Finansijska podrška poljoprivrednim gazdinstvima: OLAKŠAN PRISTUP KORIŠĆENJU KREDITA

image_pdfimage_print

OLAKŠAN PRISTUP KORIŠĆENJU KREDITA

Opovo, 23. april 2020;

Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije, Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi Uredbu o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Finansijska podrška poljoprivrednim gazdinstvima u otežanim ekonomskim uslovima usled usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 u skladu sa ovom uredbom, omogućava olakšani pristup korišćenju kredita, i to za: 1) razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovom uredbom; 2) razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva; 3) investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu; 4) nabavku hrane za životinje; 5) investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji; 6) likvidnost.

Lica koja ostvaruju pravo na kreditnu podršku: Pravo na kreditnu podršku pod uslovima utvrđenim ovom uredbom ostvaruju: 1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; 2) preduzetnik; 3) pravno lice, i to: (1) zemljoradnička zadruga sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, (2) ako je razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo. Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na korišćenje kreditne podrške ako: 1) je upisano u Registar i nalazi se u aktivnom statusu; 2) ispunjava posebne uslove u skladu sa ovom uredbom.

Opširnije: http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2020/04/uredba-kreditna.pdf

Ukoliko imate konkretan projekat za koji tražite subvencije/povoljne kredite, možete se obratiti Razvojnoj agenciji Vojvodine na mejl adresu [email protected].