Nacionalna služba za zapošljavanje: Počinje druga faza projekta „Moja prva plata“

Nacionalna služba za zapošljavanje: Počinje druga faza projekta „Moja prva plata“

Počinje druga faza projekta „Moja prva plata“

BEOGRAD, 30. septembar 2021 – Od 1. oktobra kreće realizacija druge faze ovogodišnjeg programa podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“. Druga faza je namenjena nezaposlenim licima, koja će se za učešće u programu prijavljivati na sajtu www.мојапрваплата.гов.рс do 31. oktobra.

Na osnovu Uredbe o programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plataˮ, Nacionalna služba za zapošljavanje je 20. avgusta ove godine raspisala Javni poziv koji je dostupan na sajtu NSZ (www.нсз.гов.рс) i sajtu Moja prva plata (www.мојапрваплата.гов.рс).

Ovim programom mladima bez radnog iskustva se omogućava da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavaca, na taj način steknu znanja, veštine i kompetencije za rad i tako povećaju svoje mogućnosti za zapošljavanje. Planirano je uključivanje do 10.000 mladih sa srednjim i visokim obrazovanjem, do navršenih 30 godina života, koji su bez radnog iskustva (ili sa radnim iskustvom kraćim od 6 meseci stečenim na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim konkurišu), a nalaze se na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje.

Program „Moja prva plataˮ se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 9 meseci, tokom kojih NSZ mladima sa srednjim obrazovanjem isplaćuje mesečnu novčanu naknadu od 22.000 dinara, a mladima sa visokim obrazovanjem 26.000 dinara. Pored toga, NSZ mladima uključenim u ovaj program uplaćuje i doprinos za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Prva faza u realizaciji programa „Moja prva plata“ – prijavljivanje poslodavaca i oglašavanje pozicija  je završena dana 23.09.2021. godine. Na sajtu Moja prva plata se nalaze sve odobrene pozicije na koje kandidati mogu konkurisati.

Treća faza programa namenjena je izboru kandidata od strane poslodavaca, koji će proces selekcije moći da obavljaju od početka prijave kandidata, dok će povezivanje (konačan izbor) kandidata poslodavci iz privatnog sektora moći da obave u periodu od 1. do 15. novembra, a poslodavci iz javnog sektora u periodu od 16. do 30. novembra. U roku od 15 dana od dana završetka izbora kandidata biće formirane konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima, koje će biti dostupne na sajtu www.мојапрваплата.гов.рс.

Stovarište građevinskog i ogrevnog materijala “SUNCE” Baranda: Za svakog ponešto

Stovarište građevinskog i ogrevnog materijala “SUNCE” Baranda: Za svakog ponešto

Za svakog ponešto
Baranda, 19. septembar 2021

Pored toga u ponudi je:
GRAĐEVINSKI MATERIJAL: Blokovi, betonski, giter i siporeks, nova i polovna cigla, crep, elementi za dimnjake, armaturne šipke i mreže.

RASUTI MATERIJAL: pesak, sejanac, šljunak, kamenčići različitih granulacija, iberlauf, rizla, dekorativni kamen, prljavi pesak, žuta I crna zemlja.

KUTIJASTO GVOŽĐE, LIMOVI, PROFILI

OGREV: Ugalj, drva, I PELAT

USLUGE: Iskop i vađenje panjeva, rušenje objekata, odvoz šuta, ravnanje i raščićavanje terena, sečenje betona, sabijanje zemlje, uslužno pravljenje betona mikserom, prevoz građevinske i poljoprivredne mehanizacije, usluge dizalice

Mobilni telefon 065.22.11.908.