FK Tempo Sefkerin: INFRASTRUKTURNO RENOVIRANJE SEFKERINSKOG KLUBA

FK Tempo Sefkerin: INFRASTRUKTURNO RENOVIRANJE SEFKERINSKOG KLUBA

INFRASTRUKTURNO RENOVIRANJE SEFKERINSKOG KLUBA

Sefkerin, 11. maj 2020;

Mada je fudbalska sezona prekinuta, u Fudbalskom klubu „Tempo“ Sefkerin ovih dana je vrlo živo. Teren se niveliše, trava je pokošena, a u toku su radovi na uređenju prostorija kluba.

Materijal za radove finansiran je od strane Mesne zajednice Sefkerin, a sam rad u kojem učestvuju fudbaleri i Uprava kluba je volonterski.

„Iako je otkazano prvenstvo, na klub nismo zaboravili i želimo da sledeću sezonu dočekamo spremni. U toku je kompletna adaptacija fudbalskog terena, renoviraju se svlačionice i sve redovno održava. Uskoro očekujemo donaciju kućica za rezervne igrače i delegata. Želim da pohvalim sve koji su učestvovali u akciji, kao i one koji su dali podršku. Dobro je poznato da je najbolje druženje i atmosfera upravo u našem klubu“, izjavila je potpredsednica FK „Tempo“ Kristina Krunić.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republuke Srbije: PONOVO RADI ŠALTER SALA U POLICIJI

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republuke Srbije: PONOVO RADI ŠALTER SALA U POLICIJI

PONOVO RADI ŠALTER SALA U POLICIJI

Opovo, 11. Maj 2020
Uprava za upravne poslove preporučuje građanima da zahteve za prvu registraciju i promenu vlasništva vozila, promenu podataka upisanih na saobraćajnoj dozvoli i druge zahteve vezane za registraciju vozila policijskim stanicama i upravama šalju preporučenom poštom.

Spisak dokumentacije potrebne za ove poslove građani mogu naći na sajtu MUP-a, a uz dokumentaciju potrebno je dostaviti i kontakt telefon podnosioca zahteva, preko koga će biti obavešten o terminu za uručenje dokumenata.

Kako je saopšteno, prijavu prebivališta za novorođeno dete roditelji, sa skeniranom dokumentacijom i drugim potrebnim podacima, mogu podneti elektronskim putem na email adresu: drzavljanstvalk.odsekuup@mup.gov.rs

Ako stranke ipak dođu na šalter službenici će prihvatiti predmet i rešiti ga ukoliko je u njihovoj moći.
U vezi sa registracionim nalepnicama za vozila upisana u jedinstveni registar, Uprava za upravne poslove ističe da će se one, do 1. jula 2020. godine, izdavati isključivo na tehničkom pregledu vozila.
Radno vreme šalter sale je od 7:30 do 15:30.

Ministarstvo unutrašnjih poslova ističe da je prilikom posete policijskim upravama i stanicama potrebno poštovati propisane mere zaštite.

Jednokratna pomoć građanima: PRIJAVE ZA 100€ OD PETKA, PENZIONERIMA AUTOMATSKI PARE NA RAČUNU

Jednokratna pomoć građanima: PRIJAVE ZA 100€ OD PETKA, PENZIONERIMA AUTOMATSKI PARE NA RAČUNU

PRIJAVE ZA 100€ OD PETKA, PENZIONERIMA AUTOMATSKI PARE NA RAČUNU

Beograd, 11. maja (Tanjug)

Prijava za jednokratnu novčanu pomoć od 100 evra punoletnim državljanima Srbije počinje u petak 15. maja i trajaće do 5. juna ove godine.

Prijava je moguća telefonom ili putem portala Uprave za trezor dok oni koji primaju penzije i novčanu socijalnu pomoć ne moraju da se prijavljuju jer će za njih isplate krenuti automatski.

Prilikom prijavljivanja preko portala Uprave za trezor ili telefonskim putem preko kontakt-centra, čiji će broj biti objavljen neposredno pred početak prijave 15. maja, građani će ostavljati tri podatka: JMBG, registarski broj važeće lične karte i naziv banke kod koje je otvoren račun ili žele da im bude otvoren račun.

Nakon prvih prijava, od 1. juna na navedene račune očekuje se i uplata prvog novca.

Svi punoletni državljani Srbije, na dan 24. april ove godine, kada je država donela uredbu o isplati 100 evra, i koji imaju aktivno prebivalište na teritoriji naše zemlje sa važećom ličnom kartom mogu da se prijave.

Ukoliko primalac penzija ili primalac novčane socijalne pomoći nema tekući račun, biće mu u ovu svrhu otvoren jednokratni namenski račun u Banci Poštanska štedionica, koji će biti ugašen nakon što podigne novac.

Ukoliko državljanin nema tekući račun, potrebno je da se pri podnošenju prijave izjasni u kojoj banci želi da mu se otvori jednokratni namenski račun koji će nakon toga biti automatski biti otvoren bez troškova.
 Nakon što novac podignu, građanima će namenski račun biti ugašen.

Nacionalna služba za zapošljavanje: SAOPŠTENjE O PRESTANKU POSEBNOG REŽIMA ZA RAČUNANjE ROKOVA U UPRAVNIM POSTUPCIMA

Nacionalna služba za zapošljavanje: SAOPŠTENjE O PRESTANKU POSEBNOG REŽIMA ZA RAČUNANjE ROKOVA U UPRAVNIM POSTUPCIMA

SAOPŠTENjE O PRESTANKU POSEBNOG REŽIMA ZA RAČUNANjE ROKOVA U UPRAVNIM POSTUPCIMA

Beograd, 11.maj 2020

Nacionalna služba za zapošljavanje podseća  korisnike svojih usluga da  je sa ukidanjem vanrednog stanja dana 06.05.2020. godine, a počev od 07.05.2020. godine  prestao da važi poseban režim za računanje rokova u upravnim postupcima.

U skladu sa navedenim obaveštavamo vas da:

  1. Stranke kojima je radni odnos prestao u periodu trajanja vanrednog stanja zahtev za novčanu naknadu mogu da podnesu u roku od 30 dana počev od 07.05.2020.
  • Rokovi za podnošenje zahteva za novčanu naknadu koji su počeli da teku pre uvođenja vanrednog stanja, 15.03.2020. godine,  prekinuti su i nisu tekli za vreme trajanja vanrednog stanja. Ovi rokovi nastavljaju da se računaju u preostalom delu počev od 07.05.2020. godine.
  • Svi rokovi za donošenje odluka od strane Nacionalne službe za zapošljavanje, a koji su istekli za vreme trajanja vanrednog stanja, produžavaju se za  30 dana počev od 07.05.2020.godine.
  • Dozvole za rad strancima čije je važenje isteklo za vreme trajanja vanrednog stanja nastavile su da važe sve do isteka vanrednog stanja. Rok za podnošenje zahteva za njihovo produženje je 30 dana počev od 07.05.2020. godine.

Nacionalna služba za zapošljavanje
Odnosi s javnošću