Čitalački klub: Preporuka zbirka priča „Zovem se Aram“ Vilijama Sarojana

Čitalački klub: Preporuka zbirka priča „Zovem se Aram“ Vilijama Sarojana

OPOVO, 12. jun 2024 – U opovačkoj biblioteci je u ponedeljak, 10. juna, održan još jedan sastanak Čitalačkog kluba ONB Opovo. Bilo je zanimljivo čuti preporuke i utiske prisutnih. Proteklo je u živom razgovoru i, kao i uvek, nedostajalo je vremena da se prenese gomila impresija. Pričalo se o klasicima, trilerima i o literaturi za najmladje koja se ne zaboravlja.

Preporuka kluba, ovog puta, je zbirka priča “Zovem se Aram” Vilijama Sarojana. Nežne, tople priče kojima se uvek vraćamo. Vratiće nas u detinjstvo i probuditi u nama one moralne vrednosti koje smo zaboravili.

Pozivamo vas da se pridružite čitalačkom klubu  i uživate sa nama pričajući o knjigama.

Javni poziv za prezentaciju  urbanističkog projekta za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije za izgradnju   proizvodnog objekta sa administrativnim delom, magacinskim prostorom i garažom, spratnosti P do P+1 na katastarskoj parceli br. 5295/3 KO OPOVO

Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije za izgradnju proizvodnog objekta sa administrativnim delom, magacinskim prostorom i garažom, spratnosti P do P+1 na katastarskoj parceli br. 5295/3 KO OPOVO

Na osnovu  člana 63.stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije” br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13- odluka US , 50/13- odluka US, 98/13- odluka US,132/14 , 145/14 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon, 9/20, 52/21 i 62/23), Opštinska uprava opštine Opovo, Odeljenje za imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine:

OGLAŠAVA
JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA POTREBE URBANISTIČKO –ARHITEKTONSKE RAZRADE LOKACIJE za izgradnju   proizvodnog objekta sa administrativnim delom, magacinskim prostorom i garažom, spratnosti P do P+1 na katastarskoj parceli br. 5295/3 KO OPOVO

 

  1. Javna prezentacija Urbanističkog projekta za potrebe urbanističko –arhitektonske razrade lokacije za izgradnju  proizvodnog objekta sa administrativnim delom, magacinskim prostorom i garažaom, spratnosti Pdo P+1 na katastarskoj parceli br. 5295/3 KO OPOVOza investitora  „BELLMARK“ DOO BEOGRAD

 

2.Obrađivač predmetnog Urbanističkog projekta, broj projekta UP-122/24 od marta 2024.godine je “EVLA ENGINEERING“ DOO Privredno društvo za inženjering i promet robe i usluge Beograd,  odgovorni urbanista je Tamara Tasić, dipl.inž.arh.-licenca br.200 1242 10

 

3.Javna prezentacija održaće se u trajanju od sedam dana u prostorijama zgrade Opštinske uprave Opovo ulica Borisa Kidriča br.10 u periodu od 20.06.2024.godine do 26.06.2024.godine u vremenu od 7,30 do 15,30 časova.

 

4.Informacije i sva obaveštenja o javnoj prezentaciji možete dobiti na uvid u prostorijama Opštinske uprave Opovo, Odeljenje za imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine i na telefon 013/ 681 666, kontakt osoba Rade  Cvetanović i Jasna Kočović.

 

5.Urbanistički projekat biće dostupan na uvid zaiteresovanoj javnosti u digitalnom obliku ,u toku trajanja javne prezentacije , na zvaničnoj internet glasilu „Glas Opova“ i na sajtu Opštine Opovo ( www.opovo.org.rs.)

 

6.Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat , kao i da u toku trajanja javne prezentacije od sedam dana  dostave svoje primedbe i sugestije u pisanoj  formi Odeljenju za  imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine, putem pisarnice  Opštinske uprave opštine Opovo, ul.Borisa Kidriča br.10, poštanski broj 26 204 Opovo, najkasnije do poslednjeg dana trajanja javne prezentacije zaključno sa 26.06.2024.godine.

Opovo, 12.06.2024.god.

Urbanistički projekat za urbanističko -arhitektonsku razradu lokacije na kat.parc.top.br. 5295/3 ko Opovo možete preuzeti: OVDE