Jačanje kapaciteta i partnerstava za upravljanje migracijama u Srbiji

22/03/2024

BEOGRAD, 22. mart 2024 – U Palati Srbije danas je organizovan događaj povodom uspešne realizacije projekta migracionog partnerstva Švajcarske i Srbije i svečano su uručeni sertifikati predstavnicima jedinica lokalnih samouprava za uspešno završenu obuku ”Jačanje kapaciteta i partnerstava za upravljanje migracijama u Srbiji”.

Predstavnici JLS Opovo učestvovali na ovom projektu u edukaciji kadrova sa ciljem da se što bolje i efikasnije rešavaju izazovi koji nam donose novi tokovi migracija.

„Ove godine nas očekuju brojne aktivnosti po pitanju upravljanja migracija, radi se na izrada Lokalnog akcionog plana za upravljanje migracijama, kako bi nastavili uspešnu saradnju sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije i uključili se u nove projekte kako bi pomogli našim građanima“, izjavio je Nenad Šarac predstavnik Opštinske uprave Opovo.

Komesarijat za izbeglice i migracije je od samog početka ovaj projekat video kao šansu da svoje kapacitete dodatno ojača i da svojim programima i aktivnostima postavi više standarde u oblasti upravljanja migracijama, sa posebnim fokusom na mešovite migracione tokove i migrante u ranjivim situacijama.

”Pred nama je još mnogo izazova, truda i zajedničkih napora jer su migracije kao demografski izazovi naša svakodnevnica, a ono što je najvažnije da ispunimo naš cilj a to je da unapredimo humano i uredno upravljanje migracijama,uz poštovanje ljudskih prava migranata u skladu sa međunarodnim pravom. Koristim ovu priliku da se još jednom zahvalim svima vama na posvećenom radu i na podršci koju pružate Komesarijatu, u svim segmentima u kojima sarađujemo i nadam se da ćemo i u narednom periodu nastaviti sa zajedničkom i više nego uspešnom saradnjom ”, rekla je komesarka Stanisavljević.

Nenad Šarac predstavnik Opštinske uprave Opovo/A.S.D.

Događaju su prisustvovali  Bratislav Gašić, ministar unutrašnjih poslova, Tanja Miščević, ministarka za evropske integracije, Ričard Koli, šef razvojne saradnje u Ambasadi Švajcarske, Donatela Bradić, šefica misije Međunarodne organizacije za migracije.

Projekat „Jačanje kapaciteta i partnerstava za upravljanje migracijama u Srbiji“, deo je Migracionog partnerstva koje Švajcarska ima sa Srbijom od 2009. godine, kada je potpisan sporazum o Migracionom partnerstvu kako bi se ojačali kapaciteti za upravljanje izazovima u oblasti migracija. Ovaj projekat se sprovodio u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), a ključni partneri koji učestvuju na projektu su i  Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Nakon skoro tri godine realizacije projekta na ovim poljima postignuti su zavidni rezultati. Obezbeđena je ekspertska podrška za izradu sledećih dokumenata javne politike i izveštaja u oblasti migracija: Strategija za rešavanje problema izbeglica i interno raseljenih lica za period od 2024. do 2030. godine, sa pratećim Akcionim planom za njeno sprovođenje, Program za reintegraciju povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji za period od 2024. do 2026. godine, uz prateći Akcioni plan za njegovo sprovođenje, Izveštaj o kvalitetu lokalnih planskih dokumenata u oblasti upravljanja migracijama i Izveštaj o napretku u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja do 2030. godine u oblasti migracija.

Ovim projektom organizovano je 25 obuka, na kojima su učestvovali i predstavnici 70 lokalnih samouprava, organizovane su različite radionice i programi psiho-socijalne podrške migrantima u ukupno 13 prihvatnih/azilnih centara i više od 4000 korisnika centara je učestvovalo na ovim radionicama. Takođe ovim projektom obezbeđena su i dva nova vozila, nameštaj i druge vrste opreme kojima je Komesarijat  značajno unapredio uslove smeštaja u objektima pod njegovom nadležnošću i dodatno obezbedio pristup osnovnim uslugama migrantima koji borave u azilnim i prihvatnim centrima.

MaPro Ecommerce

Online shop već od 9.999 rsd

Sa zapanjujućim dizajnom, neverovatno je lako napraviti online shop za samo par minuta.

pročitajte još i

najnovije

najčitanije