Lokalna samouprava: Uručeno 70 besplatnih autosedišta za decu

Lokalna samouprava: Uručeno 70 besplatnih autosedišta za decu

Uručeno 70 besplatnih autosedišta za decu

OPOVO, 12. jun 2023 – Kao i prehodnih godina, Opština Opovo i ove godine nastavlja praksu besplatne dodele autosedišta za decu.

Pravo na dodelu autosedišta imali su roditelji deteta koji su ostvarili pravo na „paket za bebe“ u 2023. ili u 2024. godini, imaju prebivalište na teritoriji opštine i u vlasništvu putničko vozilo.

Nakon obrade pristiglih prijava, lokalna samouprava je dodelila 70 autosedišta za decu.

Nakon obrade pristiglih prijava, lokalna samouprava je dodelila 70 autosedišta za decu/Glas Opova

Prisutne roditelje pozdravio je predsednik opštine Miloš Markov koji je izrazio zadovoljstvo što je ove godine dodeljen veći broj sedišta u odnosu na prethodne što znači da se i više dece rađa. Markov je istakao da lokalna samouprava posebnu pažnju poklanja programima bezbednosti u saobraćaju i brige o deci i porodici.

„Ovo je nama draga tradicija, Opština Opovo već niz godina unazad sprovodi ovakvu akciju gde imamo dva motiva. Jedan motiv je da olakšamo početak roditeljstva u finansijskom smislu, dakle da mi preuzmemo na sebe deo troška za mlade roditelje, a drugo je svakako i bezbednost u saobraćaju koja nam je bitna, tako da na taj način porodicama stvaramo uslove da budu i bezbedni u saobraćaju. Mi se kao lokalna samouprava uvek trudimo da u okviru naših skromnih budžetskih sredstava ipak imamo značajna izdvajanja kada je u pitanju socijalna politika, briga o ljudima, u svim segmentima društva, a porodica je ipak stub svakog društva pa i našeg“, izjavio je Markov.

Roditelji koji su ove godine konkurisali i dobili besplatna autosedišta za decu, izrazili su zadovoljstvo ovim programom koji im, pored neposredne koristi u bezbednosti dece u saobraćaju, svakako znači i u uštedi kućnog budžeta.

Kompletan projekat finansiran je sredstvima iz budžeta Opštine Opovo.