Volonteri kucaju na vrata: DISTRIBUCIJA PAKETA POMOĆI ZA 1088 PENZIONERA (VIDEO)

Volonteri kucaju na vrata: DISTRIBUCIJA PAKETA POMOĆI ZA 1088 PENZIONERA (VIDEO)

DISTRIBUCIJA PAKETA POMOĆI ZA 1088 PENZIONERA

Opovo, 23. april 2020;

Sinhronizovanom akcijom u sva četiri opštinska mesta započela je distribucija i podela paketa za penzionere čije su mesečne penzije niže od 30.000 dinara. Akcija je pokrenuta kako bi se starijoj populaciji pomoglo tokom perioda vanrednog stanja. Prehrambeni proizvodi i sredstva za higijenu, koji čine sadržaj paketa, obezbeđena su zajedničkim sredstvima Pokrajinske vlade, lokalne samouprave i donacijama privrednih subjekata koji su učestvovali u nedavnoj humanitarnoj akciji. Prema statističkim podacima PIO fonda na teritoriji Opštine Opovo živi 1.088 penzionera čija su mesečna primanja ispod 30.000 dinara.

Predsednik opštine dr Zoran Tasić ispratio je početak akcije i zajedno sa volonterima obišao desetak penzionerskih domaćinstava.

„Na osnovu odluka Vlade Republike Srbije i predsednika države Aleksandra Vučića danas smo zvanično počeli sa podelom paketa penzionerima koji imaju primanja ispod 30.000 dinara. Naša opština ima 1.088 penzionera sa ovakvim primanjima. Posebno sam ponosan na veliki broj volontera koji učestvuju u ovoj akciji, preko 50 volontera je aktivno angažovano i drago mi je što smo u ovako teškoj situaciji svi kao jedan. Zadovoljstvo mi je što je prijem penzionera kod kojih smo došli svuda bio odličan i njima ova pomoć izuzetno znači i ako smo ovom pažnjom i paketima koji su obezbeđeni sredstvima Pokrajinske vlade, lokalne samouprave, donacijama ljudi dobre volje, pojedinaca i društveno odgovornih preduzeća, pomogli ovim ljudima da ove teške dane koliko-toliko prebrode, mislim da smo naš posao odlično odradili“, izjavio je Tasić.

U anketi koju smo sproveli penzioneri ističu da im nije lako u samoizolaciji ali imaju optimistični stav i razumevanje za sprovođenje ovih mera u cilju opšteg dobra svih građana, kao i da im ova pomoć puno znači jer neko misli i o njima.

Volonteri Crvenog krsta i Opštinskog štaba za vanredne situacije tokom prethodnih sedmica pakovali su pakete, a sada sprovode distribuciju od kuće do kuće. Koordinator volontera Opštinskog štaba za vanredne situacije u Opovu Miloš Markov ističe da pored ove akcije volonteri svakodnevno obilaze i pomažu starijim osobama.

„U Opovu je 430 penzionera sa primanjima ispod 30.000 dinara i nadam se da ćemo im bar malo olakšati svakodnevnicu sa ovim paketima prehrambenih proizvoda i higijenskih sredstava. Istakao bih volontere Crvenog krsta i Opštinskog štaba za vanredne situacije koji svakodnevno obilaze penzionere i starije osobe kako bi ostvarili svoje osnovne potrebe, pre svega nabavku namirnicu i prebrodili ovaj težak period koji za njih svakako nije lak“, rekao je Markov.

Akcija podele paketa je u toku i u narednim danima svi paketi će biti prosleđeni do namenjenih adresa.

U petak od 4 do 7h: DEŽURNE PRODAVNICE ZA STARIJE OD 65 GODINA

U petak od 4 do 7h: DEŽURNE PRODAVNICE ZA STARIJE OD 65 GODINA

DEŽURNE PRODAVNICE ZA STARIJE OD 65 GODINA

Opovo, 23. april 2020;

Spisak trgovinskih objekata koji rade u petak od 04:00 do 07:00 časova sa licima starijim od 65 godina na teritoriji Opštine Opovo.

