Usvojen treći rebalans opštinskog budžeta: Konsolidovano komunalno preduzeće i zdravstvena ustanova, novi projekti u realizaciji, istakao Markov

Usvojen treći rebalans opštinskog budžeta: Konsolidovano komunalno preduzeće i zdravstvena ustanova, novi projekti u realizaciji, istakao Markov

Konsolidovano komunalno preduzeće i zdravstvena ustanova, novi projekti u realizaciji, istakao Markov  

OPOVO, 15. oktobar 2021 – Na 12. sednici Skupštine opštine Opovo usvojen je treći rebalans ovogodišnjeg opštinskog budžeta, koji sada projektovan na 846.405.096 dinara. Prihodi budžeta su su povećani za 49.059.000 dinara, prvenstveno na osnovu projekcije naplate prihoda po osnovu poreza na zarade i prihode od poreza na imovinu. Prihodi po osnovu transfera povećani su za 9.459.014 dinara, dok su planirana primanja od zaduživanja umanjena za 3.450.000 dinara.tekuća budžetska rezerva uvećana je za 3.500.000 dinara i iznosi 11.023.000 dinara. Stalna budžetska rezerva ostaje nepromenjena i iznosi 500.000 dinara.

Kada su u pitanju projekti, planirana su dodatna sredstva za projekat izgradnje vodovodne mreže (geodetski radovi), zatim za završetak komasacije u Barandi, za održavanje saobraćajne infrastrukture, za izgradnju zelene pijace u Opovu, za projekte u oblasti sporta i rekreacije (mini pič u Sefkerinu, teretana na otvorenom u Barandi, igralište za decu u Opovu, radovi na sportsko – rekreativnom centru u Opovu), za održavanje grobalja i opremanje kapele u Sakulama).

Iz namenskih transfera obezbeđena su sredstva u iznosu od 6.000.000 dinara za opremanje vrtića u Sefkerinu, za sprovođenje omladinske politike i zapošljavanje mladih ukupno 1.717.000 dinara, vodovod u ulici 2. oktobra 5.257.000 dinara, projekat solarnog osvetljenja 1.000.000 dinara, za izradu plana razvoja Opštine 1.000.000 dinara, za projekat komasacije 1.814.820 dinara, za uređenje atarskih puteva 2.457.912 dinara, za projekat dogradnje fiskulturne sale 1.500.000 dinara, za organizovanje manifestacije „Miholjski dani sela“ 500.000 dinara, kao i sredstva koja su odobrena Opštinskoj narodnoj biblioteci od strane pokrajinskih organa u iznosu od 360.000 dinara.

Izvestilac ove tačke dnevnog reda je bio predsednik opštine Miloš Markov i u svom ekspozeu Markov je istakao uvećanje izvornih prihoda.

„Imamo uvećanje naših izvornih prihoda koje sada integrišemo u rebalans budžeta. Naši izvorni prihodi su za nekih 40 miliona veći u odnosu na planirane što je dobro. S jedne to govori da smo naše prihode planirali vrlo oprezno i realno, i drugo, uvek je bolje kada se nadate nekom iznosu pa ostvarite veći izvor prihoda nego što ste planirali, nego da planirate pa da nemate dovoljno para da završite godinu. Nama se to ne dešava zato što znamo kako planiramo i vodimo računa o tome“, rekao je Markov.

Predsednik opštine je potvrdio da je opština likvidna, da novčanih sredstava ima na računu i da će lokalna samouprava sve projekte koje planira realizovati.

„Što se dugova tiče, počeli smo godinu sa minusom od 60 miliona u Domu zdravlja gde smo imali dobavljače iz farmaceutske industrije koji su pretili da će blokirati Dom zdravlja i mi te dugove sada više nemamo. Počeli smo i sa minusom od 42 miliona za komunalno preduzeće, sa subvencijom od 15 miliona sada su oni i prepolovili taj dug, što znači da su uz naših 15 miliona i sopstvenom uštedom, prihodima i merama koje su preduzeli, tako da će sa ovim rebalansom do kraja godine rešiti dugove“, istakao je Markov.

Tokom ekspozea Markov se osvrnuo i na nove investicije koje će se raditi iz opštinskog budžeta.

„Završava se javna nabavka i sledi izbor izvođača radova za uređenje atarskih puteva. Raspisana je javna nabavka za asfaltiranje ulica u Barandi i Sakulama, opredeljena su sredstva za uređenje kapele u Barandi, ograđivanje malog groblja u Opovu je u proceduri i traži se način na koji će se to najfunkcionalnije uraditi

Mnogi od ovih projekata su dosta ranije već najavljivani ali želimo da ih uradimo kako treba, pametno i odgovorno, i zato je za neke od njih bilo potrebno malo više vremena. Iz viška sredstava koje smo ostvarili povećali smo sredstva za nabavku ogreva za socijalno ugrožene i nabavku šporeta za porodice koje su socijalno ugrožene koje žive u granici siromaštva, posebno za porodice sa malom decom.

