1

Opština Opovo – Komisija za komasaciju KO Baranda: IZLAGANJE NA JAVNI UVID PREGLEDNOG PLANA KOMASACIONE PROCENE

IZLAGANJE NA JAVNI UVID PREGLEDNOG PLANA KOMASACIONE PROCENE
Baranda, 24. jun 2014;
Do 3. jula traje izlaganje na javni uvid preglednog plana komasacione procene za komasaciono područje Katastarske opštine Baranda.
Svi učesnici komasacije mogu da ostvare uvid u pregledni plan komasacione procene koji će biti izložen u zgradi mesne kancelarije Baranda (nova zgrada), kao i da mogu da podnesu prigovor na isti.
Prigovor se podnosi Komisiji za komasaciju KO Baranda pismenim putem svakog radnog dana na pisarnici
Pozivaju se stanovnici Barande da aktivno učestvuju u ovoj fazi komasacije.
DETALJNU KARTU POGLEDAJTE OVDE

Predsednik komisije
Slobodan Aleksić