OPOVO

STR „Opavački dućan“ Opovo, Stanka Tomića

STR „Maksa“ Opovo, Ive Lole Ribara

DOO „Memfis“ Opovo, Bratstva Jedinstva

DOO „Podunavlje“ Opovo, Bratstva Jedinstva

Gomex, Borisa Kidriča 7

STR „Grča“, Slatinska

Maxi, Borisa Kidriča

TR „DODA-G“, Maksima Gorkog

TR „Lana“, Borisa Kidriča 22

BARANDA

TR „LOLA 2013“ Baranda, Žarka Zrenjanina

Gomex Baranda, Proleterska

DOO„Podunavlje“ Baranda, Trg Maršala Tita

SAKULE

STR „Daša i Nena“ Sakule, Partizanska

STR „Voinović“  Sakule, Borisa Kidriča

Gomex Sakule, Partizanska 2

SEFKERIN

STR „MAKI“ Sefkerin, Žarka Zrenjanina

Gomex, Žarka Zrenjanina 122

Vlada Republike Srbije:  NOVČANA POMOĆ POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA

Vlada Republike Srbije: NOVČANA POMOĆ POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA

NOVČANA POMOĆ POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA

Opovo, 23. april 2020;

Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije, Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi UREDBU o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2.

Pravo na isplatu novčane pomoći u skladu sa ovom uredbom ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj (u daljem tekstu: Registar) i nalazi se u aktivnom statusu u Registru ako ispunjava jedan od posebnih uslova propisanih ovim članom, i to ako: 1) u Registru ima upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, u skladu sa šifarnikom biljne proizvodnje koji je sastavni deo propisa kojim se uređuje registar poljoprivrednih gazdinstava; 2) je vlasnik krave koja je obeležena i registrovana u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo (u daljem tekstu: Centralna baza) ili je vlasnik krave član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; 3) je vlasnik ovce ili koze koja je obeležena i registrovana u Centralnoj bazi ili je vlasnik ovce ili koze član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; 4) je vlasnik košnice pčela koja je obeležena i registrovana u Centralnoj bazi ili je vlasnik košnice pčela član njegovog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i ako vlasnik košnice pčela ima 70 ili više godina starosti u 2020. godini.

Opširnije: http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2020/04/uredba-direktna.pdf

Ukoliko imate konkretan projekat za koji tražite subvencije/povoljne kredite, možete se obratiti Razvojnoj agenciji Vojvodine na mejl adresu fondovi@rav.org.rs.

Finansijska podrška poljoprivrednim gazdinstvima:  OLAKŠAN PRISTUP KORIŠĆENJU KREDITA

Finansijska podrška poljoprivrednim gazdinstvima: OLAKŠAN PRISTUP KORIŠĆENJU KREDITA

OLAKŠAN PRISTUP KORIŠĆENJU KREDITA

Opovo, 23. april 2020;

Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije, Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi Uredbu o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Finansijska podrška poljoprivrednim gazdinstvima u otežanim ekonomskim uslovima usled usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 u skladu sa ovom uredbom, omogućava olakšani pristup korišćenju kredita, i to za: 1) razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovom uredbom; 2) razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva; 3) investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu; 4) nabavku hrane za životinje; 5) investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji; 6) likvidnost.

Lica koja ostvaruju pravo na kreditnu podršku: Pravo na kreditnu podršku pod uslovima utvrđenim ovom uredbom ostvaruju: 1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; 2) preduzetnik; 3) pravno lice, i to: (1) zemljoradnička zadruga sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, (2) ako je razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo. Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na korišćenje kreditne podrške ako: 1) je upisano u Registar i nalazi se u aktivnom statusu; 2) ispunjava posebne uslove u skladu sa ovom uredbom.

Opširnije: http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2020/04/uredba-kreditna.pdf

Ukoliko imate konkretan projekat za koji tražite subvencije/povoljne kredite, možete se obratiti Razvojnoj agenciji Vojvodine na mejl adresu fondovi@rav.org.rs.

Nacionalna služba za zapošljavanje: ISPLATA REDOVNE I PRIVREMENE NOVČANE NAKNADE

Nacionalna služba za zapošljavanje: ISPLATA REDOVNE I PRIVREMENE NOVČANE NAKNADE

ISPLATA REDOVNE I PRIVREMENE NOVČANE NAKNADE

Beograd, 22. april 2020;

Nacionalna služba za zapošljavanje izvršiće preko Poštanske štedionice isplatu novčanih naknada za mesec mart 2020. godine i to: redovne novčane naknade nezaposlenim licima, u četvrtak 23.4.2020. godine  i privremene novčane naknade licima koja žive na i izvan teritorije AP Kosova i Metohije, u petak 24.4.2020. godine.

NAPOMENA: Korisnicima novčane naknade koji su sprečeni da lično podignu sredstva, omogućeno je da sredstva podignu preko ovlašćene osobe  popunjavanjem ovlašćenja koje mogu preuzeti sa sajta Poštanske štedionice http://www.posted.co.rs/COVID-19.html#penzija.