Obezbedili smo dodatna sredstva za regresiranje prevoza za učenike i studente. Za tri miliona uvećana je tekuća budžetska rezerva za neplanirane izdatke, a već imamo situaciju u Domu zdravlja gde je došlo do havarije kotla za grejanje tako da će se sa ove pozicije izdvojiti sredstva za nabavku novog.

Takođe, radiće se sanacija udarnih rupa i na tome radimo zajedno sa firmom Štrabag. Kada je u pitanju bezbednost u saobraćaju, obezbeđena su sredstva za nove usporuvače brzine Opredelili smo sredstva za izgradnju dečjeg igrališta u Opovu sa adekvatnim novim standardima, u Barandi teretanu na otvorenom, mini pič teren u Sefkerinu ali nećemo zapostaviti ni jedno opštinsko mesto i već za narednu godinu planiramo projekte i iz opštinskog budžeta i apliciranjem na konkursima.

Mnogo toga nas čeka da uradimo u poslednjem kvartalu ali mene to ne plaši jer sve su ovo dobre stvari,“, poručio je predsednik opštine Miloš Markov.

Put Opovo – Debeljača: Radovi na asfaltiranju putnog priključka (video)

Put Opovo – Debeljača: Radovi na asfaltiranju putnog priključka (video)

Radovi na asfaltiranju putnog priključka

OPOVO, 15. oktobar 2021 – Izgradnja priključka puta Opovo – Debeljača između Opova i Barande ulazi u finalnu fazu. U četvrtak, 14. oktobra, startovali su radovi na asfaltiranju i tim povodom radove je obišao predsednik opštine Miloš Markov, gde se upoznao sa dinamikom i kvalitetom projekta.

PROČITAJTE JOŠ:


Predstavnici Opštine Opovo u Lasti: Tema sastanka red vožnje


„Finansijer ovih radova su Putevi Srbije, vrednost projekta je 59 miliona dinara, a izvođač radova je Štrabag grupacija, tako da danas faktički spajamo ova dva puta, a uskoro očekujemo završetak radova koji se nalaze sa debeljačke strane i time ovaj put kompletiramo koji je počeo 2018. godine da se radi. Planiramo da ćemo do kraja oktobra ili najkasnije do polovine novembra ovaj put kompletno završiti. Celokupna vrednost saobraćajnice Opovo – Debeljača je 880 miliona dinara bez priključka, radovi su finansirani iz sredstava Uprave za kapitalne investicije AP Vojvodine i oni su snosili celokupan iznos dok je lokalna samouprava obezbeđivala stručan nadzor, s tim da je u pitanju bila veća investicija, tako da je bila podeljena u više faza pa je i sama izgradnja puta trajala nekoliko godina“, rekao je Markov.

Markov ističe rezultate komasacije i ukrupnjavanja parcela na ovom potezu što u budućnosti može biti interesantno potencijalnim investitorima.

„Ovaj put je od velikog značaja za obe opštine, kako za Opovo, tako i za Kovačicu. Ceo ovaj potez sada postaje interesantan jer ima putnu infrastrukturu, postaje interesantan i za investiranje, očekujem da će ovde u narednom periodu proći i autoput, tako da će se stvoriti kvalitetna putna mreža što je osnovni uslov za privredu. Mi smo sproveli postupak komasacije na ovom potezu, tako da imamo ukrupnjavanje parcela koje mogu biti interesantne investitorima. Obe opštine imaju benefit, ovo je međuopštinsko povezivanje, debeljača, odnosno Opština Kovačica će imati znatno kraći put do Beograda, a Opštini Opovo sa ovom putnom infrastrukturom postaje interesantnija za privrednike i investiranje“, smatra Markov.

Dok traje asfaltiranje, korisnici ove saobraćajnice koristiće alternativne puteve na ulazu u atar.

Bolesti srca i krvnih sudova: Preventivni pregledi u apoteci DZ Opovo

Bolesti srca i krvnih sudova: Preventivni pregledi u apoteci DZ Opovo

OPOVO, 14. oktobar 2021 – Povodom Svetskog dana srca Dom zdravlja Opovo i Krka organizuju preventivne preglede.

Bolesti srca i krvnih sudova su broj jedan uzrok umiranja u Svetu i kod nas. Zbog toga smo za Vas organizovali u našoj apoteci preventivni pregled.

Ako ste stariji od 40 godina – vreme je da stavite svoj život u prvi plan!

U utorak, 19. oktobra, od 13:00 do 15:00 časova možete prekontrolisati tri najvažnija faktora rizika za nastanak infarkta miokarda i / ili šloga: krvni pritisak, holesterol i šećer u krvi.

Prijavite se u apoteci na broj telefona 013/682-158 jer je broj ograničen.

Vaša DZ Opovo apoteka i Krka.

Zajedno brinemo o zdravlju!