Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: PROCEDURA ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA KRETANJE U VREME ZABRANE KRETANJA

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: PROCEDURA ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA KRETANJE U VREME ZABRANE KRETANJA

PROCEDURA ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA KRETANJE U VREME ZABRANE KRETANJA

Opovo, 9. april 2020;

Na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavljena je procedura za dobijanje dozvole za kretanje u vreme zabrane kretanja.

Građanin se obraća zahtevom za izdavanje dozvole za kretanje u vreme zabrane kretanja jedinici lokalne samouprave u mestu u  kojem živi.

Jedinica lokalne samouprave će odrediti kome i na koji način se podnosi zahtev i dokumenta kojima se dokazuje opravdanost podnetog zahteva.

Nakon prijema i obrade zahteva, jedinica lokalne samouprave popunjava tabelu sledećim podacima: ime i prezime lica za koje se traži dozvola za kretanje, jedinstveni matični broj tog lica, ime, prezime i adresa korisnika usluge, vrstu usluge koju lice pruža (pomoć u kući – usluga socijalne zaštite, usluga socijalne zaštite personalni asistent, ili broj sudske odluke kojim je uređeno viđenje deteta i roditelja, mesec, dan, čas i relaciju kretanja).

Za tačnost podataka koje jedinica lokalne samouprave dostavlja Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja odgovorni su gradonačelnici/predsednici opština, odnosno, druga ovlašćena lica.

Popunjenu tabelu, jedinica lokalne samouprave dostavlja Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje tabelu ažurira, i dostavlja Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Nakon dobijanja saglasnosti od Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja o tome obaveštava jedinicu lokalne samouprave, koja obaveštava lice koje je podnelo zahtev i izdaje mu potvrdu.

Potvrda je dokaz da lice ima saglasnost za kretanje u određenom terminu i za određene potrebe.

Potvrda mora imati jedinstveni izgled u svim jedinicama lokalnih samouprava i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Svaka zloupotreba u vezi sa korišćenjem potvrde, sankcioniše se u skladu sa zakonom.

U petak od 4 do 7h: DEŽURNE PRODAVNICE ZA STARIJE OD 65 GODINA

U petak od 4 do 7h: DEŽURNE PRODAVNICE ZA STARIJE OD 65 GODINA

DEŽURNE PRODAVNICE ZA STARIJE OD 65 GODINA

Opovo, 9. april 2020;

Spisak trgovinskih objekata koji rade u nedelju od 04:00 do 07:00 časova sa licima starijim od 65 godina na teritoriji Opštine Opovo.

OPOVO

STR „Opavački dućan“ Opovo, Stanka Tomića

STR „Maksa“ Opovo, Ive Lole Ribara

DOO „Memfis“ Opovo, Bratstva Jedinstva

DOO „Podunavlje“ Opovo, Bratstva Jedinstva

Gomex, Borisa Kidriča 7

STR „Grča“, Slatinska

Maxi, Borisa Kidriča

TR „DODA-G“, Maksima Gorkog

TR „Lana“, Borisa Kidriča 22

BARANDA

TR „LOLA 2013“ Baranda, Žarka Zrenjanina

Gomex Baranda, Proleterska

DOO„Podunavlje“ Baranda, Trg Maršala Tita

SAKULE

STR „Daša i Nena“ Sakule, Partizanska

STR „Voinović“  Sakule, Borisa Kidriča

Gomex Sakule, Partizanska 2

SEFKERIN

STR „MAKI“ Sefkerin, Žarka Zrenjanina

Gomex, Žarka Zrenjanina 122

Opštinski štab za vanredne situacije: OD PETKA DO PONEDELJKA NA SNAZI NOVE MERE

Opštinski štab za vanredne situacije: OD PETKA DO PONEDELJKA NA SNAZI NOVE MERE

OD PETKA DO PONEDELJKA NA SNAZI NOVE MERE

Opovo, 9. april 2020;

S obzirom na mere Vlade Republike Srbije o zabrani kretanja tokom vikenda  od petka 10.04.2020. u 17 časova do ponedeljka 13.04.2020. godine, u 05,00 časova,  , izdaje se naredba Opštinskoj upravi Opovo za utvrđivanje radnog vremena  svih trgovinskih objekata i to:

1. U petak 10.04.2020. godine, radno vreme je najkasnije do 15,00 časova,

2. U subotu 11.04.2020. i u nedelju 12.04.2020. godine zabranjuje se rad svih trgovinskih objekata.

3. Prodavnice, za građane starije od 70 godina, biće otvorene u petak, u periodu od 04,00 do 07,00 časova.

Od ponedeljka 13.04.2020. godine, važi ranije utvrđeno radno vreme trgovinskih objekata, osim ukoliko Vlada Republike Srbije ne utvrdi nove mere.