Južnobanatski okrug:  BROJ GRAĐANA U SAMOIZLOACIJI OPADA

Južnobanatski okrug: BROJ GRAĐANA U SAMOIZLOACIJI OPADA

BROJ GRAĐANA U SAMOIZLOACIJI OPADA

Opovo, 14. april 2020;

Izvor: eVršac

Kovid ambulante u Južnobanatskom okrugu danas su testirale 43 osobe zbog sumnje u definiciju slučaja. Testirano je 26 pacijenata i 17 zdravstvenih radnika i pripadnika državnih organa reda.

Juče je u Južnom Banatu takođe testirano 43 osobe, od kojih 32 pacijenta pod sumnjom i 11 zdravstvenih radnika, pripadnika MUP, Vojske Srbije i onkoloških pacijenata.

Rezultati od juče još uvek nisu stigli, objavićemo ih zajedno sa današnjim, kasno večeras ili u ranim jutarnjim satima.

Prema poslednjim dostupnim podacima, u Južnom Banatu ima ukupno 109 laboratorijski potvrđena pozitivna pacijenta na Covid-19. Podsećamo da je u našem okrugu do sada zabeležena jedna žrtva koronavirusa (Opština Kovačica), a tri osobe su izlečene (Grad Pančevo, Grad Vršac i Opština Bela Crkva).

Statistika osoba sa Covid-19 po gradovima i opštinama Južnobanatskog okruga:

Pančevo 48

Vršac 38

Alibunar 9

Bela Crkva 7

Kovačica 3

Plandište 2

Kovin 2

Opovo 0

U samoizolaciji u Južnobanatskom okrugu, na današnji dan, nalazi se 1.041 osoba, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja. Za svega tri dana, prepolovio se broj osoba u samoizolaciji u Južnom Banatu.

Pančevo 473

Vršac 250

Alibunar 76

Bela Crkva 70

Plandište 16

Kovin 61

Kovačica 75

Opovo 20

Dunav osiguranje: POLISE “DUNAVA” POKRIVAJU RIZIKE PROUZROKOVANE PANDEMIJOM

Dunav osiguranje: POLISE “DUNAVA” POKRIVAJU RIZIKE PROUZROKOVANE PANDEMIJOM

POLISE “DUNAVA” POKRIVAJU RIZIKE PROUZROKOVANE PANDEMIJOM

BEOGRAD, 14 aprila (Tanjug) – Polise životnog osiguranja Kompanije „Dunav“ pokrivaju i sve rizike od epidemija i pandemija, kao što je pandemija korona virusa s kojom se u ovom trenutku borimo, saopštila je danas ta kompanija.

Vodeći se željom za što sveobuhvatnijom zaštitom svojih klijenata, kompanija „Dunav“ saopštava da su među rizicima za koje ta kompanija pruža pokriće nedvosmisleno navedeni i rizici od epidemija, što važi i za polise koje se zaključuju u vreme vanrednog stanja, upravo u jeku pandemije koronavirusa.

Kako kažu, „Dunav osiguranje“, s višedecenijskim iskustvom i renomeom odgovornog osiguravača koji ide u korak sa zahtevima tržišta, poslednjih godina pobrinulo se da i u oblasti životnih osiguranja ni u čemu ne zaostaje za velikim svetskim osiguravačima.

U ponudi „Dunava“ je tako široka lepeza usluga osiguranja života prilagođenih potrebama i željama klijenata, od individualnih riziko-osiguranja života, preko mešovitih osiguranja, do kolektivnih osiguranja života.

“Dunav osiguranje” u tom pogledu ni u čemu nije odstupilo, niti je s pojavom epidemije išta promenilo ili ograničavalo uprkos znatno izmenjenim okolnostima i enormnom povećanju rizika, ne odstupajući tako od poslovanja u skladu sa svojim načelom Prijatelj ostaje prijatelj“, navodi se u saopštenju.

Budući da je zbog vanrednog stanja omogućila odlaganje plaćanja premije klijentima kojima je zbog životne dobi zabranjen izlazak iz njihovih domova, kao i klijentima koji su zbog novonastale situacije ostali bez redovnih prihoda ili su im oni znatno smanjeni, Kompanija će svoje ugovorne obaveze po polisama životnog osiguranja u potpunosti izmiriti kao da je premija plaćena.Istim principom i brigom o klijentima Kompanija će se voditi i kod ugovora o životnom osiguranju zaključenih s penzionerima, koji čine značajan deo osiguravajućeg portfelja.

Naime, kako objašnjavaju, Kompanija snosi celokupan rizik osiguravajućeg pokrića i isplaćuje pun iznos osigurane sume ako dođe do ostvarenja osiguranog slučaja iako premija osiguranja nije u potpunosti izmirena zbog nemogućnosti plaćanja u vreme vanrednog stanja.

To se odnosi na individualne polise životnog osiguranja, polise kolektivnog osiguranja zaključene preko Udruženja penzionera, te ugovore o osiguranju penzionera kao korisnika kredita zaključene preko partnera „Dunava“ – poslovnih banaka.