DZ Opovo: PREPORUKE O MERAMA PREVENCIJE I SUZBIJANJA ŠIRENJA KORONAVIRUSA

PREPORUKE O MERAMA PREVENCIJE I SUZBIJANJA ŠIRENJA KORONAVIRUSA

Opovo, 12. mart 2020;

respiratorna higijena – korišćenje papirnih maramica jednokratno

pranje ruku vodom i sapunom

održavanje socijalnog kontakta na udaljenosti ne manjoj od 1m

ograničiti okupljanja u zatvorenom prostoru

provetravanje radnih prostorija na svaka 2 sata, redovno brisanje podova u radnom prostoru (mokro brisanje dva puta u toku dana), održavanje toaleta

dezinfekcija radnih površina, pultova, kvaka dezinficijensom na bazi alkohola

informisanje zaposlenih i posetioca koji borave u ustanovama da ukoliko imaju akutne respiratorne tagobe, a imali su kontakt sa osobama koje dolaze iz potencijalno ugroženih teritorija i/ili su i sami putovali OBAVEZNO kontaktiraju telefonom svog izabranog lekara u Zdravstvenim stanicama Opštine Opove ili hitnu službu Doma zdravlja Opovo

edukovati zaposlene o racionalnom korišćenju zdravstvene zaštite

bodrenje svih članova lokalne zajednice da u toku korišćenja zdravstvene zaštite medicinskom osoblju daju tačne i potpune informacije o svom kretanju

edukacija zaposlenih o pravilnoj i bezbednoj upotrebi lične zaštite