli snovi

PANČEVO, 24. januar 2023 – U četvrtak, 26. januara (19:00 časova) u Narodnom muzeju Pančevo zakazano je otvaranje grupne izložbe radova iz radionice Ljiljane Rivić – Oživeli snovi.

Posle uspešnih izložbi u galeriji Singidunum i Kući Đure Jakšića u Kragujevcu grupna izložba radova Oživeli snovi iz ateljea Ljiljane Rivić gostuje i u Narodnom Muzeju Pančevo.

Na izložbi će biti predstavljeni radovi dvadeset i tri autora u tehnici mozaika koji su nastali u prethodnih par godina na radionicama mozaika u ateljeu Ljiljane Rivić.

Na mozaicima koji su rađeni od prirodnog kamena i staklene venecijanske paste, predstavljeni sakralni ali i profani motivi

Ljiljana Rivić rođena je u Beogradu 1976.godine. Diplomirala je na Akademiji SPC za umetnost i konzervaciju u klasi profesora Zorana Mihailovića 2005.godine na zidnom slikarstvu. Master studije završava 2012. godine na istom fakultetu u klasi Zorana Mihailovića.

Njeni mozaici se mogu videti u mnogim sakralnim objektima Srbije i Crne Gore, a prvih sto kvadrata mozaika u Kripti Hrama Svetog Save izvela je sa svojom ekipom mozaičara.

Pored sakralnih mozaika,žizrazava se i kroz svoju poetiku sveta od izmišljene jave gde kamen približava boji i slika sa njim.

Član je ULUPUDS-a od 2009.godne. Živi i radi u Beogradu i Novom Sadu.

 

 

Institut Tamiš: Podela parametara za pristup aplikaciji eAgrar

Institut Tamiš: Podela parametara za pristup aplikaciji eAgrar

Podela parametara za pristup aplikaciji eAgrar

Opovo, 24. Januar 2023
Institut Tamiš poziva zainteresovane korisnike da u sredu 25. januara u periodu od 8h do 14h dođu u malu salu Info centra u Opovu, a u vezi pristupa aplikaciji  eAgrar, gde će dobiti parametre za eID broj i pomoć Instituta Tamiš oko aktivacije aplikacije Consent ID na mobilnom telefonu.

 

Novi informacioni sistem eAgrar koji će sa radom početi na proleće 2023. godine, uvodi se u cilju modernizacije i ubrzanja procesa upisa podataka, promene podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava (RPG), kao i odobravanja i isplate podsticaja u poljoprivredi.

eAgrar će omogućiti:

-online registraciju poljoprivrednih gazdinstava (PG);

-pristup i upravljenje podacima o svom PG preko portala na dnevnom nivou od strane poljoprivrednika (izmene podatka, brisanje PG);

-online podnošenje zahteva za upis, izmene i brisanje podataka iz RPG-a i zahteva za podsticaje u poljoprivredi;

-uštedu vremena kod obrade zahteva usled uvođenja automatske provere formalnih uslova zahteva, kao i elektronske obrade zahteva;

-brže odobravanje podsticaja, bržu isplatu;

-smanjenje mogućnosti greške pri podnošenju i obradi zahteva, kao i ubrzanje obrade zahteva usled uvezivanja relevantnih registara;

-ukidanje potrebe za štampanjem i arhiviranjem papirne dokumentacije

-omogućiće efikasnije izveštavanje, praćenje statitiske podsticaja i veći stepen kontrole

Zimski popis ptica vodenih staništa: U Barandi retki gosti sa dalekog severa

Zimski popis ptica vodenih staništa: U Barandi retki gosti sa dalekog severa

U Barandi retki gosti sa dalekog severa

 

OPOVO, 23. januar 2023 – U toku je zimsko brojanje ptica vodenih staništa (International Waterbird Census – IWC). Međunarodni popis ptica vodenih staništa jedna je od najstarijih i najmasovnijih akcija popisa ptica na svetu. U organizaciji Biroa za istraživanje vodenih ptica (Wetlands International), sprovodi se još od 1967. godine. Cenzus ima za cilj sakupljanje podataka o brojnosti i promenama populacija ptica, vezanih za vodena staništa, koja su na svetskom nivou najosjetljivija na ljudske aktivnosti, kako bi se odredila najvažnija područja za njihov opstanak i pripremila strategija zaštite.

Cygnus columbianus; Foto/D. Sklopić

U našem kraju, kao i svake godine tokom zime ima lepih iznenađenja. Prošle godine je to u Sakulama bila izuzetno retka mala lisasta guska (Anser erythropus), a ove godine je u Barandi zabeležen mali labud (Cygnus columbianus) u jatu od 60 jedinki.

Međutim, to nije prvi put da je ova vrsta posmatrana u Barandi. Tokom januara 2016. godine, na Pečenoj slatini je zabeleženo jato od 21 jedinke, a na istom mestu, iste godine u novembru i jato od osam jedinki, a zatim i četiri jedinke u decembru 2019. godine.

Malog labuda ćemo pre svega razlikovati od rasprostranjenog labuda grpca (Cygnus olor) koji se kod nas gnezdi i velikog labuda (Cygnus cygnus), takođe zimskog gosta, po žutom kljunu u korenu i crno obojenom kljunu od iznad nosnica do kraja kljuna.

Mali labud se gnezdi u severnim arealima tundri uz Arktički okean, a u Evropi se pojavljuje samo tokom migracija i zimovanja.

Prosvetni pregled: Od danas u prodaji zbirke za malu maturu za osmake

Prosvetni pregled: Od danas u prodaji zbirke za malu maturu za osmake

Od danas u prodaji zbirke za malu maturu za osmake

BEOGRAD, 24. Januara, 2023
/Tanjug/  Od danas će se u prodaji naći zbirke zadataka iz srpskog jezika, matematike i kombinovana zbirka – istorija, geografija, biologija, fizika i hemija, za pripremu osmaka za završni ispit, saopštio je Prosvetni pregled.
Ove zbirke su zajedničko izdanje Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Prosvetnog pregleda, štampane su na srpskom i jezicima nacionalnih manjina, svaka sadrži po 450 zadataka raspoređenih na osnovni, srednji i napredni nivo a na kraju zbirki se nalaze rešenja.
Namena zbirki, kako se navodi u saopštenju, jeste da đacima približi model zadataka koji će se naći na završnom ispitu u junu i da im omogući da samostalno vežbaju i proveravaju znanje. Zbirke mogu da se kupe u knjižari Prosvetnog pregleda u Beogradu i knjižarama širom Srbije ili naruče pouzećem. Sve tri zbirke zajedno koštaju 1.100 dinara a pojedinačno zbirka za srpski ili maternji jezik košta 440 dinara, za matematiku 330, a kombinovana zbirka 330 dinara.